Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Seasons

1) Which season do you like best? Why?

My favorite season is spring, because flowers begin to bloom and the weather starts to warm up.

Other answers:

My favorite season is summer, because I like hot weather and lots of sunshine. 

My favorite season is fall, because I like cooler weather, and then the leaves on the trees start to change color. It’s really beautiful.

My favorite season is winter, because I like cold weather, and I always hope it will snow.

I like spring because it is starting to get warm and isn’t too cold or too hot. I don’t like the others because winter is too cold, summer is too hot and autumn is starting to get cold.

Lược dịch:

Mùa yêu thích của tôi là mùa xuân, bởi vì hoa bắt đầu nở và thời tiết bắt đầu ấm lên.

Mùa yêu thích của tôi là mùa hè, bởi vì tôi thích thời tiết nóng và nhiều ánh nắng mặt trời.

Mùa yêu thích của tôi là mùa thu, bởi vì tôi thích thời tiết mát mẻ hơn, và sau đó những chiếc lá trên cây bắt đầu chuyển màu. Nó thật là đẹp.

Mùa yêu thích của tôi là mùa đông, bởi vì tôi thích thời tiết lạnh, và tôi luôn hy vọng trời sẽ có tuyết.

Tôi thích mùa xuân vì nó bắt đầu ấm áp và không quá lạnh cũng không quá nóng. Tôi không thích những người khác vì mùa đông quá lạnh, mùa hè quá nóng và mùa thu bắt đầu lạnh.

2) What do people do in this season?

In spring, because people have holidays, they often like to visit their hometowns or other beautiful places.

Other answers:

In summer, because the weather is so warm, people like to go to the beach, or go outside. Other people would rather stay indoors with their air-con on.

In autumn, because the weather starts to get cooler, people usually like to travel.

In winter, if you live somewhere where the weather gets very cold, people like to ice skate, or ski. If you don’t like cold weather, you stay inside and keep warm.

Lược dịch:

Vào mùa xuân, vì mọi người được nghỉ lễ nên họ thường thích về thăm quê hương hoặc những nơi đẹp đẽ khác.

Vào mùa hè, vì thời tiết ấm áp nên mọi người thích đi biển, hoặc ra ngoài trời. Những người khác thà ở trong nhà với máy lạnh của họ.

Vào mùa thu, tiết trời bắt đầu mát mẻ hơn nên mọi người thường thích đi du lịch.

Vào mùa đông, nếu bạn sống ở một nơi có thời tiết rất lạnh, mọi người thích trượt băng hoặc trượt tuyết. Nếu bạn không thích thời tiết lạnh, bạn ở trong nhà và giữ ấm.

3) Do you think the seasons have changed in recent years compared to the past?

Nowadays, there are many changes in the seasons. Sometimes the summers are unusually hot, the winters unusually warm, or the rain comes too early or too late.

Lược dịch:

Ngày nay, có nhiều thay đổi trong các mùa. Đôi khi mùa hè nóng bất thường, hoặc mùa đông ấm bất thường, hoặc mưa đến quá sớm hoặc quá muộn.

From IELTS Speaking _ Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
    0
    GIỎ HÀNG
    Giỏ hàng trốngQuay lại
      Sử dụng