Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Weather

1. What’s the weather like where you live?

Well, I was born and grew up in a tropical country, so it’s pretty much hot and humid year round. However, in Northern cities, we actually enjoy four distinct seasons. In summer months, it can get really sweltering, and by contrast, temperatures can really dip in winter.

Từ vựng:

 • Sweltering (adj) extremely hot in an unpleasant or uncomfortable way – rất nóng
 • Dip (verb): to become less – thấp

Dịch:

Tôi sinh ra và lớn lên ở một đất nước nhiệt đới nên thời tiết thường khá nóng bức và ẩm ướt quanh năm. Tuy nhiên, ở một số thành phố phía bắc, chúng tôi có 4 mùa rõ rệt. Vào những tháng mùa hè, trời nóng như đổ lửa nhưng vào những tháng mùa đông, nhiệt độ lại cực lạnh.

2. What type of weather do you like best?

I’d consider myself a cold weather person. I love the crisp mornings at the end of fall and the chill of winter. Maybe it’s because we have to bundle up as the weather turns cold, and I love wearing sweaters and overcoats.

Từ vựng:

 • Crisp (adj): crisp weather is pleasant because it is cold and dry – se lạnh
 • Bundle up (verb): to put warm clothes on yourself or someone else, or to wrap someone in something warm – mặc quần áo ấm

Dịch:

Tôi là một người khá ưa thời tiết lạnh. Tôi thích những buổi sáng se lạnh và khô ở cuối thu, thích cái lạnh nhè nhẹ của mùa đông. Có lẽ bởi vì tôi thích việc mặc áo len hay áo choàng khi thời tiết lạnh.

3. Does the weather ever affect what you do?

You know, I gotta say yes, especially when it rains. I mean, I cannot go out and run my errands if it’s pouring outside. The roads get really slippery, so it’s quite dangerous to drive. Besides, you will definitely be soaked if you do decide to go out.

Từ vựng:

 • Run an errand (phrase): to take a short trip to do a specific thing – đi có việc
 • Slippery (adj): tending to cause slipping or sliding, as ice, oil, or a wet surface – trơn trượt
 • Soaked (adj): To make thoroughly wet or saturated – ướt như chuột

Dịch:

Có lẽ là có đó, đặc biệt khi trời mưa. Tôi không thể đi ra ngoài và làm điều gì đó đặc biệt khi trời mưa cả. Đường phố thì trơn trượt và rất nguy hiểm khi lái xe và tôi chắc chắn sẽ ướt như chuột nếu tôi quyết định đi ra ngoài.

4. Does it rain a lot in your hometown?

Well, it depends on the season. In winter and spring, there is a dearth of rain associated with the arid weather. In contrast, it is usually raining cats and dogs in summer and august, causing loads of troubles for people travelling on the road.

Từ vựng:

 • Dearth (noun): a scarcity or lack of something – thiếu/ ít
 • Arid (adj): (of land or a climate) having little or no rain; too dry or barren to support vegetation – khô cằn
 • Rain cats and dogs (idiom): rain heavily – mưa to

Dịch:

Tôi nghĩ việc mưa nhiều hay ít phụ thuộc vào mùa. Vào mùa hè và mùa xuân, mưa rất ít dẫn đến sự khô hạn nhưng vào mùa hè và đặc biệt là tháng 08, mưa cực to và có thể gây ra hàng đống vấn đề khi chúng ta ra ngoài đường.

5. Does rain ever affect transportation in your hometown?

Yeah, of course. Traffic is often held up when it rains. All the roads are clogged, and people find it difficult to escape from traffic congestion. I would stay at home and watch TV rather than going out and being caught up in traffic.

Từ vựng:

 • Traffic is often held up (clause): it means traffic becomes congested – tắc nghẽn giao thông
 • Escape from traffic congestion (phrase): to get away from traffic jam – thoát khỏi việc tắc đường

Dịch:

Đương nhiên rồi. Giao thông trở nên tắc nghẽn khi trời mưa. Các con đường tắc kín và mọi người khó có thể thoát ra khỏi tình trạng tắc nghẽn giao thông. Tôi thà ở nhà và xem tivi còn hơn là ra ngoài đường và bị tắc kẹt trong làn giao thông.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng