Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Noise

1) Do you mind noises? (Do any noises bother you?)

Yes, I can’t stand certain noises, like construction work going an in my apartment.

Other answers:

Not really, somehow I don’t seem to notice noise. I could sleep through an earthquake. When I fall asleep I am dead to the world.

Từ vựng hay:

 • can’t stand sth (idiom): không thể chịu được điều gì đó
  ENG: used to say that you do not like someone or something at all, or that you think that something is extremely unpleasant
 • be dead to the world (idiom): say giấc nồng, ngủ sâu giấc, ngủ như chết
  ENG: to be sleeping

Lược dịch:

Vâng, tôi không thể chịu được một số tiếng ồn, chẳng hạn như việc xây dựng đang diễn ra trong căn hộ của tôi.

Không thực sự, bằng cách nào đó tôi dường như không nhận thấy tiếng ồn. Tôi có thể ngủ qua một trận động đất. Khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi ngủ say như chết.

2) What type of noise do you come across here in your daily life?

Where I live you can hear a lot of noise from the construction and the traffic. At night I can almost literally feel the hum of all of the TVs and people talking in the area. People say that I am very sensitive to noise.

Từ vựng hay:

 • hum (n): tiếng ầm ừ, vo ve
  ENG: a continuous, low sound
 • sensitive to sth (a): nhạy cảm
  ENG: easily influenced, changed, or damaged, especially by physical activity or effect:

Lược dịch:

Nơi tôi sống, bạn có thể nghe thấy rất nhiều tiếng ồn từ việc xây dựng và giao thông. Vào ban đêm, tôi gần như có thể cảm nhận được tiếng vo ve của tất cả các chương trình TV và những người nói chuyện trong khu vực. Mọi người nói rằng tôi rất nhạy cảm với tiếng ồn.

3) How do you feel if you work in a noisy environment?

I feel irritable and I can’t concentrate. I need to work in a quiet, orderly environment.

Từ vựng hay:

 • irritable (a): cáu gắt, dễ cáu kỉnh
  ENG: becoming annoyed very easily

Lược dịch:

Tôi cảm thấy cáu kỉnh và không thể tập trung. Tôi cần làm việc trong một môi trường yên tĩnh, trật tự.

4) Are there any sounds that you like?

I like the sound of rain falling, and of music, and of birds singing. I also like the sound of my mother’s voice calling me to dinner. This is one of my favorite sounds.

Other answers:

I love the sound of the waves, I also love to hear babies laughing, it’s so cute.

When you walk on the snow and it crunches under your feet.

The sound of the ocean waves breaking on the shore. To me, it’s one of the world’s most relaxing sounds – nature’s lullaby.

Từ vựng hay:

 • lullaby (n): bài hát ru
  ENG: a quiet song that is sung to children to help them go to sleep

Lược dịch:

Tôi thích tiếng mưa rơi, tiếng nhạc và tiếng chim hót. Tôi cũng thích tiếng mẹ gọi tôi đi ăn tối. Đây là một trong những âm thanh yêu thích của tôi.

Tôi yêu tiếng sóng biển, tôi cũng thích nghe tiếng trẻ con cười, thật dễ thương.

Khi bạn đi trên tuyết và nó lạo xạo ở dưới chân bạn.

Tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Đối với tôi, đó là một trong những âm thanh thư giãn nhất thế giới—bài hát ru của thiên nhiên.

5) Are there any sounds you don’t like?

I hate the sound of snoring, of babies crying, or of people talking very loudly. I also really dislike the sound of people complaining, this is one of my pet peeves.

Other answers:

scaring a fork against a glass plate

the sound of people chewing their food up with their mouths wide open

fingernails scratching a chalkboard

wet rubber shoes on a hardwood floor

Từ vựng hay:

 • snore (v): tiếng ngáy
  ENG: to breathe in a very noisy way while you are sleeping
 • pet peeves (n): những thói quen hoặc gặp khó chịu với những việc nhỏ nhặt, không theo ý mình
  ENG: something that especially annoys you

Lược dịch:

Tôi ghét tiếng ngáy, tiếng trẻ con khóc, hay tiếng người ta nói to. Tôi cũng thực sự không thích âm thanh của mọi người phàn nàn, đây là một trong những điều thú vị của tôi.

Tiếng chà nĩa vào đĩa thủy tinh

Âm thanh của những người nhai thức ăn với cái miệng mở rộng

Móng tay cào bảng đen

Giày cao su ướt trên sàn gỗ cứng

6) Are cities becoming noisier?

I suppose they might be, since cities are getting larger. But I think that we are all becoming a  little deaf from the noise in the city and we don’t even know it.

Lược dịch:

Tôi cho rằng có thể như vậy, vì các thành phố ngày càng lớn hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đang trở nên hơi điếc vì tiếng ồn trong thành phố mà chúng ta thậm chí không biết điều đó.

7) What about noise pollution? How do Vietnamese people feel about this form of pollution? Is it a problem in your hometown?

Well. if you have 97 million people crammed into only about a fourth of the county’s space you’re bound to have problems with noise. In big cities, noise is just a fact of life that you have to live with.  In my hometown, it didn’t used to be a problem, but when more people started getting cars, and construction sites started popping up all over the place, the noise went from bad to worse. Maybe someday it’ll get better, although I’ll probably go deaf before that happens.

Từ vựng hay:

 • pop up (phr.v): mọc lên, xuất hiện
  ENG: to appear or happen, especially suddenly or unexpectedly

Lược dịch:

Nếu bạn có 97 triệu người chỉ chen chúc trong khoảng một phần tư diện tích của quận thì bạn chắc chắn sẽ gặp vấn đề với tiếng ồn. Ở các thành phố lớn, tiếng ồn chỉ là một thực tế của cuộc sống mà bạn phải chung sống. Ở quê tôi, trước đây không có vấn đề gì, nhưng khi nhiều người bắt đầu có ô tô hơn, và các công trường xây dựng bắt đầu mọc lên khắp nơi, tiếng ồn ngày càng tệ hơn. Có thể một ngày nào đó nó sẽ khá hơn, mặc dù tôi có thể bị điếc trước khi điều đó xảy ra.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng