Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Drawing and Painting

1) Have you ever learned to draw?

To tell you the truth, I never really had the time to learn to draw. I also really don’t have the talent to spend my time drawing.

Lược dịch:

Nói thật với bạn, tôi chưa bao giờ thực sự có thời gian để học vẽ. Tôi cũng thực sự không có tài năng để dành thời gian vẽ.

2) Do you draw now?

Yes, I sometimes like to draw. Not only is it a good form of relaxation, but I enjoy creating beautiful things and using my imagination. Even if I can’t draw very well, 1 still enjoy it.

Lược dịch:

Vâng, đôi khi tôi thích vẽ. Đó không chỉ là một hình thức thư giãn tốt mà tôi còn thích tạo ra những thứ đẹp đẽ và sử dụng trí tưởng tượng của mình. Ngay cả khi tôi vẽ không đẹp lắm, tôi vẫn thích nó.

3) What do you think are some of the benefits of drawers for both children and adults?

Both children and adults need to use their creativity. Drawing teaches people to look at the world differently, more carefully and thoroughly. It helps people relax and have fun, and it gives you a chance to use your imagination.

Other answers:

Kids get many benefits from drawing and painting. Artistic expression can offer urban children an appreciation of the beauty in the ordinary, like fruit, and expand their visual horizons beyond cityscapes to the wider world. 

Drawing is fun and exciting. The benefits of drawing to every other facet of learning and communication are enormous. By learning to draw what we see we also learn to make connections and we learn to be able to describe what we otherwise would not be able to express. We leam to solve problems and to think about areas of knowledge and ideas that would not otherwise have occurred to us.

Từ vựng hay:

 • give sb a chance (v): cho ai cơ hội làm gì
  ENG: To allow or grant someone the opportunity to do something.
 • horizon (n): chân trời/ tầm nhìn
  ENG: the place in the distance where the earth and sky seem to meet/ a person’s horizons are the limit of that person’s ideas, knowledge, and experience

Lược dịch:

Cả trẻ em và người lớn đều cần vận dụng khả năng sáng tạo của mình. Vẽ dạy mọi người nhìn thế giới theo một cách khác, cẩn thận và kỹ lưỡng hơn. Nó giúp mọi người thư giãn và vui vẻ, đồng thời cho bạn cơ hội sử dụng trí tưởng tượng của mình.

Trẻ em nhận được rất nhiều lợi ích từ việc vẽ và tô màu. Biểu hiện nghệ thuật có thể mang đến cho trẻ em thành thị, sự đánh giá cao về vẻ đẹp bình thường, như trái cây, và mở rộng tầm nhìn thị giác của chúng vượt ra ngoài cảnh quan thành phố để đến với thế giới rộng lớn hơn.

Vẽ là niềm vui và thực sự thú vị. Lợi ích của việc vẽ đối với mọi khía cạnh khác của học tập và giao tiếp là rất lớn. Bằng cách học vẽ những gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta học được cách tạo ra các mối quan hệ và học cách mô tả những gì chúng ta không thể diễn đạt bằng cách khác. Chúng ta cũng học cách giải quyết các vấn đề và suy nghĩ về các lĩnh vực và ý tưởng mà chúng ta sẽ không nghĩ đến nếu không có nó.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng