Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Being In Hurry

1. When was your last time you did something in a hurry?

The last time I was in a hurry was the time I had to work against the clock to finish the entrance exam to my dream university. Finally, I passed it with flying colors.

Từ vựng hay trong bài:

  • Work against the clock (id): làm việc rất tích cực
  • Pass … with flying colors (phrase): vượt qua…với điểm số cao

Dịch:

Lần cuối mà tôi phải vội vàng đấy là khi tôi phải làm rất tích cực để hoàn thành bài thi đại học vào trường mơ ước của tôi. Cuối cùng, tôi đã vượt qua nó với điểm số cao.

2. Do you like to finish things quickly?

Well it depends on my time. If I am up to my ears in work and study, I need to rush myself to meet the deadlines on time. However, if I am free from my work, I do things more slowly and make sure they are accurate.

Từ vựng hay trong bài:

  • To be up to my ears in (id): bận tối mắt tối mũi
  • Accurate (adj): chính xác

Dịch: 

Thực ra nó còn phụ thuộc vào thời gian của tôi. Nếu tôi bận tối mắt tối mũi thì tôi cần thúc bản thân để có thể hoàn thành những nhiệm vụ đúng hẹn. Tuy nhiên nếu tôi rảnh rỗi thì tôi cứ làm việc từ từ và đảm bảo rằng chúng chính xác là được.

3. What kind of things do you never do in a hurry? 

Personally, when I have a task which is extremely vital for my company, I cannot do it in a hurry even when I have to work from dawn to dusk. I don’t want to make mistakes or even get a sack.

Từ vựng hay trong bài:

  • From dawn to dusk (id): bận từ sáng đến tối
  • Get a sack (phrase): bị sa thải

Dịch:

Cá nhân thì khi tôi có một nhiệm vụ gì đó mà cực kỳ quan trọng với công ty của mình thì tôi không thể làm nó vội vã được, kể cả khi tôi phải làm việc từ sáng đến tối rồi. Tôi không muốn phạm sai lầm hay thậm chí là bị sa thải.

4. Why do people make mistakes when they are in a hurry?

I guess when people are working in a hurry, they cannot concentrate on what they’re doing, which leads to mistakes. They don’t have time for second thoughts about what they need to do.

Từ vựng hay trong bài:

  • second thoughts (phrase): nghĩ lại

Dịch:

Tôi đoán rằng khi mà người ta làm việc trong vội vàng thì họ không thể tập trung vào điều họ đang làm, chính vì vậy mà mới dẫn đến sai sót. Họ không có thời gian cho việc suy nghĩ lại về những việc họ cần làm.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
    0
    GIỎ HÀNG
    Giỏ hàng trốngQuay lại
      Sử dụng