Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Mass Media

1) What kind of entertainment do you prefer, TV or radio?

I definitely prefer to watch TV because then you not only get to hear, but to see, and you remember the story better when there’s a picture to go with it.

Other answers

Sometimes I’ll listen to the radio if there is something good on it.

Neither, I go to the website. I don’t have time for TV or radio and I can watch clips on CNN.com

Lược dịch:

Tôi chắc chắn thích xem TV hơn vì khi đó bạn không chỉ được nghe mà còn được xem, và bạn sẽ nhớ câu chuyện tốt hơn khi có hình ảnh đi kèm.

Đôi khi tôi sẽ nghe radio nếu có gì hay trên đó.

Không, tôi đi đến trang web. Tôi không có thời gian cho TV hoặc radio và tôi có thể xem các clip trên CNN.com

2) What programs do you like to watch/listen to?

I like to watch different soap operas, and if it’s a series, I never miss one.

Other answers:

I like to listen to educational programs; there are so many things you can learn about nature, language, different countries, and different cultures. They’re so interesting.

I like documentaries. Anything factual where I can learn something new and interesting. You discover a lot of new things, and get a scientific explanation for everything.

I like to watch animal shows because I find animals and their behaviors are very intriguing. It’s surprising at times how much some animals seem to mimic behavior you would only expect from a human being.

Từ vựng hay:

 • intriguing (a): thú vị
  ENG: very interesting because of being unusual or mysterious
 • at times (adv): thỉnh thoảng, đôi khi
  ENG: occasionally; sometimes
 • mimic (v): bắt chước
  ENG: to copy the way in which a particular person usually speaks and moves, usually in order to make people laugh

Lược dịch:

Tôi thích xem nhiều vở kịch khác nhau, và nếu là phim dài tập, tôi không bao giờ bỏ lỡ một vở nào

Tôi thích nghe các chương trình giáo dục; có rất nhiều điều bạn có thể tìm hiểu về thiên nhiên, ngôn ngữ, các quốc gia khác nhau và các nền văn hóa khác nhau. Chúng rất thú vị.

Tôi thích phim tài liệu. Bất cứ điều gì thực tế mà tôi có thể học được điều gì đó mới và thú vị. Bạn khám phá ra rất nhiều điều mới và nhận được lời giải thích khoa học cho mọi thứ.

Tôi thích xem các chương trình về động vật vì tôi thấy động vật và hành vi của chúng rất hấp dẫn. Đôi khi, thật đáng ngạc nhiên khi một số loài động vật dường như bắt chước hành vi mà bạn chỉ mong đợi ở con người.

3) How do you think TV/radio broadcasts in Vietnam could be improved?

It would be nice to have more variety in both TV and radio here in Vietnam. It is getting a lot better now and looks to get even better.

Lược dịch:

Sẽ thật tuyệt nếu có nhiều sự đa dạng hơn trên cả truyền hình và đài phát thanh tại Việt Nam. Bây giờ nó đang trở nên tốt hơn rất nhiều và có vẻ còn tốt hơn nữa.

4) Do you prefer TV news or news on the radio?

I prefer news on the radio because then I am not distracted by the announcer and his or her presence. I like news on the radio also because of the fact that you can get it more often, on TV it is limited to certain hours of the day.

Other answers:

I don’t like TV news because it isn’t really news. It is entertainment, and it is biased but doesn’t acknowledge the fact. On radio you can get more information, and the bias is usually acknowledged. The internet is best. You can go to multiple sources to find out what you want, and get different points of view.

Lược dịch:

Tôi thích tin tức trên đài phát thanh hơn vì khi đó tôi không bị phân tâm bởi phát thanh viên và sự hiện diện của họ. Tôi cũng thích tin tức trên đài phát thanh vì thực tế là bạn có thể nhận được tin tức đó thường xuyên hơn, trên TV, tin tức đó chỉ giới hạn trong một số giờ nhất định trong ngày.

Tôi không thích tin tức truyền hình bởi vì nó không thực sự là tin tức. Đó là giải trí, và nó thiên vị nhưng không thừa nhận sự thật. Trên đài phát thanh, bạn có thể nhận được nhiều thông tin hơn và sự thiên vị thường. Internet là tốt nhất. Bạn có thể truy cập nhiều nguồn để tìm hiểu những gì bạn muốn và có được các quan điểm khác nhau.

5) Do you read newspapers?

Yes, I like to read them very much. They are a source of information for me and I can keep up with my favorite sports team through them.

Other answers:

I rarely read newspapers or magazines. I prefer getting my news online or via local news.

Yes, I still read the newspaper, I mainly rely on it for local events that are coming up, or that have just happened recently. There is also a lot of other useful information in the paper that may not be on the web.

Từ vựng hay:

 • keep up with sb/sth (phr.v): cập nhật, theo kịp
  ENG: to do whatever is necessary to stay level or equal with someone or something
 • come up (phr.v): sắp đến, sắp tới
  ENG: to be mentioned or talked about in conversation

Lược dịch: 

Vâng, tôi thích đọc chúng rất nhiều. Chúng là nguồn tôi có thể cập nhật thông tin về đội thể thao yêu thích của mình.

Tôi hiếm khi đọc báo hoặc tạp chí. Tôi thích nhận tin tức của tôi trực tuyến hoặc qua tin tức địa phương.

Vâng, tôi vẫn đọc báo, tôi chủ yếu dựa vào đó để biết các sự kiện địa phương sắp diễn ra hoặc mới xảy ra gần đây. Ngoài ra còn có rất nhiều thông tin hữu ích khác trong bài báo có thể không có trên web.

6) Which section of the newspaper do you like to read? Why?

My favorite sections of the newspaper are the sports section and the entertainment section. I like to keep up with personalities and what they are doing.

Other answers:

I read the local news. There is always something exciting going on. It’s good to stay informed, especially about things happening in your neighborhood.

I just like political news/world news. After that I go check out the cartoons

The local news, the comics, and the sports. In that order. I also enjoy doing the puzzles.

Từ vựng hay

 • stay informed (v): cập nhật
  ENG: It means that you know the subject well and it means to keep up to date with information

Lược dịch:

Phần yêu thích của tôi trên tờ báo là phần thể thao và phần giải trí. Tôi thích cập nhật các cá nhân và những gì họ đang làm.

Tôi đọc tin tức địa phương. Luôn luôn có một cái gì đó thú vị đang diễn ra. Thật tốt khi được thông tin, đặc biệt là về những điều xảy ra trong khu phố của bạn.

Tôi chỉ thích tin tức chính trị/tin tức thế giới. Sau đó tôi đi xem phim hoạt hình

Tin tức địa phương, truyện tranh và thể thao, theo thứ tự. Tôi cũng thích làm các câu đố.

7) Do you think the Internet will replace newspapers one day?

Yes. I definitely think so. I think that as more people have access to the Internet and computers, paper will eventually become a thing of the past. It’s quicker and easier to update web pages on the Internet than to print a whole newspaper.

Lược dịch:

Đúng. Tôi chắc chắn nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng khi ngày càng có nhiều người truy cập Internet và máy tính, thì giấy cuối cùng sẽ trở thành dĩ vãng. Việc cập nhật các trang web trên Internet nhanh hơn và dễ dàng hơn là in cả một tờ báo.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng