Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 cho chủ đề Success

1. How to measure a person’s success?

There are several ways to define the success of a person. I could start off by highlighting the fact that a success story is sure to have a good financial condition. It is not exaggerated to say that he can have money to burn. In addition, success is illustrated by a person’s social status. Successful people will be held in high esteem. Last but not least, contributions to society can be another demonstration of success.

Từ vựng hay:

 • A success story: Câu chuyện về người, vật thành công
 • It is not exaggerated to say that: không quá khi nói rằng
 • Have money to burn (idiom): có nhiều tiền
 • Hold sb in high esteem (verb phrase): tôn trọng ai đó

Dịch câu trả lời:

Có nhiều cách để định nghĩa thành công của một người. Tôi có thể bắt đầu bằng việc nhấn mạnh thực tế là những người thành công thường có điều kiện tài chính tốt. Không quá khi nói rằng anh ấy có rất nhiều tiền. Bên cạnh đó thành công được minh chứng bởi vị thế xã hội của một người. Người thành công sẽ rất được tôn trọng. Cuối cùng, sự đóng góp cho xã hội cũng có thể là một minh chứng khác của sự thành công.

2. Do you think the way people gain success has changed?

Well, there are no changes in the process of achieving success nowadays in comparison with the past, I think. You know. To reach the zenith of success today or even in previous times, people need to turn the candle at both ends. Put it another way, they need to be hard working to achieve success. Moreover, sometimes Luck can make a contribution to people’s success.

Từ vựng hay:

 • Reach the zenith of success (verb phrase): đạt đỉnh cao thành công
 • Burn the candle at both ends (idiom): làm việc chăm chỉ
 • Put it another way (phrase): nói cách khác

Dịch câu trả lời:

So với quá khứ thì không có sự thay đổi nào trong quá trình đạt được thành công ngày nay. Bạn biết đấy để đạt được thành công dù ở trong quá khứ hay bây giờ. Người ta cần làm việc chăm chỉ. Nói cách khác người ta cần chăm chỉ để thành công. Hơn thế nữa, đôi khi may mắn cũng góp phần trong thành công của ai đó.

3. What’s the most difficult thing you have ever done?

I have experienced ups and downs in life so it takes me a while to find the most challenging. Well, I guess it is passing the entrance exam to university with flying colors. You know, at that time, I did work flat out and studied patiently. Luckily, my efforts came to fruition. I couldn’t believe my eyes at that time. It is true that hard work pays off

Từ vựng hay:

 • ups and downs in life (idiom): thăng trầm trong cuộc sống
 • work flat out (idiom): làm việc cật lực
 • come to fruition (phrase): đơm hoa kết trái
 • can’t believe my eyes (phrase): không thể tin mắt mình được
 • hard work pays off (idiom): chăm chỉ được đền đáp

Dịch câu trả lời

Tôi đã trải qua thăng trầm trong cuộc sống nên mất một lúc để tìm được cái thách thức lớn nhất. Tôi nghĩ nó sẽ là việc đỗ vào trường đại học với điểm số cao. Bạn biết đấy , vào thời điểm đó, tôi có thể làm việc cật lực và học một cách kiên nhẫn. May mắn thay nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Tôi không thể tin vào mắt mình lúc đó. Thực sự chăm chỉ thì sẽ được đền đáp.

4. Is failure a necessary thing for a person’s success?

All things considered, my answer is yes and no. To answer yes, you know, failure is the mother of success. Thanks to failure, people can accumulate more experience to achieve success in the future. The second feature I want to mention is that failure is kind of a source of inspiration for people not to rest on their laurels. To answer no, failure can deprive people of confidence and determination to keep moving forward.

 • to answer yes, to answer no: là 2 cụm để bắt đầu cho dạng câu trả lời lập luận 2 mặt của vấn đề
 • to rest on sb’s laurel (idiom): ngủ quên trên chiến thắng
 • deprive somebody of something (verb): tước đoạt của ai đó cái gì
 • failure is the mother of success (idiom): thất bại là mẹ thành công

Dịch câu trả lời:

Sau khi xem xét câu trả lời của tôi là có và không. Để trả lời có, bạn biết đó, thất bại là mẹ của thành công. Nhờ sự thất bại người ta có thể tích lũy kinh nghiệm để đạt thành công trong tương lai. Đặc điểm thứ hai mà tôi muốn đề cập đó là thất bại là nguồn động lực để người ta không bị ngủ quên trong chiến thắng. Để trả lời không, thất bại có thể tước đi sự tự tin quyết tâm của người ta để tiến về phía trước.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng