Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Film Stars

1. Who is your favourite film star?

Actually I don’t have any favourite actor or actress at all. Firstly it is because I am not a couch potato and therefore don’t know many films and its characters. Secondly I mostly choose to enjoy a film because of its content, underlying messages and social impacts rather than the film stars who act in that film. Therefore, I may reminisce about all things after watching a film except for the names of actors/actresses.

Từ vựng hay:

 • couch potato (noun): người nghiện phim ảnh – ENG: a person who spends a lot of time sitting and watching television
 • underlying message (noun phrase): thông điệp – ENG: a piece of information that is important in a situation but not always easily noticed or stated clearly
 • reminisce about something (verb): nhớ về điều gì – ENG: to think, talk or write about a happy time in your past

Dịch câu trả lời:

Thực tình tôi chẳng thích nam hay nữ diễn viên nào cả. Tôi không phải là người thích xem phim nên chẳng biết nhiều bộ phim hay các diễn viên tham gia. Thứ hai là tôi chủ yếu chọn phim để xem dựa trên nội dung hay thông điệp truyền tải hay ảnh hưởng xã hội của nó chứ không chú ý nhiều đến việc diễn viên nào tham gia bộ phim. Chính vì thế tôi có thể nhớ mọi thứ sau khi xem ngoại trừ tên của diễn viên.

2. Do you think that international film stars are famous in Vietnam?

I think yes. To be honest, the film production industry in Vietnam has not developed yet because of low-budget movies. People of all ages prefer watching movies imported from other nations because they have better sound and visual effects, the scripts are more meaningful and update social issues, the actors and actresses perform better.

Từ vựng hay:

 • low-budget movies (noun phrase): phim kinh phí thấp – ENG: movies produced with a small amount of money
 • of all ages (prep): thuộc mọi lứa tuổi – ENG: people at different age groups
 • script (noun): kịch bản – ENG: a written text of a play, film/movie, broadcast, talk, etc.

Dịch câu trả lời:

Tôi nghĩ là có. Thực ra thì công nghiệp sản xuất phim ở Việt Nam chưa phát triển cho lắm vì các bộ phim không được đầu tư cao. Mọi người ở mọi nhóm tuổi thích xem phim nước ngoài vì chúng sử dụng hiệu ứng âm thanh hình ảnh tốt hơn và kịch bản cũng ý nghĩa, cập nhật các vấn đề đời sống hơn trong khi các diễn viên lại đóng hay hơn.

3. Do you like Vietnamese film stars or international film stars?

As I mentioned before, no film star leaves a long lasting impression on me at all simply because I don’t care about this aspect when choosing to watch a film. No matter whose nationality is, I will love them because of their acting ability.

Từ vựng hay:

 • leave a long lasting impression on somebody (verb phrase): để lại cho ai ấn tượng sâu sắc
 • nationality (noun): quốc lộ – ENG:  the legal right of belonging to a particular nation

Dịch câu trả lời:

Như tôi đã nói trước đó, không có diễn viên nào mà tôi ấn tượng sâu sắc cả vì tôi không quan tâm về khía cạnh này khi chọn phim. Chẳng cần viết diễn viên đến từ quốc gia nào, tôi thích họ chỉ đơn thuần vì họ diễn xuất hay.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng