Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Family

1) Could you tell me about your family?

My father is a manager at a bank and my mother is a nurse in a hospital. I am an only child, but I have many cousins that I’ve grown up with.

Lược dịch:

Bố tôi là giám đốc ngân hàng còn mẹ tôi là y tá trong bệnh viện. Tôi là con một, nhưng tôi có nhiều anh em họ mà tôi đã cùng lớn lên.

2) Do you still have your grandparents?

I only have one grandmother. My father’s parents died when he was young, and my mother’s father passed away recently.

Từ vựng hay:

 • pass away (phr.v): qua đời
  ENG: die

Lược dịch:

Tôi chỉ còn bà ngoại. Vì ông bà nội mất khi ông còn nhỏ, và ông ngoại tôi mới qua đời gần đây.

3) What influence do they have on their children or grandchildren?

They have a big influence on their children and grandchildren, especially grandchildren. They spend a lot of time with their grandchildren because their parents are usually working during the day.

Lược dịch:

Họ có ảnh hưởng rất lớn đến con cháu, đặc biệt là các cháu. Họ dành nhiều thời gian cho cháu, bởi vì cha mẹ của chúng thường làm việc vào ban ngày.

4) How are you getting on with your parents?

I get on with my parents wonderfully: they‘re easy to talk to, and kind, and I trust them completely.

Other answers:

If you asked me that when I was in junior high, it would be a totally different point of view. But now, I love them! There are times when I don’t like my parents and times when they argue – it tears me apart – but they always work through their problems and they care for their children like all parents should.

My Mom is like one of my best friends. She’s really smart, and I talk to her about everything. She helps me out of situations and gives me her honest opinions on everything.

I don’t. I am trying to become the person my mom wants me to be, she has a list of things that she thinks I need to become, and that I need to be better myself and all. But no matter how hard I try she never seems satisfied.

I get along with my parents greatly… I haven’t been the perfect daughter by any means.

Từ vựng hay:

 • get on with sb = get along with sb (v): hoà thuận
  ENG: to continue doing (something); to be or remain friendly with (someone)
 • tear sb/sth apart (phr.v): làm ai đau buồn/ xé cái gì
  ENG:  make someone feel extremely unhappy or upset/to break something violently into a lot of small pieces
 • work through (phr.v): giải quyết vấn đề
  ENG: to manage a problem that has many different parts step by step
 • no matter + who/what/which/where/when/how + S + V: Dù có… đi chăng nữa … thì
 • by any means (idiom): bằng cách nào đi chăng nữa
  ENG: in any possible way

Lược dịch:

Tôi rất hợp với bố mẹ mình: họ dễ nói chuyện, tốt bụng và tôi hoàn toàn tin tưởng họ.

Nếu bạn hỏi tôi việc này khi tôi còn học trung học cơ sở, đó sẽ là một quan điểm hoàn toàn khác. Nhưng bây giờ, tôi yêu họ! Có những lúc tôi không thích bố mẹ mình và những lúc họ cãi nhau—điều đó khiến tôi đau lòng—nhưng họ luôn giải quyết vấn đề của mình bằng cách quan tâm đến con cái như tất cả các bậc cha mẹ nên làm.

Mẹ tôi giống như một trong những người bạn thân nhất của tôi. Mẹ thực sự thông minh, và tôi nói chuyện với cô ấy về mọi thứ. Mẹ giúp tôi thoát khỏi các tình huống và cho tôi ý kiến ​​trung thực của mẹ về mọi thứ.

Tôi không. Tôi đang cố gắng trở thành người mà mẹ tôi muốn tôi trở thành, mẹ tôi có một danh sách những điều mà bà nghĩ tôi cần phải trở thành, và rằng tôi cần phải trở nên tốt hơn và tất cả. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào thì mẹ tôi cũng không bao giờ hài lòng.

Tôi rất hòa thuận với bố mẹ… Tuy vậy, bằng bất cứ giá nào, tôi không phải là đứa con gái hoàn hảo.

5) Do you prefer to spend time with your family or with your friends?

In many ways, my family is my friend. But at the same time, I sometimes have more fun with my friends because they are closer to my age.

Lược dịch:

Theo nhiều cách, gia đình tôi là bạn bè của tôi. Nhưng đồng thời, đôi khi tôi vui vẻ hơn với bạn bè của mình vì họ gần bằng tuổi tôi hơn.

6) Is family very important to you?

My family is one of the most important things in the world to me. When everything goes wrong and nothing is going right, my family is always right there for me.

Other answers:

Family is important to me because it’s really all we have in the long run. Once you grow up and move out and away, you then realize how important your family is. You start to miss them and wish that you were around to go to b-day parties, births, and reunions. Friends can’t complete you like family.

Yes absolutely. I have been going through some very painful times. I do not know what I would do without the love, support, and strength I have received from them. I love them and will always be there if they need me. Family is not always perfect, but most of the time they are there for you.

Từ vựng hay

 • in the long run (idiom): trong tương lai
  ENG: at a time that is far away in the future

Lược dịch:

Gia đình tôi là một trong những điều quan trọng nhất trên thế giới đối với tôi. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ và không có gì ổn thỏa, gia đình tôi luôn ở bên tôi.

Gia đình rất quan trọng đối với tôi vì đó thực sự là tất cả những gì chúng tôi có về lâu dài. Khi bạn lớn lên và dọn ra ở riêng, bạn sẽ nhận ra gia đình quan trọng như thế nào. Bạn bắt đầu nhớ họ và ước rằng bạn có mặt để tham dự các bữa tiệc sinh nhật, sinh nhật và đoàn tụ. Bạn bè không thể hoàn thiện bạn như gia đình.

Chắc chắn rồi. Tôi đã trải qua một thời gian rất đau khổ. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có tình yêu, sự hỗ trợ và sức mạnh mà tôi nhận được từ họ. Tôi yêu họ và sẽ luôn ở đó nếu họ cần tôi. Gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng hầu hết thời gian họ luôn ở bên bạn.

7) If you were married, how many children would you choose to have?

If I were married, I guess I’d want about four or five children. I would love to have a big family, because then family members support and help each other, and my children won’t be lonely growing up.

Lược dịch:

Nếu tôi kết hôn, tôi đoán tôi muốn có khoảng bốn hoặc năm đứa con. Tôi rất muốn có một gia đình đông đúc, vì khi đó các thành viên trong gia đình sẽ hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, và các con tôi sẽ không cô đơn khi lớn lên.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng