Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Collecting

1) Do you collect anything?

Sure. I have a collection of postcards from different countries.

Other answers

I have a collection of interesting bags. I have many different sizes, some are clear, some are  green or pink or black, many colors and some have cool designs on them like dollar signs, aliens, sports teams and 4-leaf clovers. I think it’s pretty unique.

I’m addicted to gum, so I’ve started collecting gum wrappers. I have about 600 Trident wrappers and 900 Orbit. I also collect anything having to do with penguins, because they are my favorite animal.

I have always been attracted to coffee mugs with great prints or logos on them. Not the ones available in regular shops; I mean the ones in the souvenir shops in museums, national parks, monuments and such kinds of places. They have such neat looking ones and I always get a couple of them wherever I go.

Từ vựng hay:

 • clover (n): cỏ ba lá/4 lá
  ENG: a small plant with three round leaves on each stem, often fed to cows
 • neat (a): gọn gàng, ngăn nắp
  ENG: tidy, with everything in its place

Lược dịch: 

Chắc chắn. Tôi có một bộ sưu tập bưu thiếp từ các quốc gia khác nhau.

Tôi có một bộ sưu tập những chiếc túi thú vị. Tôi có nhiều kích cỡ khác nhau, một số trong suốt, một số màu xanh lá cây hoặc hồng hoặc đen, nhiều màu sắc và một số có thiết kế thú vị trên đó như ký hiệu đô la, người ngoài hành tinh, đội thể thao và cỏ 4 lá. Tôi nghĩ nó khá độc đáo.

Tôi nghiện kẹo cao su, vì vậy tôi bắt đầu sưu tập giấy gói kẹo cao su. Tôi có khoảng 600 giấy gói kẹo Trident và 900 Orbit. Tôi cũng thu thập bất cứ thứ gì liên quan đến chim cánh cụt, bởi vì chúng là loài động vật yêu thích của tôi.

Tôi luôn bị thu hút bởi những chiếc cốc cà phê có in hình hoặc logo đẹp trên đó. Không phải những thứ có sẵn trong các cửa hàng thông thường; Ý tôi là những cái trong các cửa hàng lưu niệm ở viện bảo tàng, công viên quốc gia, tượng đài và những nơi như vậy. Họ có những cái nhìn rất gọn gàng và tôi luôn nhận được một vài cái ở bất cứ đâu.

2) Why do you collect ….( that/those things )?       

I collect those things because they are interesting and rare. I like to go over my collection and see all the cool things I’ve got stored away.

Từ vựng hay:

 • store away (phr. v): cất giữ
  ENG: put something in safe place until needed

Lược dịch:

Tôi thu thập những thứ đó bởi vì chúng rất thú vị và hiếm. Tôi thích xem lại bộ sưu tập của mình và xem tất cả những thứ hay ho mà tôi đã cất giữ.

3 ) Is collecting a popular pastime in Vietnam?

It used to be but not anymore. Actually it is a little hard to find things to collect, except for maybe pictures of historical figures. 

Từ vựng hay

 • historical figure (n): nhân vật lịch sử
  ENG: a person who lived in the past and whose deeds exerted a significant impact on other people’s lives and consciousness.

Lược dịch:

Đã từng nhưng không còn nữa. Trên thực tế, hơi khó để tìm thấy những thứ để sưu tầm, có thể ngoại trừ hình ảnh của các nhân vật lịch sử.

4) Do a lot of people in Vietnam collect things and what do they collect?

People in Vietnam really don’t collect too many things. They are pretty busy with the daily run of things and don’t have the time or the resources to collect things.

Từ vựng hay

 • daily run (n): việc hằng ngày
  ENG: of or occurring every day or every weekday  

Lược dịch:

Mọi người ở Việt Nam thực sự không sưu tập quá nhiều thứ. Họ khá bận rộn với công việc hàng ngày và không có thời gian cũng như tài chính để thu thập mọi thứ.

5) What are the benefits of collecting? = Why do people like collecting?

Well people like to collect things mostly as a hobby and hobbies are good to have, because they help people to relax and get their minds off their jobs or problems they may have.

Other answers:

Stamp collecting is a hobby that has been enjoyed by many people. It is a popular pastime that provides many educational benefits. It’s a great way to learn history and past events.

Well, there is a good potential to learn a lot about our and other countries, that is, history. This is one benefit that I hear a lot about all the time. And this may be one of the best benefits for young collectors. Coins can be a good way for children to learn about the history of their own country and to have something that will fit into a pocket for “show-and-tell

There are all of the other coin collectors that you can meet and get to know. And they all have their own stories to tell

Từ vựng hay:

 • get one’s minds off (collocation): tạm quên điều gì không vui
  ENG: to stop you thinking about something unpleasant
 • show-and-tell (n): Hoạt động trẻ mang tới lớp một vật và trò chuyện với mọi người về vật đó
  ENG: a school activity for young children in which a child brings an object into the class and talks to the other children about it

Lược dịch:

Chà, mọi người thích sưu tập mọi thứ như một sở thích và sở thích là điều tốt vì chúng giúp mọi người thư giãn và thoát khỏi công việc hoặc những vấn đề mà họ có thể gặp phải.

Sưu tập tem là thú vui được nhiều người yêu thích. Đó là một trò tiêu khiển phổ biến mang lại nhiều lợi ích giáo dục. Đó là một cách tuyệt vời để tìm hiểu lịch sử và các sự kiện trong quá khứ.

Chà, đó là một tiềm năng tốt để tìm hiểu nhiều điều về lịch sử của chúng ta và các quốc gia khác. Đây là một lợi ích mà tôi nghe rất nhiều ở mọi lúc. Và đây có thể là một trong những lợi ích tốt nhất cho các nhà sưu tập trẻ tuổi. Tiền xu có thể là một cách hay để trẻ em tìm hiểu về lịch sử của đất nước mình và mang tới lớp một vật và trò chuyện với mọi người về vật đó

Có tất cả những nhà sưu tập tiền xu khác mà bạn có thể gặp và làm quen. Và họ đều có những câu chuyện của riêng mình để kể

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng