Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Colour

1. What color do you like?

Although some people may consider pink as girly, I still like it a lot. The color of pink symbolizes caring, compassion, unconditional love and charm. When I go shopping, I usually pick the clothes that are in pink.

Từ vựng hay trong bài:

 • Girly (adj): chảnh, ẻo lả, con gái
 • Compassion (noun): tình thương
 • Unconditional love (noun): tình yêu vô điều kiện
 • Charm (noun): sự quyến rũ

Dịch:

Mặc dù một vài người cho rằng màu hồng là chảnh, tôi vẫn thích nó. Màu hồng tượng trưng cho sự quan tâm, tình thương, tình yêu vô điều kiện và sự quyến rũ. Khi tôi đi mua sắm, tôi thường chọn quần áo màu hồng

2. Why do you like this particular color?

Actually, I should like a particular colour in order to make the task of choosing my outfit easier. Moreover, sometimes my personality can be demonstrated through colours, so having one favorite colour can be a good way of helping other people know more about me. And as for me, pink represents my personality best and pink clothes brighten my skin.

Từ vựng hay trong bài:

 • Outfit: quần áo
 • Personality: cá tính

Dịch:

Thực ra thì tôi nên thích một màu sắc cụ thể nào đó để khiến công việc lựa chọn quần áo của tôi dễ dàng hơn. Hơn nữa, đôi khi tính cách của tôi có thể được thể hiện thông qua màu sắc, vì vậy mà có một màu sắc yêu thích sẽ giúp mọi người hiểu hơn về tôi. Đối với tôi, màu hồng thể hiện tính cách của tôi rõ nét nhất và mặc quần áo hồng cũng giúp da tôi trông sáng hơn.

3. Do you like the color red? Why/ why not?

I am really into red, because it displays a lot of power and represents passionate love. I think it is very romantic when a guy gives me a red rose, and I will stand out of the crowd if I put on a red outfit.

Từ vựng hay trong bài:

 • Passionate love (noun): tình yêu cuồng nhiệt

Dịch:

Tôi thật sự thích màu đỏ, bởi nó đại diện cho sức mạnh, tình yêu cuồng nhiệt. Và tôi nghĩ sẽ rất là lãng mạn khi một người nào đó tặng tôi một bông hồng đỏ, và tôi sẽ nổi bật trong đám đông nếu như mặc trên mình bộ đồ đỏ.

4. Do you usually wear clothes in your favorite color?

I have my favorite colour which is pink but it doesn’t mean that I will put on the clothes in that colour everyday. But on some special occasions, I think dressing some clothes in the colour I love can boost my mood and make me more confident.

Dịch:

Tôi có một màu mà mình yêu thích – màu hồng, nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ mặc quần áo màu hồng đó mỗi ngày. Nhưng vào một vài dịp đặc biệt, tôi nghĩ mặc áo quần với màu sắc mà tôi yêu thích có thể làm tâm trạng tôi khá hơn và khiến tôi tự tin hơn.

5. Are there any colors that have special meaning in your country?

I think brown is a very special colour in Vietnamese culture. As you may know, Vietnam still heavily depends on agriculture, and brown represents the colour of soil and also represents the hardships that Vietnamese farmers have to endure.

Từ vựng hay trong bài:

 • Endure (verb): chịu đựng

Dịch:

Tôi nghĩ màu nâu là một màu rất đặc biệt trong văn hóa của người Việt Nam. Như bạn đã biết, Việt Nam vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào nông nghiệp, và màu nâu đại diện cho màu đất, cho những khó nhọc của người nông dân Việt Nam đang phải chịu đừng.

6. Are colors important to you?

Well, yes, of course. I need to care about colours when choosing suitable clothes, shoes or hats. Colour plays a crucial role in fashion, doesn’t it? Also, in Vietnamese culture, the lunar year when each person was born is attached to one colour, and this colour is supposed to give this person luck and health. Therefore, when Vietnamese people paint their house or buy a new motorbike, rather than picking up their favorite colour, they traditionally will consider which colour is suitable for their age.

Từ vựng hay trong bài:

 • Be attached to something (verb): gắn liền với cái gì

Dịch:

Có chứ, tất nhiên rồi. Tôi cần phải quan tâm đến màu sắc khi lựa chọn áo quần phù hợp, giày dép hay mũ nón. Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong thời trang, không phải sao? Hơn nữa, trong văn hóa người Việt, năm âm lịch mà mỗi người được sinh ra gắn liền với một màu, và màu này được cho rằng sẽ đem đến cho người này may mắn và khỏe mạnh. Vì vậy, khi người Việt sơn nhà của họ hay mua xe máy mới, thay vì chọn màu sắc mà họ thích, họ sẽ chọn màu sắc nào phù hợp với tuổi của họ.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng