Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a historical person that you are interested

You should say

 • Who he or she is
 • What he or she did
 • When you first know him or her
 • And explain why you are interested in him or her

Bài mẫu:

One of the most prominent historical figures that strikes me was Abraham Lilcon, who is one of the greatest presidents in American history.

I have known about him since I first read his stories in the book “Chicken soup for the soul” and I admire his tireless efforts and untiring perseverance. Lilcon was born in a poor family and his parents are both illiterate. However, he was really into reading books and he tramped ten miles to borrow books from the library and took them home to read. His life underwent a lot of ups and downs, you know. He failed 11 times in doing his business and politics but he was strong-willed and perseveres to overcome all obstacles and became the American president at the age of 51. 

It was obvious that failure cannot defeat him, and everytime he did not succeed, he stood up on his own feet and pulled out all the stops. With his decisiveness and outstanding intelligence, when he took the role of a president, he not only retained the independence of the country but he also ended the Civil War, recovered the national economy and eliminated the slavery. These days, when you come to Washington, don’t miss the Lincoln memorial, which has been built by the American residents to honor the hero of the nation. 

The story of his life has taught me a profound lesson that “As long as I do not give up and persist in pursuing my goals, I will achieve it someday irrespective of any harsh situations”. It becomes my motto and makes me a strong and determined girl like I am today.

Từ vựng hay: 

 • Prominent historical figures: Nhân vật lịch sử lỗi lạc
 • Strike: Gây ấn tượng
 •  Illiterate: Mù chữ
 • Tramp: Cuốc bộ
 • Undergo a lot of ups and downs: Trải qua nhiều thăng trầm
 • Strong-willed: Mạnh mẽ
 • Persevere: Nghị lực, cố gắng theo đuổi 1 thứ gì dù cho khó khan
 • Defeat: Đánh bại
 • Stand up on his own feet: Đứng trên đôi chân của mình 
 • Pull out all the stops: Nỗ lực hết mình
 • Decisiveness: Sự quyết đoán
 • Outstanding intelligence: Sự thông minh xuất chung
 • Take the role of: Đảm nhận
 • Retain: Duy trì
 • Recover the national economy: Khôi phục nền kinh tế nhà nước 
 • Eliminate the slavery: Xóa bỏ sự nô lệ
 • Independence: Sự độc lập
 • Memorial: Đài tưởng niệm
 • Honour: Tưởng nhớ
 • Profound lesson: Một bài học sâu sắc
 • Persist in pursuing: Kiên trì theo đuổi
 • Motto: Khẩu hiệu
 • Harsh: Khắc nghiệt
 • Irrespective of: Bất kể là
 • Determined: Quyết tâm

Dịch bài mẫu: 

Một trong những nhân vật lịch sử lỗi lạc nhất người mà làm tôi ấn tượng là Abraham Lincoln, một trong những vị tổng thống tuyệt vời nhất trong lịch sử nước Mỹ. 

Tôi biết về ông ấy từ khi lần đầu tiên tôi đọc câu chuyện của ông trong cuốn “Hạt giống cho tâm hồn” và tôi ngưỡng mộ sự cố gắng không ngừng và sự kiên nhẫn không mệt mỏi của ông. Ông được sinh ra trong một gia đình nghèo và bố mẹ đều mù chữ. Tuy nhiên, ông rất thích đọc sách và cuốc bộ mười dặm để mượn sách từ thư viện và mang về nhà đọc. Cuộc đời của ông đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Ông đã thất bại 11 lần trong chuyện kinh doanh và cả chính trị nhưng ông ấy đã nghị lực và bền bỉ để vượt qua tất cả các trở ngại và  trở thành  tổng thống Mỹ ở độ tuổi 51. 

Rõ ràng là thất bại không thể nào đánh bại ông và mỗi lần không thành công, ông tự đứng dậy bằng đôi chân của mình và nỗ lực hết mình. Với sự quyết đoán và thông minh xuất chúng, khi ông đảm nhiệm vị trí tổng thống, ông không những duy trì nền độc lập của đất nước mà ông ấy giúp kết thúc chiến tranh dân chủ, khôi phục nền kinh tế quốc gia, và xóa bỏ chế độ nô lệ. Ngày nay, khi bạn tới Washington, đừng quên đi tới đài tưởng niệm Lincoln, được xây dựng bởi người dân Mỹ để tưởng nhớ người anh hùng của dân tộc. 

Câu chuyện của ông đã dạy tôi một bài học sâu sắc rằng “Chỉ cần tôi không từ bỏ và kiên trì theo đuổi mục tiêu, tôi sẽ đạt được nó một ngày nào đấy bất kể trong hoàn cảnh khắc nghiệt nào” Nó đã trở thành khẩu hiệu của tôi và khiến tôi và trở thành một cô gái mạnh mẽ và quyết tâm như bây giờ.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng