Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Food and Restaurants

1) What kinds of food do you particularly like?

I really like traditional food. I am actually wild about Pho. I could eat it every day.

Từ vựng hay:

 • be wild about (a): rất thích, say mê
  ENG: to be very enthusiastic about something or someone

Lược dịch:

Tôi thực sự thích những món ăn truyền thống. Tôi thực sự rất thích Phở. Tôi có thể ăn nó hàng ngày.

2) Is there any food you don’t like?

I don’t like sweet and sour food, because I don’t like mixing the two.

Lược dịch:

Tôi không thích đồ ăn chua ngọt, vì tôi không thích trộn lẫn cả hai.

3) What kinds of food are most popular in Vietnam? Or, what kinds of food do Vietnam people like to eat?

Of course rice is the most popular food in Vietnam, but it goes without saying. Noodles are very popular along with bread.

Từ vựng hay:

 • it goes without saying (idiom): khỏi phải nói, điều rõ ràng
  ENG: used to mean that something is obvious

4) Do you like cooking?

I love to cook, but not for very many people, because then it’s just too much work. I think it’s very interesting to come up with my own recipes, and experiment with different dishes.

Other answers:

Yes! I love cooking, it’s so much fun. I’m not very good at it but I find it fascinating. It’s like a hobby to me!

I have to say I dislike cooking. I find it a chore. My husband loves cooking though so he does most of it when he is not at work

I like to cook because I like to eat. I hate the clean-up afterwards though.

I love cooking and it’s good to try out new recipes or just improve some of the ones that you already know and make.

Từ vựng hay

 • come up with (phr.v): nghĩ ra, nảy ra ý tưởng
  ENG: to suggest or think of an idea or plan
 • try out (phr.v): thử
  ENG: to use something to discover if it works or if you like it

Lược dịch:

Tôi thích nấu ăn, nhưng không cho nhiều người, bởi vì khi đó có quá nhiều việc phải làm. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi nghĩ ra công thức nấu ăn của riêng mình và thử nghiệm các món ăn khác nhau.

Đúng! Tôi thích nấu ăn, nó rất vui. Tôi không giỏi lắm nhưng tôi thấy nó thật thú vị. Nó giống như một sở thích với tôi!

Tôi phải nói rằng tôi không thích nấu ăn. Tôi thấy đó là một việc vặt. Mặc dù vậy, chồng tôi rất thích nấu ăn nên anh ấy nấu hầu hết khi không đi làm

Tôi thích nấu ăn vì tôi thích ăn. Tuy nhiên, tôi ghét việc dọn dẹp sau đó.

Tôi thích nấu ăn và thật tốt khi thử các công thức nấu ăn mới hoặc chỉ cải thiện một số công thức mà bạn đã biết và thực hiện. .

5) Who usually does the cooking in your home?

I do most of the cooking, but there are others, like my mother, who take turns too. I learned most of my cooking from my mom. She is a great cook.

Từ vựng hay:

 • take turns (phr.v): lần lượt
  ENG: (of two or more people) to do something one after the other, not at the same time

Lược dịch:

Tôi làm hầu hết việc nấu nướng, nhưng cũng có những người khác, như mẹ tôi, cũng thay phiên nhau nấu nướng. Tôi đã học được hầu hết các nấu ăn của tôi từ mẹ tôi. Cô ấy là một đầu bếp tuyệt vời.

6) Do you prefer to eat at home or in restaurants?

I prefer to eat in a restaurant because then there’s no washing up. The atmosphere and setting are usually more relaxing and pleasant.

Lược dịch:

Tôi thích ăn ở nhà hàng hơn, vì sau đó không phải rửa bát. Bầu không khí và khung cảnh thường thư giãn và dễ chịu hơn.

7) Do you often eat with your family?

I eat with my family almost every day. Eating together is a special time for us, especially in the evenings, because then we spend time together and can talk about our day.

Other answers:

I eat dinner with my family almost every night. If I miss dinner one night, it’s always for a good reason: studying late at the library, working out late at the gym, or having dinner with friends. But we have dinner together pretty much every night, and it has always been this way.

I live alone. So I always eat solo.

Lược dịch:

Hầu như ngày nào tôi cũng ăn cơm cùng gia đình. Ăn cùng nhau là khoảng thời gian đặc biệt đối với chúng tôi, đặc biệt là vào buổi tối, bởi vì sau đó chúng tôi dành thời gian cho nhau và có thể trò chuyện về một ngày của mình.

Hầu như tối nào tôi cũng ăn tối với gia đình. Nếu tôi bỏ bữa tối vào một đêm nào đó, thì đó luôn là một lý do chính đáng: học muộn ở thư viện, tập thể dục muộn hoặc ăn tối với bạn bè. Nhưng hầu như tối nào chúng tôi cũng ăn tối cùng nhau, và nó luôn diễn ra như vậy.

Tôi sống một mình. Vì vậy, tôi luôn ăn một mình.

8) Do you think it’s important for people to eat with their family?

I think it gives people time to spend with their family when they can eat good food and enjoy each other’s company. It’s almost the only time when you have all of the family together, so it is a good thing to do.

Từ vựng hay:

 • enjoy each other’s company (idiom): tận hưởng thời gian được ở cùng nhau
  ENG: spend time together

Lược dịch:

Tôi nghĩ điều đó giúp mọi người có thời gian dành cho gia đình, khi họ có thể ăn những món ăn ngon và tận hưởng thời gian cùng nhau. Đây gần như là khoảng thời gian duy nhất bạn có tất cả công việc gia đình cùng nhau, vì vậy đó là một điều tốt nên làm.

9) Do you often go to restaurants to eat?

Not often, but every now and again. If I had more money, I would be eating out every night.  It would save time on cooking and washing dishes and shopping.

Từ vựng hay:

 • every now and again (idiom): thỉnh thoảng
  ENG: sometimes; occasionally
 • eat out (phr.v): ăn ngoài hàng
  ENG: to eat in a restaurant

Lược dịch:

Không thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng. Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ đi ăn ngoài hàng tối. Việc này sẽ tiết kiệm thời gian nấu nướng, rửa bát và đi chợ.

10) What kind of restaurants do you like?

For me, the most important part about the restaurant is the food. I like variety, too, so you will find me in just about any restaurant.

Other answers:

Food-wise, I like all kinds of restaurants – Italian, Mexican, and Chinese. I tend to prefer smaller, non-chain-type restaurants over the nationwide, homogenized places that advertise all over the television. I think restaurants are more about entertainment than food these days. They have to have a “gimmick” to get people in the door.

Từ vựng hay:

 • homogenized (a): đồng nhất
  ENG: changed so that all the parts or features become the same or very similar
 • gimmick (n): mánh khoé
  ENG: something that is not serious or of real value that is used to attract people’s attention or interest temporarily, especially to make them buy something

Lược dịch:

Đối với tôi, phần quan trọng nhất của nhà hàng là thức ăn. Tôi cũng thích sự đa dạng, vì vậy bạn sẽ tìm thấy tôi ở hầu hết các nhà hàng.

Về ẩm thực, tôi thích tất cả các loại nhà hàng – Ý, Mexico và Trung Quốc. Tôi có xu hướng thích những nhà hàng nhỏ hơn, không theo chuỗi hơn là những địa điểm đồng nhất trên toàn quốc, quảng cáo khắp nơi trên truyền hình. Tôi nghĩ ngày nay các nhà hàng thiên về giải trí hơn là đồ ăn. Họ phải có một “mánh lới quảng cáo” để thu hút mọi người vào.

11) How do you think restaurants have changed over the past few years?

I think that there are more restaurants in the city. The food that they serve is more varied and from more countries than before. The nice thing that hasn’t changed is the price, it is still pretty cheap to go out and eat.

Lược dịch:

Tôi nghĩ rằng có nhiều nhà hàng hơn trong thành phố. Thức ăn mà họ phục vụ đa dạng hơn và từ nhiều quốc gia hơn trước. Cái không thay đổi là giá cả, đi ăn vẫn khá rẻ.

From IELTS Speaking – Mark Allen

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng