Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe your favourite newspaper or magazine

You should say:

 • what it is
 • what information it contains
 • what kinds of people like to read it
 • and explain why you like it?

Với đề yêu cầu mô tả báo hay tạp chí, bạn có thể đề cập những ý sau:

 • content: nội dung
 • section: chuyên mục
 • exclusive: độc quyền
 • headline: tiêu đề
 • presentation: cách trình bày
 • easy to read: dễ đọc
 • handy: dễ cầm
 • column: cột
 • illustration: hình minh hoạ
 • informative: nhiều thông tin
 • front page: trang nhất

Các loại báo/ tạp chí

 • times: thời báo
 • daily: nhật báo
 • weekly: tuần báo
 • periodical: tạp chí định kỳ
 • quality newspaper: báo chính thống

Nội dung báo/ tạp chí

 • profile: tiểu sử
 • special edition: ấn bản đặc biệt
 • express: tin nhanh
 • street snap: ảnh chộp trên đường phố
 • outfit/dress: trang phục
 • gadget: dụng cụ
 • sport commentary: bình luận thể thao
 • report: tường thuật
 • brief: tin vắn
 • accessories: phụ trang
 • healthy life tips: bí quyết sống khỏe
 • domestic/ international coverage: tin tức trang
 • special coverage: tin tức đặc biệt
 • current affairs: thời sự
 • gossip: tin nhảm
 • women’s fashion: thời trang nữ
 • cosmetics: mỹ phẩm
 • health care: chăm sóc sức khỏe

Bài mẫu:

Well, the newspaper that I want to share is called Tuoitrenews, which is a popular English newspaper written and edited by both Vietnamese and foreign journalists. It is my first choice when I want to read a newspaper in English.

Basically, it focuses on reporting current affairs in my country as well as around the world just as others do, yet being in English makes it unique. Besides, it also covers a variety of topics, from sports express to cultural insights, from technology to entertainment, from social events to all sorts of ads, you name it. Speaking of readers, I think quite a lot of people are loyal readers, including foreigners, students, white-collar workers, officials, and specialists.

I love Tuoitrenews for several reasons. Firstly, I feel that Tuoitrenews is pretty comprehensive. Just as I mentioned, it covers a wide range of topics, and all articles are written by a mix of Vietnamese and foreign journalists with different types of insights and opinions. Personally, it opens a window to the outside world for me. I can be frequently and promptly informed of all sorts of current affairs. Besides, I also think Tuoitrenews is very useful for English learners. To learn another language, it is really important to input original expressions and ways of thinking, and Tuoitrenews is readily available for me to be immersed in a pure English environment.

Currently, I am a learner of English, and reading it every day is beneficial to my reading comprehension and writing skill. Most importantly, Tuoitrenews has become a social networking site now. This means I can download necessary articles or share hot news with friends instantly. It is really time-saving and convenient. When I take a ride on a bus or I am traveling, I can read various articles in it on my cell phone.

In short, those are the reasons why I am into Tuoitrenews – an online newspaper.

Từ vựng hay:

 • current affairs (n): thời sự
  ENG: political news about events happening now
 • insight (n): sự thấu hiểu, cái nhìn sâu sắc
  ENG: (the ability to have) a clear, deep, and sometimes sudden understanding of a complicated problem or situation
 • white-collar(a): thuộc văn phòng
  ENG: relating to people who work in offices, doing work that needs mental rather than physical effort
 • comprehensive (a): bao hàm, toàn diện
  ENG: complete and including everything that is necessary
 • a window to sth (n): một cái gì đó cho bạn thấy một cái gì đó khác như thế nào
  ENG: something that shows you what something else is really like
 • promptly (adv): đúng lúc
  ENG: quickly, without delay, or at the arranged time

Lược dịch:

Tờ báo mà tôi muốn chia sẻ có tên là Tuoitrenews, một tờ báo tiếng Anh nổi tiếng được viết và biên tập bởi cả các nhà báo Việt Nam và nước ngoài. Đó là lựa chọn đầu tiên của tôi khi tôi muốn đọc một tờ báo bằng tiếng Anh.

Về cơ bản, nó tập trung vào việc báo cáo các vấn đề thời sự ở đất nước tôi cũng như trên toàn thế giới giống như những người khác vẫn làm, nhưng việc sử dụng tiếng Anh khiến nó trở nên độc đáo. Bên cạnh đó, nó cũng bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ thể thao thể thao đến hiểu biết về văn hóa, từ công nghệ đến giải trí, từ các sự kiện xã hội đến tất cả các loại quảng cáo, bạn có thể đặt tên cho nó. Nói về độc giả, tôi nghĩ khá nhiều người là độc giả trung thành, bao gồm cả người nước ngoài, sinh viên, nhân viên văn phòng, quan chức và chuyên gia.

Tôi yêu thích Tuoitrenews vì nhiều lý do. Đầu tiên, tôi cảm thấy rằng Tuoitrenews khá toàn diện. Như tôi đã đề cập, nó bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, và tất cả các bài báo đều được viết bởi nhiều nhà báo Việt Nam và nước ngoài với những góc nhìn và quan điểm khác nhau. Đối với cá nhân tôi, nó mở ra một cái nhìn mới với thế giới bên ngoài. Tôi có thể được thông báo thường xuyên và kịp thời về tất cả các loại công việc hiện tại. Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ rằng Tuoitrenews rất hữu ích cho những người học tiếng Anh. Để học một ngôn ngữ khác, điều thực sự quan trọng là phải nhập các cách diễn đạt và cách suy nghĩ ban đầu, và Tuoitrenews luôn sẵn sàng để tôi hòa mình vào một môi trường thuần tiếng Anh.

Hiện tại, tôi là người học tiếng Anh và việc đọc nó hàng ngày rất có lợi cho kỹ năng đọc hiểu và viết của tôi. Quan trọng nhất, Tuoitrenews giờ đây đã trở thành một trang mạng xã hội. Điều này có nghĩa là tôi có thể tải xuống các bài báo cần thiết hoặc chia sẻ tin tức nóng hổi với bạn bè ngay lập tức. Nó thực sự tiết kiệm thời gian và thuận tiện. Khi tôi đi xe buýt hoặc tôi đang đi du lịch, tôi có thể đọc các bài báo khác nhau trong đó trên điện thoại di động của mình.

Nói tóm lại, đó là những lý do tại sao tôi vào Tuoitrenews – một tờ báo điện tử.

Nguồn: Sách IELTS Speaking recent actual test

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng