Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Exercise

1) Do you like to exercise daily?

No, I don’t. I’m awfully lazy. I know that I need to change this habit or I’m afraid it is going to come back and bite me in the butt.

Other answers:

No, I like to walk but that’s it. I do enjoy exercising but finding the time is the hard thing.

Walking is very good and cheap. Sit-ups and push-ups are great too. I do them when I wake up and before I go to sleep. The push-ups and 25 crunches. It’s not a lot, but it’s better than nothing.

Từ vựng hay:

 • bite sb in the butt (slang): cái gì đó sẽ trở lại và gây ra vấn đề cho bạn sau này
  ENG: something will return and cause you problems later
 • push-up (n): chống đẩy
  ENG: an exercise in which you lie on the floor on your chest and push yourself up with your arms
 • crunch (n): gập bụng
  ENG: an exercise in which you lie on your back and lift your head and shoulders off the ground to make your stomach muscles strong

Lược dịch:

Không. Tôi cực kỳ lười biếng. Tôi biết rằng tôi cần phải thay đổi thói quen này nếu không tôi sợ nó sẽ quay lại và gây ra nhiều vấn đề cho tôi sau này.

Không, tôi thích đi bộ nhưng chỉ thế thôi. Tôi thích tập thể dục nhưng dành thời gian để tập là một điều khó khăn.

Đi bộ rất tốt và rẻ. Sit-up và chống đẩy cũng rất tuyệt. Tôi thực hiện khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Chống đẩy và 25 lần gập bụng. Tôi không luyện tập nhiều, nhưng nó tốt hơn là không có gì.

2) How much time do you spend exercising?

Probably five or six hours a week. I know that I will not make the Olympics at that rate, but then again sports is not my field.

Lược dịch:

Có lẽ năm hoặc sáu giờ một tuần. Tôi biết rằng tôi sẽ không tham dự Thế vận hội với tốc độ đó, nhưng một lần nữa, thể thao không phải là sở trường của tôi.

3) What are the advantages of regular exercise? 

There’s the obvious advantage that if you regularly exercise you will stay stronger, more fit, and healthier, but you also get better sleep and it helps calm your busy mind.

Lược dịch:

Một lợi thế rõ ràng là nếu bạn tập thể dục thường xuyên, bạn sẽ khỏe mạnh hơn, cân đối hơn và lành mạnh hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng ngủ ngon hơn và việc tập thể dục giúp làm dịu tâm trí bận rộn của bạn.

4) Where do people in Vietnam usually exercise?

Young people go to the gym or go to the playground and play basketball. Older people will just go outside their apartments and go jogging.

Lược dịch:

Những người trẻ tuổi đến phòng tập thể dục hoặc đến sân chơi và chơi bóng rổ. Những người lớn tuổi sẽ chỉ ra ngoài căn hộ của họ và chạy bộ.

5) What forms of cxcreise are most populas in Vietnam?

Badminton or football are very popular here in Vietnam. Basketball and football are also very popular.

Lược dịch:

Cầu lông hoặc bóng đá rất phổ biến ở Việt Nam. Bóng rổ và bóng đá cũng rất phổ biến.

6) Do you think primary school children should have sports classes af school?

I certainly think so, because primary school children have a lot of energy and if they must remain cooped up at a desk all day, they will not be able to concentrate because they will want to go out and play.

Từ vựng hay:

 • coop up (phr.v): ở, giam, nhốt vào một khu vực nhỏ
  ENG: to restrict someone or something to a particular, usually small, space for a length of time

Lược dịch:

Tôi chắc chắn nghĩ như vậy, bởi vì trẻ ở tiểu học có rất nhiều năng lượng và nếu chúng phải ngồi trên bàn cả ngày, chúng sẽ không thể tập trung vì chúng sẽ muốn ra ngoài chơi.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng