Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Transport

1) What means of transport do you usually use?

I don’t have a car, so I usually use public transport, like buses, taxis, or the metro. It’s quite convenient for me.

Lượt dịch:

Tôi không có ô tô, vì vậy tôi thường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, như xe buýt, taxi hoặc tàu điện ngầm. Nó khá thuận tiện cho tôi.

2) What’s your favorite means of transport?

My favorite way to travel is by plane, because it’s quick and convenient, even if it is expensive. I love to fly above it all and forget about traffic jams.

Lượt dịch:

Cách di chuyển yêu thích của tôi là bằng máy bay, vì nó nhanh chóng và thuận tiện, ngay cả khi nó đắt tiền. Tôi thích bay trên tất cả và quên đi tắc đường.

3) How do you like to travel for long trips?

By plane, because then it doesn’t take me so long to get to my destination. I don’t want to waste my valuable time just getting there. I have more important things to do.

Lượt dịch:

Bằng máy bay, bởi vì sau đó tôi không mất quá nhiều thời gian để đến địa điểm đích. Tôi không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình chỉ để đến đó. Tôi có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

4) What’s the traffic like here in Hanoi?

It’s not so bad; because of the subway, it usually doesn’t take long to get from place to place.

Other answers:

The drivers are rude; they look at you and will just run you over.

It’s one of the worst cities to live in because of the traffic it has. People generally give themselves at least an hour extra to arrive on time.

The commuter traffic in the morning starts at 7 am and does not continue until 10 am. And then the afternoon traffic starts at about 5 p.m. and does not end until 8 p.m. And forget about it on Friday afternoons, especially in summer.

Hanoi really does look like a giant car park, doesn’t it?

Lượt dịch:

Nó không quá tệ; vì có tàu điện ngầm nên thường không mất nhiều thời gian để di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Những người lái xe thường thô lỗ; họ nhìn chằm chằm vào bạn và sẽ chạy qua bạn.

Hà Nội là một trong những thành phố tồi tệ nhất để sống vì giao thông của nó. Mọi người thường cho mình thêm ít nhất một giờ để đến đúng giờ.

Giao thông đi lại vào buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ sáng và không đến 10 giờ sáng. và sau đó giao thông buổi chiều bắt đầu khoảng 5 giờ chiều. và không kết thúc trước 8 giờ tối. Và hãy quên nó đi vào các buổi chiều thứ Sáu, đặc biệt là vào mùa hè.

Hà Nội trông giống như một bãi đậu xe khổng lồ, phải không?

5) How do you think public transport could be improved?

Well, here in Hanoi, I think they just need to add a few more subway lines and add some more rings.

Lượt dịch:

Chà, ở Hà Nội, tôi nghĩ họ chỉ cần thêm một vài tuyến tàu điện ngầm nữa và thêm một số vòng vây nữa.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
    0
    GIỎ HÀNG
    Giỏ hàng trốngQuay lại
      Sử dụng