Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe an (important) occcasion you were late for

You should say:

 • when this happened
 • what occasion you were late for
 • why you were late
 • and explain what happened as a result of your lateness.

Bài mẫu: 

One occasion that I was late for was not that long ago. 

What happened was that I had some important work to do, and there was a deadline on this work. At the time, in our house we needed finances. Some unexpected thing came up, and we were a little short. Then an opportunity came, almost like a godsend, a chance where I could make some extra money. 

On top of that, by the graciousness of my friends, who are more like my family, they agreed to help me with this project that had a deadline to it. So I was very happy about that. Meanwhile, I started taking care of some business, but then I looked at my watch and noticed I was five minutes late for getting together with my friends. I thought, “here my friends are willing to help me with this project and deadline, and here I am, five minutes late.”

By the time I got there, I was 10 minutes late, and there they all were waiting for me. You talk about embarrassing things. Well, all I could do was apologize and thankfully they all accepted my apology and we moved on.

Từ vựng hay:

 • come up (phr.v): xuất hiện
  ENG: appear
 • be a little short (idiom): hết tiền
  ENG: do not have much money
 • godsend (n): của trời cho
  ENG: something good that happens unexpectedly, especially at a time when it is needed
 • graciousness (n): sự tử tế
  ENG: politeness and good manners
 • apologize to sb for sth/Ving (phr.v): xin lỗi ai vì việc gì

Lược dịch:

Cách đây không lâu, tôi đã đến muộn. 

Điều xảy ra khi tôi có một số công việc quan trọng phải làm, và công việc này có hạn chót. Vào thời điểm đó, tôi thật sự cần tài chính cho ngôi nhà của chúng tôi. Tuy nhiên, một vài điều bất ngờ đã xảy ra, và chúng tôi gần như không còn tiền. Rồi một cơ hội đến, gần như là của trời cho, một cơ hội mà tôi có thể kiếm thêm tiền. 

Trên hết, nhờ lòng tốt của bạn bè, những người giống như gia đình tôi hơn, họ đã đồng ý giúp tôi thực hiện dự án có thời hạn hoàn thành này. Vì vậy, tôi đã rất hạnh phúc về điều đó. Tôi bắt đầu chú tâm đến một số công việc kinh doanh, nhưng sau đó tôi nhìn đồng hồ và nhận ra rằng mình đã trễ năm phút để gặp gỡ bạn bè. Tôi nghĩ, “các bạn của tôi sẵn sàng giúp tôi với dự án này và thời hạn, và tôi lại ở đây, và trễ năm phút.”

Khi tôi đến đó, tôi đã trễ 10 phút và tất cả họ đều đang đợi tôi. Bạn đang nghĩ đến sự xấu hổ của tôi nhỉ? Tất cả những gì tôi có thể làm là xin lỗi và may mắn là tất cả họ đều chấp nhận lời xin lỗi của tôi và chúng tôi tiếp tục công việc.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng