Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Photography

1) Do you like to take photographs?

Yea, I like to take photographs. It’s great fun, and then afterwards you can always have the photos, and remember the good times you’ve had.

Other answers:

I like photography. As they say, a picture is worth a thousand words. Through photography, you can find beauty in the most unlikely of places. Photographs are a means of showing and sharing experiences with those close by, or with the world. You put a little of your own self in every picture.

Yes I like photography. I just started and am doing good. It’s so much fun!

Từ vựng hay:

 • afterwards (adv): sau đó
  ENG: after the time mentioned
 • a picture is worth a thousand words (idiom): một bức ảnh hơn ngàn lời nói.
  ENG: one single picture can more effectively convey something, or can depict something more vividly and clearly, than a lot of words – and can certainly do so faster

Lược dịch:

Vâng, tôi thích chụp ảnh. Chụp ảnh thật thú vị, và sau đó bạn có thể có những bức ảnh và ghi nhớ những khoảng thời gian vui vẻ mà bạn đã có.

Tôi thích chụp ảnh. Như họ nói, một bức tranh đáng giá ngàn lời nói. Thông qua chụp ảnh, bạn có thể tìm thấy vẻ đẹp ở những nơi khó tin nhất. Những bức ảnh là một phương tiện để thể hiện và chia sẻ kinh nghiệm với những người ở gần hoặc với thế giới. Bạn cũng thể hiện một chút riêng bản thân của mình trong mỗi bức ảnh.

Vâng, tôi thích chụp ảnh. Tôi chỉ mới bắt đầu chụp ảnh và đang làm tốt. Nó rất vui!

2) When (= On what occasions) do you take photos?

Well, usually I take photos when I go out somewhere, to a park, to the beach or to a party. When it’s somebody’s birthday, Spring Festival, at graduations, or any other important occasion, I take photos.

Lược dịch:

Chà, tôi thường chụp ảnh khi đi chơi đâu đó, đến công viên hoặc bãi biển hoặc dự tiệc. Kể cả khi đó là sinh nhật của ai đó, Lễ hội mùa xuân, lễ tốt nghiệp, hoặc bất kỳ dịp quan trọng nào khác, tôi đều chụp ảnh.

3) What kind of photos do you like to take?

Mostly, I like to take pictures of nature or of beautiful scenery. Also I like to take silly pictures with my friends. We always laugh a lot and have a good time.

Other answers:

Animals and nature. I hate taking pictures of people because they are always posing and looking unreal, but animals and nature are so natural and beautiful.

I am in no way a professional photographer, but I like to carry my camera around just in case I see something of interest, something beautiful that I’d like to capture. I also like to take photos of the people around me. Years later, I look at these photos and they help me to remember some great times in my life.

Từ vựng hay:

 • in no way (idiom): chẳng có cách nào, lẽ nào
  ENG: not at all
 • professional (a): chuyên nghiệp
  ENG: relating to work that needs special training or education

Lược dịch:

Hầu hết, tôi thích chụp ảnh thiên nhiên hoặc phong cảnh đẹp. Ngoài ra tôi thích chụp những bức ảnh ngớ ngẩn với bạn bè tôi. Chúng tôi luôn cười rất nhiều và có khoảng thời gian vui vẻ.

Đó là động vật và thiên nhiên. Tôi ghét chụp ảnh con người vì họ luôn tạo dáng và trông không thật, nhưng động vật và thiên nhiên, rất tự nhiên và đẹp.

Tôi không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng tôi thích mang theo máy ảnh của mình phòng trường hợp tôi nhìn thấy thứ gì đó thú vị, thứ gì đó đẹp đẽ mà tôi muốn chụp. Tôi cũng thích chụp ảnh những người xung quanh mình. Nhiều năm sau, tôi xem lại những bức ảnh này và chúng giúp tôi nhớ lại những khoảng thời gian tuyệt vời trong đời.

4) Is photography a popular hobby in Vietnam?

I think so. When Vietnamese people go out together, they often take photos of each other, or of the places they visit.

Lược dịch:

Tôi nghĩ vậy. Khi người Việt Nam đi chơi với nhau, họ thường chụp ảnh cho nhau, hoặc những nơi họ đến thăm.

5) Do Vietnamese people like to visit photographic exhibitions?

You know that I don’t really visit photographic exhibitions because they are a little hard to find here in Vietnam. There are some, but the content is really not so interesting.

Lược dịch:

Bạn biết đấy, tôi không thực sự đến các cuộc triển lãm ảnh bởi vì chúng hơi khó tìm thấy ở Việt Nam. Có một số, nhưng nội dung thực sự không thú vị lắm.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng