Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 cho chủ đề The Law

1. Talk about the role of a police officer in your country.

I guess police officers play an extremely important role in any society. They maintain law and order, protect members of the public and their property, prevent crime, reduce the fear of crime and improve the quality of life for all citizens in the communities that they serve.

Dịch bài mẫu:

Tôi đoán là sĩ quan cảnh sát đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong bất kỳ xã hội nào. Họ duy trì luật pháp và trật tự, bảo vệ các thành viên và tài sản của cộng đồng và, phòng chống và làm giảm nỗi lo sợ tội phạm, và cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người dân trong cộng đồng mà họ phục vụ.

2. What is the criteria to be a good police officer?

This is such an interesting question to think about. I think a police officer should, above all, be brave because his job may require him to get into dangerous situations which can even threaten his own life in order to protect others. Also, it takes an educated, kind hearted and motivated person to be a good police officer, in my opinion.

Từ vựng hay trong bài:

 • Brave (adj): willing to do things which are difficult, dangerous or painful; not afraid – Tiếng Việt: dũng cảm
 • To threaten someone’s life (expression): to be a danger to someone’s life – Tiếng Việt: đe dọa đến tính mạng ai đó
 • Kind hearted (adj): kind and generous – Tiếng Việt: nhân hậu

Dịch bài mẫu:

Đây quả là một câu hỏi hay đáng suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng cảnh sát trên hết nên là người dũng cảm bởi công việc của anh ta có lẽ đòi hỏi dấn thân vào những tình huống nguy hiểm thậm chí đe dọa tính mạng để bảo vệ người khác. Theo ý kiến của tôi, đó cũng phải là một người được giáo dục, nhân hậu và và giàu động lực để trở thành một cảnh sát tốt.

3. How about a lawyer?

Lawyers are similar to police officers in a sense that their work is also to maintain peace and order in communities. However, in order to become a good lawyer, one may need different qualities from those of a police officer, for example, public speaking skills as his job involves delivering speeches in front of large crowds. Analytical skills and creativity are among the most important qualities of a good lawyer as well.

Từ vựng hay trong bài:

 • Delivering speech (verb phrase): to make a speech to a lot of people – Tiếng Việt: phát biểu trước công chúng
 • Analytical skill (noun phrase): the ability of using logical methods of thinking – Tiếng Việt: kỹ năng phân tích

Dịch bài mẫu:

Luật sư cũng tương tự như cảnh sát trên phương diện cùng bảo vệ hòa bình và trật tự xã hội. Tuy nhiên, để trở thành một luật sư tốt thì cần những phẩm chất khác với cảnh sát ví dụ như kỹ năng nói trước công chúng vì công việc của anh ấy liên quan đến phát biểu trước đám đông. Kỹ năng phân tích và sự sáng tạo cũng là những phẩm chất quan trọng nhất của một luật sư tốt.

4. What job is more popular in your country, a policeman or a lawyer? Why?

To be honest, when it comes to comparing the popularity of those two occupations, I have a rather vague idea. I mean, lawyers should probably be more popular because lawyers are supposed to work in an office, which is a lot safer than dealing directly with criminals and life-threatening situations like police do. On the other hand, police are believed to make much more money and enjoy better welfare policies.

Từ vựng hay trong bài:

 • A rather vague idea (expression): the idea is not clear – Tiếng Việt: ý kiến không rõ ràng
 • Life-threatening situation (noun phrase): a strong possibility that the situation will kill someone – Tiếng Việt: tình huống nguy hiểm đến tính mạng
 • Welfare policy (noun phrase): acts, laws and rules that help to improve the lives of people in the community – Tiếng Việt: chính sách đãi ngộ

Dịch bài mẫu:

Thành thật mà nói, khi so sánh sự phổ biến giữa 2 ngành nghề này, tôi cũng không rõ. Ý của tôi là luật sư có lẽ phổ biến hơn vì họ làm trong văn phòng, an toàn hơn rất nhiều so với trực tiếp đối phó với tội phạm và những tình huống nguy hiểm đến tính mạng như cảnh sát. Mặt khác, người ta lại cho rằng cảnh sát được trả nhiều tiền hơn và có chế độ đãi ngộ tốt hơn.

5. Do most people in your country abide by the law?

It should depend on which part of the country we are talking about. As far as I know, in big cities like Hanoi where there is a bigger police presence than in other parts, most people abide by the law to some extent so that they don’t have anything to do with the police or the government. In less developed regions, however, people tend to ignore many laws due to the lack of police monitoring.

Từ vựng hay:

 • Police presence (noun phrase): the presence of police officers, esp in public place- sự hiện diện của cảnh sát
 • To abide the law (verb phrase): to obey the law – tuân thủ luật pháp
 • Police monitoring (noun phrase): carefully watching of the police officerssự giám sát của cảnh sát

Dịch bài mẫu:

Điều đó nên phụ thuộc vào chúng ta đang nói đến khu vực nào của đất nước. Theo tôi được biết, ở các thành phố lớn như Hà Nội nơi sự có mặt của cảnh sát lớn hơn ở những khu vực khác, hầu hết mọi người đều tuân thủ luật pháp ở một mức độ nào đó vì thế họ không có vấn đề gì với cảnh sát và chính phủ. Tuy nhiên, ở những khu vực kém phát triển hơn, người dân có xu hướng phớt lờ rất nhiều luật bởi vì thiếu sự giám sát của cảnh sát

6. Do you think the law should be broken sometimes? If so, under what circumstances?

Most people would like to consider themselves law-abiding citizens. Yet, in some special cases where breaking a law can help save more lives and property than obeying it, it should definitely be broken. Also, sometimes people break the law just to have the experience without doing any harm to their community, which I personally think is acceptable.

Từ vựng hay trong bài:

 • Law-abiding citizen (noun phrase): person always obeys the law – Tiếng Việt: công dân tuân thủ luật pháp
 • To break a law (verb phrase): to do something that is illegal – Tiếng Việt: vi phạm luật pháp

Dịch bài mẫu:

Hầu hết mọi người xem bản thân là người tuân thủ luật pháp. Tuy nhiên, trong vài trường hợp đặc biệt nơi vi phạm luật có thể giúp nhiều sinh mạng và của cải hơn là tuân theo luật thì nó hoàn toàn có thể bị phá bỏ. Đôi khi người ta cũng phá luật chỉ để có những trải nghiệm mà không làm hại đến xã hội, cá nhân tôi nghĩ rằng điều đó có thể chấp nhận được.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng