Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a person who knows a lot about something

You should say:

 • Who he/she is
 • Where he/she lives
 • What he/she does
 • And explain why you think he knows a lot.

Câu trả lời mẫu:

I’m going to talk about Mrs Phuong, who is my smart neighbor. We have been soul mates for about twenty years, so we know each other inside out. Although she’s getting on a bit, she still looks young and energetic. She has acquired a reputation as a benevolent and brilliant person, who earns love and respect by all children and residents in the community.

I have a great admiration for her because she is such an intelligent person.  She told me that through school life, she was always at the top of the class and her GPA stood at 4.0 all the time.  I still remember when I was a little girl, I was always curious about everything surrounding me and asked her plenty of questions like “Why the leaves are green”, “What is the difference between the lunar and the solar eclipses”…. Then, she always gave me a clear demonstration about the natural phenomenon and even told me more fascinating science stories. Her knowledge is so comprehensive that it totally blows my mind. Sometimes I wonder why she is so knowledgeable and I have gradually acknowledged that in her spare time, she usually immerses herself in different kinds of books to acquire knowledge.

I consider her not only as my teacher but also my savior because she always gives me clever solutions whenever I encounter difficulties. For example, there was one time when I was talking to her, I felt dizzy because of suffering from hypotension. And she instantly gave me a bar of chocolate, which helped to make a speedy recovery. This situation also demonstrates that she is so smart and knowledgeable.

All in all, I am so grateful for what she has done to me and I treasure this friendship.

Từ vựng hay:

 • Know each other inside out (idiom): know each other very well Biết nhau rõ
 • Get on a bit (idiom): oldGià
 • Benevolent (adj): very kind – Nhân hậu
 • Brilliant (adj): extremely intelligent or skilled – Giỏi, xuất sắc
 • Earn love and respect (verb phrase): gain love and admiration Dành được tình yêu và sự tôn trọng
 • At the top of the class (prepositional phrase): Đứng đầu lớp
 • Demonstration (noun): the act of showing someone how to do something, or how something works – Giải thích
 • Natural phenomenon (noun): natural weather event – Những hiện tượng tự nhiên
 • Curious (adj): interested in learning about people or things around youTò mò
 • Comprehensive (adj): complete and including everything that is necessary – Toàn diện
 • Fascinating science stories (noun phrase): interesting scientific stories – Những câu chuyện thú vị
 • Blow one’s mind (idiom): surprise – Làm tôi ngạc nhiên
 • Acknowledge (verb): realize or recognize Nhận ra
 • Acquire knowledge (verb phrase): gain knowledge Thu nhận kiến thức
 • Knowledgeable (adj): know many thingsHiểu biết rộng
 • Immerse in something (verb): to become completely involved in something – Đắm chìm
 • Make a speedy recovery (verb phrase): recover quickly – Hồi phục nhanh chóng
 • Savior (noun): a person who saves someone from danger or harm – Vị cứu thế
 • Clever (adj): having or showing the ability to learn and understand things quickly and easilyThông minh
 • Dizzy (adj): feeling as if everything is turning around, and that you are not able to balance and may fall down Hoa mắt
 • Suffer from hypotension (verb phrase): a condition in which the blood pressure in the arteries is too low Bị huyết áp thấp
 • Encounter difficulties (verb phrase): face to problems – Gặp phải khó khăn

Dịch nghĩa câu trả lời:

Tôi sẽ nói về cô Phương, người hàng xóm thông minh của tôi. Chúng tôi là bạn tâm khoảng 20 năm rồi, vì thế chúng tôi rất hiểu nhau. Mặc dù cô ấy đã khá nhiều tuổi, cô ấy nhìn vẫn rất trẻ và năng động. Cô ấy nổi tiếng là một người nhân hậu và thông minh, người dành được tình cảm và sự tôn trọng của trẻ con và những người dân trong khu.

Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy vì cô ấy là một người rất thông minh. Cô ấy nói với tôi rằng trong khoảng thời gian học ở trường, cô ấy luôn đứng đầu lớn và điểm GPA của cô ấy luôn luôn đứng ở mức 4.0. Tôi vẫn nhớ khi tôi là một cô gái nhỏ, tôi luôn luôn tò mò về mọi thứ xung quanh tôi và hỏi cô ấy rất nhiều câu hỏi như “Tại sao lá cây màu xanh”, “Sự khác biệt giữa nhật thực và nguyệt thực”. Sau đó, cô ấy giải thích cho tôi rất rõ ràng về hiện tượng thiên nhiên và thậm chí còn kể cho tôi những câu chuyện thú vị về khoa học. Kiến thức của cô ấy toàn diện tới mức khiến tôi phải ngạc nhiên. Đôi khi tôi tự hỏi vì sao cô ấy hiểu biết như vậy và tôi dần dần nhận ra rằng vào thời gian rảnh rỗi cô ấy thường đọc những cuốn sách khác nhau để thu nhận kiến thức.

Tôi coi cô ấy không chỉ là cô giáo của tôi mà còn là vị cứu thế của tôi bởi vì cô ấy luôn đưa cho tôi những giải pháp thông minh bất cứ khi nào tôi gặp phải khó khăn. Ví dụ, có một lần khi tôi đang nói chuyện với cô ấy, tôi cảm thấy chóng mặt bởi vì bệnh huyết áp thấp. Và cô ấy ngay lập tức đưa cho tôi một thỏi sô-cô-la, giúp tôi cảm thấy khoẻ ngay lập tức. Tình huống này lại một lần nữa chứng minh cô ấy là một người thông minh và hiểu biết.

Tóm lại, tôi cảm thấy rất biết ơn vì những gì cô ấy đã làm cho tôi và tôi trân trọng tình bạn này.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng