Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề High School

1. Who’s your favorite teacher in high school?

My favorite teacher taught me English in high school. The reason why I loved her and still love her is that she inspired me and aroused my interest in learning English. She had thorough knowledge of her subject and always kept the lesson interesting for students. Up to now, sometimes I still visit her to recollect beautiful memories in high school.

Từ vựng hay trong bài:

 • Arouse one’s interest in something: khơi gợi niềm yêu thích của ai vào cái gì
 • Have thorough knowledge of something: có kiến thức sâu về cái gì
 • Keep the lesson interesting for: giữ bài giảng trở nên thú vị cho ai
 • Recollect: nhớ lại, hồi tưởng lại

Tạm dịch:

Giáo viên yêu thích của tôi dạy tôi tiếng Anh ở cấp 3. Lý do mà tôi yêu quý và vẫn còn yêu quý cô cho tới giờ đó chính là cô đã truyền cảm hứng cho tôi, khơi gợi niềm yêu thích học tiếng Anh trong tôi. Cô có kiến thức sâu về môn học của mình và luôn luôn khiến cho các bài giảng trở nên thú vị. Đến tận giờ tôi vẫn hay đến thăm cô để nhớ lại những ký ức đẹp của thời cấp 3.

2. What’s your favorite subject in high school?

English was the subject that I was keen to learn in high school. I guess the reason for it is thanks to the way the teacher imparted her knowledge to students. Thanks to her lesson, I found that English was the subject that the deeper inside, the more interesting things I could find about it. I never got bored in any English classes

Từ vựng hay trong bài:

 • Impart knowledge to somebody: truyền đạt kiến thức cho ai

Tạm dịch:

Tiếng Anh là môn học mà tôi thích học ở cấp 3. Tôi đoán, lý do cho điều này là nhờ có cách mà giáo viên truyền đạt kiến thức cho học sinh. Nhờ có bài giảng của cô mà tôi nhận ra rằng tiếng Anh là môn học mà tôi càng đi sâu thì tôi càng tìm ra được nhiều điều thú vị về nó. Tôi chưa bao giờ thấy chán trong lớp học Anh văn cả.

3. Do you still remember what happened on your first day of high school?

Yes, of course. The memory of my first day at high school is still crystal clear in my mind. On that day, there was a big storm. When I came to school, I found that some of the windows in a few classes were already blown away. So students were allowed to have a day off. I felt quite down about it as I was really excited about high school.

Từ vựng hay trong bài:

 • Crystal clear: rõ ràng
 • Have a day off: nghỉ một ngày
 • Feel quite down: khá là buồn

Tạm dịch:

Tất nhiên rồi. Kỷ niệm về ngày đầu tiên học cấp 3 vẫn còn rõ ràng trong tâm trí của tôi. Vào ngày hôm đó, có một trận bão lớn. Khi tôi đến trường, tôi nhận ra rằng một vài cửa sổ ở vài lớp học bị thổi bay. Vì vậy, học sinh có một ngày nghỉ. Tôi cảm thấy khá buồn vì tôi thật sự hào hứng khi đến trường cấp 3

4. Do you still keep in touch with your friends from high school?

Yes, but not very often. We all have jobs to do, some even are busy with their own family. Sometimes it is just some comments or enquiries via social networks. It has been a long time since the last time we had a gathering.

Tạm dịch:

Có, nhưng không thường xuyên lắm. Chúng tôi đều có công việc phải làm, một vài người thậm chí bận rộn với gia đình của họ. Đôi khi đó chỉ là vài lời bình luận hay hỏi thăm qua mạng xã hội. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng tôi tụ tập.

5. Do you miss your life in high school?

Yes, high school witnessed the best memorable experiences of my student life. I’m blessed with the best group of friends in the world and doing academically well throughout the time staying at high school. Sometimes I wish I could come back to those days.

Từ vựng hay trong bài:

 • Be blessed with something: may mắn có cái gì
 • Do academically well: học tốt

Tạm dịch:

Có chứ, cấp 3 là giai đoạn có những kỷ niệm đáng nhớ nhất của quãng đời học sinh của tôi. Tôi may mắn có được nhóm bạn tốt nhất trên đời và học rất tốt trong suốt quãng thời gian cấp 3. Đôi khi tôi ước giá mà mình có thể quay lại quãng thời gian đó.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng