Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a person you think is a good parent

You should say:

 • Who the person is
 • What kind of person he/she is
 • Why you think he/she is a good parent
 • And explain how you felt about him or her

Bài mẫu: 

Every newborn child deserves having good parents and a happy family. Actually, I feel I’m the luckiest girl in the world that I have a great parent like my father, who is an ideal role model in my family. 

My father has worked as a Math teacher for about 25 years and he acquired his reputation as a qualified and dedicated teacher. He usually gives me educational support whenever he has spare time. 

When I was a little girl, he was the one who taught me to do the household chores such as mopping the floor, making the bed…… What I find the most admirable about him is that he is such a positive person. In spite of going through a lot of ups and downs in his life, he still looks on the bright side of the problem and lives happily.  He also encourages me to be optimistic and strong-willed to overcome all obstacles on my way to success. Whenever I’m not in a good mood, he always stands by me and lifts up my mood. Additionally, he is a benevolent and warm-hearted father who cherishes me and my sister as his precious treasure. He taught us to be well-mannered by treating people kindly and showing respectful attitudes towards older people. 

Thanks to his unconditional love and education, it allows me to have a happy childhood and makes me become a determined and kind-hearted girl. For this reason, I think my father is the best parent in the world.

Từ vựng hay:

 • Newborn: Trẻ sơ sinh
 • Role model: Mẫu người
 • Acquire his reputation:  Có sự nổi tiếng như là
 • Qualified: Có trình độ
 • Dedicated: Tận tâm
 • Give me educational support: Hỗ trợ tôi trong việc học tập
 • Do the household chores: Làm việc nhà
 • Mop the floor: Lau sàn nhà
 • Make the bed: Dọn giường
 • Admirable: Đáng ngưỡng mộ
 • Going through a lot of ups and downs: Trải qua nhiều thăng trầm
 • Strong-willed: Có ý chí
 • Optimistic: Yêu đời
 • Overcome all obstacles: Vượt qua thử thách
 • Lift up my mood: Làm cải thiện tâm trạng của tôi
 • Benevolent: Nhân hậu
 • Warm-hearted: Có trái tim ấm áp
 • Well-mannered: Đối xử tốt, lễ phép
 • Kindly: Tốt bụng
 • Respectful attitudes: Thái độ kính trọng
 • Unconditional love: Tình yêu không giới hạn 
 • Kind-hearted: Có trái tim tốt bụng
 • Determined: Quyết tâm

Dịch bài mẫu: 

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng có được cha mẹ tốt và một gia đình hạnh phúc. Thật ra, tôi cảm thấy tôi là đứa con gái may mắn nhất trên thế giới này khi tôi có một người cha tốt như ba tôi, người là mẫu người lý tưởng trong gia đình tôi.

Ba tôi là thầy giáo dạy Toán khoảng 25 năm rồi và ba có tiếng là một người thầy giỏi và tận tâm. Ba thường hỗ trợ tôi học khi ba có thời gian. 

Khi tôi là một cô bé, ba là người dạy tôi làm công việc nhà như lau sàn, dọn giường. Điều tôi cảm thấy ngưỡng mộ nhất ở ba là ba là người rất yêu đời. Dù đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, anh ấy vẫn nhìn vào mặt tốt của vấn đề và sống vui vẻ. Ba cũng khuyến khích tôi luôn yêu đời và nghị lực để vượt qua tất cả các trở ngại trên con đường tới thành công. Khi tôi không cảm thấy vui, ba luôn luôn bên cạnh tôi và làm tâm trạng tôi tốt lên. Thêm vào đó, ba là người nhân hậu và có trái tim ấm áp, người luôn che chở tôi và chị gái tôi như kho báu vô giá của ông. Ba dạy chúng tôi phải lịch sử bằng cách đối xử với mọi người tốt và thể hiện thái độ kính trọng với người già. 

Nhờ có tình yêu thương không điều kiện và công giáo dục của ba, tôi đã có một tuổi thơ thật hạnh phúc và trở thành một cô gái nghị lực và tốt bụng. Tôi nghĩ ba là người bố tuyệt vời nhất trên đời.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng