Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Friends

1) What kind of people do you like to have as friends?

People that enjoy being around me and appreciate doing things with me. People who I can trust and have fun with.

Lược dịch:

Những người thích ở bên tôi và trân trọng việc làm mọi thứ với tôi. Những người mà tôi có thể tin tưởng và vui vẻ cùng.

2) Do you like to spend time with friends?

Yes, I love to spend time with friends. It’s one of my favorite things to do, because we have fun together and we can learn to understand each other’s personalities.

Other answers:

I like to be with my friends. But sometimes I need to spend time by myself. I think it really depends if we need to do some thinking, we really SHOULD spend some time by ourselves, even if we enjoy the company of our friends a lot.

Honestly, I like spending time alone. I am the independent kind.

Lược dịch:

Vâng, tôi thích dành thời gian với bạn bè. Đó là một trong những điều tôi thích làm, bởi vì chúng tôi vui vẻ bên nhau và chúng tôi có thể học cách hiểu tính cách của nhau.

Tôi thích ở cùng những người bạn. Nhưng đôi khi tôi cần dành thời gian cho bản thân. Tôi nghĩ điều đó thực sự phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có cần suy nghĩ hay không, chúng ta thực sự NÊN dành thời gian cho bản thân, ngay cả khi chúng ta rất thích bầu bạn với bạn bè.

Thành thật mà nói, tôi thích dành thời gian một mình. Tôi là người độc lập.

3) Do you have a best friend?

Not really, I have many good friends or close friends, but no best friends. My nature is to be a little off to myself, so I really don’t have a best friend.

Other answers:

I have two best friends. Thuy and Kien, and I have known them far as long as I can remember. I can’t remember the first time we met, but we are great friends and enjoy sleepovers and talks, that sort of thing.

Yes, my mother is my best friend. We became close after she was diagnosed with breast cancer 7 years ago. I have other friends but I am not as close as them. I can tell my mom anything.

Yes, I do have a best friend that’s just like a sister to me. I’d do anything for her. We live over an hour apart so it’s tough seeing each other, but we do our best.

My best friend and I first met way back in preschool, I remember the first time we met was at my house. His mom, his older brother, and he came over and I gave him one of my toy dinosaurs. To this day he still has the dinosaur and we are still the best of friends. Just to let you know we are both 20 and that just shows how long we’ve been friends.

Từ vựng hay:

 • sleepover (n): ngủ lại nhà
  ENG: a visit to another person’s home to spend the night
 • do one’s best (phr. v): cố gắng hết sức
  ENG: to try as hard as possible

Lược dịch:

Không hẳn, tôi có nhiều bạn tốt hoặc bạn thân cận, nhưng không có bạn thân. Vì tôi có xu hướng dành ít thời gian cho bản thân (ở một mình), nên tôi không có bạn thân.

Tôi có hai người bạn thân nhất. Thuy và Kien, và tôi đã biết họ từ rất lâu, tôi không thể nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng chúng tôi là những người bạn tuyệt vời và tận hưởng những buổi ngủ qua đêm và nói những điều đại loại như vậy.

Vâng, mẹ tôi là người bạn tốt nhất của tôi. Chúng tôi trở nên thân thiết sau khi cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú cách đây 7 năm. Tôi có những người bạn khác nhưng tôi không thân bằng họ. Tôi có thể nói với mẹ tôi bất cứ điều gì.

Vâng, tôi có một người bạn thân giống như em gái vậy. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cô ấy. Chúng tôi sống cách nhau hơn một giờ nên rất khó để gặp nhau, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Tôi và người bạn thân nhất của tôi gặp nhau lần đầu tiên ở trường mầm non, tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở nhà tôi. Mẹ của anh ấy, anh trai của anh ấy và anh ấy đã đến và tôi đã đưa cho anh ấy một trong những con khủng long đồ chơi của tôi. Cho đến ngày nay anh ấy vẫn có con khủng long và chúng tôi vẫn là những người bạn tốt nhất. Chỉ để cho bạn biết chúng tôi đều 20 tuổi và điều đó cho thấy chúng tôi đã là bạn được bao lâu rồi.

4) What do you and your friends do together?

Often we sit around and chat or we play games, or watch movies together. Sometimes we just like to chill and do nothing. I think that is important for friends.

Từ vựng hay:

 • sit around (phr.v): Ngồi nhàn nhã, không làm gì cả
  ENG: to spend time sitting down and doing very little

Lược dịch:

Chúng tôi thường ngồi lại trò chuyện hoặc chơi trò chơi hoặc xem phim cùng nhau. Đôi khi chúng ta chỉ thích thư giãn và không làm gì cả. Tôi nghĩ điều đó quan trọng đối với bạn bè.

5) Is friendship important to you?

Friends are very important to me, because if something’s going badly for me or if I have a problem then I have someone I can tell my feelings to. Also, then I’m not lonely or bored.

Other answers:

I used to place a lot of importance on my friendships but have been hurt, let down, and disappointed so many times by people who I thought were friends. That now I do not think it is the be-all and end-all of life. I have a few friends who I have known all my life and have built up trust with, they are important to me and I maintain those relationships but I don’t really worry about making new friends.

I think it’s important to have friends because they make life and just about everything else so much less lonely. Friends are important to have because they will be there to offer you advice, information, personal experience, and yes, sometimes even a smart-aleck remark to help you see a different point of view.

Từ vựng hay:

 • the be all and end all of life (idiom): điều quan trọng nhất, tốt nhất, không có gì có thể sánh bằng.
  ENG: the final aim apart from which nothing is of any real importance
 • build up trust with sb (collocation): tạo sự tin tưởng
 • make friends with sb (collocation): kết bạn
  ENG: to start a friendly relationship; to become friends with someone
 • smart aleck (n): người tỏ vẻ tinh khôn, thông minh
  ENG: someone who tries to appear smart or who answers questions in a funny way that annoys other people

Lược dịch:

Bạn bè rất quan trọng đối với tôi, bởi vì nếu có điều gì đó tồi tệ với tôi hoặc nếu tôi gặp vấn đề thì tôi sẽ có người để nói ra cảm xúc của mình. Ngoài ra, sau đó tôi không cô đơn hay buồn chán.

Tôi đã từng rất coi trọng tình bạn của mình nhưng đã rất nhiều lần bị tổn thương, thất vọng bởi những người mà tôi nghĩ là bạn bè. Điều đó bây giờ tôi không nghĩ đó là điều quan trọng nhất. Tôi có một vài người bạn mà tôi đã biết cả đời và đã tạo dựng được lòng tin với họ, họ quan trọng với tôi và tôi duy trì những mối quan hệ đó nhưng tôi không thực sự lo lắng về việc kết bạn mới.

Tôi nghĩ điều quan trọng là phải có bạn bè vì họ làm cho cuộc sống và mọi thứ khác bớt cô đơn hơn rất nhiều. Cần phải có bạn bè, bởi vì họ sẽ ở đó để cho bạn lời khuyên, thông tin, kinh nghiệm cá nhân, và vâng, đôi khi là cả một nhận xét thông minh để giúp bạn nhìn nhận một quan điểm khác.

6) What are the ways to meet potential friends?

I believe that if you are friendly to others, talkative, and courteous, wherever you go, you will find friends.

Từ vựng hay:

 • talkative (a): nói nhiều
  ENG: talking a lot
 • courteous (a): lịch sự
  ENG: polite and showing respect

Lược dịch:

Tôi tin rằng nếu bạn thân thiện với người khác, nói chuyện nhiều và nhã nhặn thì đi đâu bạn cũng sẽ tìm được bạn bè.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng