Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Noise

1. What natural sounds do you like the most? Why?

I think there is one sound that can always lull me to sleep, the rain sound. There are nights I was so stressed out that I can hardly sleep no matter how much I tried, and then I went online searching for some sound for deep sleep or relaxation, and rain sound is always one of the top choices.

Từ vựng hay

 • To lull SO to sleep (verb): ru ngủ
 • To be stressed out (adj): căng thẳng áp lực

Dịch câu trả lời:

Tôi nghĩ là có 1 âm thanh luôn giúp tôi đi vào giấc ngủ dễ dàng, âm thanh của mưa. Có những đêm tôi bị căng thẳng mệt mỏi và khó ngủ dù cố gắng như thế nào, sau đó tôi lên mạng và tìm kiếm những âm thanh cho giấc ngủ sâu và thư giãn thì âm thanh của mưa luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi.

2. What sounds do you dislike?

I dislike the sound made by fingernails on the blackboard because it annoys me and makes me feel nervous. I also hate the noise created by traffic on the road which distracts me from work.

Từ vựng hay:

 • Fingernail (noun): móng tay
 • Annoy (verb): làm khó chịu

Dịch câu trả lời

Tôi không thích âm thanh của móng tay ở trên bảng bởi vì nó làm tôi rất khó chịu  và khiến tôi lo lắng. Tôi cũng không thích tiếng ồn do xe cộ trên đường phố, nó khiến tôi mất tập trung.

3. What sounds remind you of your childhood?

The train. Because there was a train track through my middle school, and we could hear the sound of trains every time they came through my school. I had been used to the sound, and could not even sleep well without it in the background.

Từ vựng hay

 • Come through (verb): đi qua

Dịch câu trả lời:

Âm thanh tàu xe. Bởi vì có đường tay đi qua trường cấp 2 của tôi và chúng tôi có thể nghe thấy âm thanh của chúng mỗi khi chúng chạy qua trường tôi. Tôi đã quen với âm thanh đó thậm chí không thể ngủ ngon nếu không được nghe thấy âm thanh đó trên nền đất.

4. Does your school have any quiet places for studying?

Yes, there is a library in my school, it’s very quiet and peaceful. It is a great place to concentrate so I always go to the library when I need to deal with exams.

Từ vựng hay:

 • Deal with (verb): đối mặt với, giải quyết (vấn đề)

Dịch câu trả lời:

Có, có 1 cái thư viện ở trường tôi, nó rất yên tĩnh và yên bình. Đó là 1 nơi tuyệt vời để     tập trung nên tôi luôn đi đến thư viện khi tôi chuẩn bị tham gia các kỳ thi.

5. What are some places where there is a lot of noise?

Many places. It can come from the crazy drivers down there on the streets. It can come from a building being built. It can come from a music festival or a DJ party where the crowd totally goes wild. It can even come from a crying baby or a fight next door.

 • Go wild (expression): rất hoang dại, rất xung.

Rất nhiều nơi. Nó có thể từ những người lái xe trên đường. Nó có thể đến từ những tòa nhà đang xây. Nó có thể đến từ các nhạc hội hoặc bữa tiệc DJ nơi mà mọi người đều rất hoang dại. Nó thậm chí có thể đến từ tiếng em bé khóc, tiếng cãi vã của hàng xóm.

6. Do you mind noises? (Do any noises bother you?)

It’s really hard for me to say no. I mean, I really can’t bear noisy people, noisy places or even noisy things. For me noise is the number-one distractor when it comes to studying or working. You know, they actually just go ahead and interrupt my flow of thoughts.

Từ vựng hay

 • Can’t bear + Ving: không thể chịu được
 • Distractor (noun): thứ gây sao lãng
 • Flow of thought (noun): dòng suy nghĩ

Dịch câu trả lời

Thật khó để nói không. Ý tôi là tôi không thể chịu được những ai ồn ào, những nơi, những thứ ồn ào. Đối với tôi tiếng ồn là kẻ thù số 1 khiến tôi phân tâm khi tôi học hay làm việc. Bạn biết đấy, thực ra chúng cứ nhảy vào đầu tôi và làm đứt đoạn những dòng suy nghĩ của tôi.

7. What type of noise do you come across in your daily life?

Well, I have to say that I face up to a variety of noises on a daily basis. The first type of noise is from traffic, especially during the rush hours. The second is noise from factories and construction sites which never fail to distract me from working, thereby reducing my productivity.

Từ vựng hay:

 • Face up to (phrasal verb): đối mặt với
 • Productivity (noun): năng suất

Dịch câu trả lời:

Tôi phải nói là tôi phải nghe rất nhiều loại tiếng ồn mỗi ngày, đầu tiên là tiếng ồn từ giao thông đặc biệt là vào giờ cao điểm. Loại thứ hai là tiếng ồn từ các nhà máy, công trường, nó luôn khiến tôi bị sao nhãng và giảm năng suất làm việc.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng