Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 cho chủ đề Fame/ Being famous

1. What kinds of people become famous these days?

In my opinion, there are two kinds of people who become famous people these days. First of all, people are famous because of their real talents. They are scientists, inventors, singers, actors, r. The second kind of famous people are people who are known for their scandals. They do anything to be famous. They are not concerned about things they do right or not.

Dịch câu trả lời:

Theo tôi, có 2 kiểu người nổi tiếng hiện nay. Thứ nhất, những người nổi tiếng nhờ khả năng thực sự của họ. Họ là những nhà khoa học, nhà sáng chế, ca sĩ, diễn viên. Kiểu thứ 2 là những người được biết đến bởi những scandals. Họ làm bất cứ điều gì để có thể trở nên nổi tiếng. Họ không quan tâm điều họ làm là đúng hay sai.

2. Is this different from the kind of achievement that made people famous in the past? In what way?

As I see it, there are many differences between famous people now and in the past. In the past, famous people were teachers, writers or poets. They were famous because of their genuine talents. They had to try and face a lot of challenges to achieve what they wanted. However, everything has changed and now people who become famous because of their talents are rare. Most are known for good-looking, scandals or something like that.

Từ vựng hay

 • Genuine (adj): honest and sincere – Tiếng Việt: thực sự, chân thật
 • Good – looking (adj): physically attractive – Tiếng Việt: Ngoại hình ưa nhìn

Dịch câu trả lời

Có nhiều sự khác biệt giữa người nổi tiếng thời nay và trong  quá khứ. Trong quá khứ, người nổi tiếng có thể là những thầy cô giáo, nhà văn, nhà thơ. Họ nổi tiếng bởi tài năng thực sự của họ. Họ phải cố gắng và đối mặt với những thử thách để đạt được điều mà họ muốn. Tuy nhiên ngày nay, mọi thứ đã thay đổi bây giờ người nổi tiếng nhờ tài năng rất hiếm. Hàu hết bọn họ được biết đến nhờ ngoại hình ưa nhìn hoặc vụ bê bối nào đó và những thứ tương tự như vậy.

3. How do you think people will become famous in the future?

In my opinion, there are two ways to be famous. The first way is that people have to show their own abilities. They must prove their talents for everyone to see so everyone will love and support them. The second way is that people use scandals to get civilians’ attention. However, this way is not permanent because there is a saying: “Easy come, easy go”.

Từ vựng hay

 • Civilian’s attention (noun): public attention – Tiếng Việt: sự chú ý của cộng đồng
 • Permanent (adj): lasting for a long time or for ever – Tiếng Việt: lâu dài
 • “Easy come, easy go”: something, especially money, is easily got and then soon spent or lost – Tiếng Việt: dễ đến dễ đi

 Dịch câu trả lời:

Theo tôi, có 2 cách để trở nên nổi tiếng. Cách thứ nhất đó là bạn phải thể hiện được khả năng của riêng mình. Họ phải chứng minh tài năng của mình cho mọi người thấy nên mọi người sẽ yêu mến và ủng hộ họ. Cách thứ 2 đó là dùng scandals để thu hút sự chú ý của cộng đồng. Tuy nhiên cách này không bền vững bởi vì có câu nói dễ đến thì dễ đi.

4. What are the good things about being famous? Are there any disadvantages?

I think there are many good things about being famous. Firstly, you will be well known with your talents and you will have many fans that always love and support you with cordiality. Secondly, you can profit from it and your monthly income is double or triple than the normal. Besides, there are some disadvantages in this. Because you are the person of the public, you will lose personal freedom. When you go somewhere, you must be careful about all of your actions to avoid scandals. Simultaneously, you have to work with a busy schedule from morning to night, even until midnight. This probably will affect your health.

Từ vựng hay:

 • Well-known (adj): famous – Tiếng Việt: nổi tiếng
 • Cordiality (noun): behavior that is friendly, but formal and polite – Tiếng Việt: sự chân thành
 • Simultaneously (adv): happening or being done at exactly the same time – Tiếng Việt: đồng thời

Dịch câu trả lời:

Tôi nghĩ có nhiều về việc làm người nổi tiếng, bạn sẽ nổi tiếng với tài năng của mình và bạn sẽ có nhiều người hâm mộ, người luôn ủng hộ bạn và yêu bạn với sự chân thành. Thứ 2 bạn cũng có thể được lợi từ việc nổi tiếng, thu nhập hàng tháng có thể gấp đôi hoặc gấp 3 người bình thường. Bên cạnh đó cũng có 1 vài bất lợi vì bạn là là người của công chúng nên bạn sẽ mất đi sự tự do cá nhân. Khi đi ra ngoài bạn phải cẩn thận với tất cả những hành động của mình để tránh scandals.

5. Why do you think ordinary people are interested in the lives of celebrities?

Personally, I think ordinary people are interested in the lives of famous people because they are curious. They want to know all things related to famous people such as private lives, private secrets and hobbies. Even, they wish they could have a luxurious life like famous people.

Dịch câu trả lời:

Cá nhân tôi nghĩ rằng mọi người muốn biết cuộc sống của người nổi tiếng vì họ tò mò. Họ muốn biết tất cả những thứ liên quan đến người nổi tiếng như sở thích đời sống riêng tư, bí mật. Thậm chí họ có thể mong có cuộc sống xa xỉ như người nôi tiếng.

6. Some professional athletes are very well-paid. Do you think they deserve to be so well-paid?

Câu trả lời mẫu:

 Yes. Because they also work very hard in order to make their families and fans all across their nations proud. On a daily basis, they have to do strenuous training, live far away from their families. Therefore, they definitely deserve the money they make.

Từ vựng hay:

 • On a daily basis (prepositional phrase): regularly – Tiếng Việt: hằng ngày
 • Strenuous (adj): needing or using a lot of physical or mental effort or energy – Tiếng Việt: vất vả

Dịch câu trả lời:

Có bởi vì họ cũng phải làm việc rất vất vả để khiến cho gia đình người hâm mộ cả nước tự hào. Hằng ngày họ phải tập luyện vất vả, sống xa gia đình. Vì thế họ chắc chắn là xứng đáng với số tiền họ đã kiếm được.

7. Compare how people become celebrities today with how people became celebrities years ago, for example, 30 or 50 years ago.

Most of the celebrities at that time were politicians, actors, leaders, businessmen. They were famous because of their accomplishment after so much hard work in their life. Some of them became famous because of word of mouth. These days most of the celebrities are media made. All sources of media have the power to make any person a star overnight. It doesn’t matter if they actually deserve it or not.

Từ vựng hay:

 • On a daily basis (prepositional phrase): regularly – Tiếng Việt: hằng ngày
 • Accomplishment (noun): something that is successful, or that is achieved after a lot of work or effort – Tiếng Việt: sự hoàn thành
 • Media made (noun): a product of media – Tiếng Việt: sản phẩm của truyền thông
 • Word of mouth: given or done by people talking about something or telling people about something – Tiếng Việt: truyền miệng

Dịch câu trả lời:

Hầu hết người nổi tiếng ở thời điểm đó là các chính trị gia, diễn viên, nhà lãnh đạo, doanh nhân, họ thành công bởi sự thành công của họ sau những vất vả của mình. Một số trong họ nổi tiếng nhờ sự truyền miệng. Thời nay, những người nổi tiếng thường là sản phẩm của truyền thông. Tất cả các nguồn phương tiện truyền thông có thể khiến bất kỳ ai trở thành nổi tiếng trong 1 đêm. Nó không phải vấn đề liệu họ có xứng đáng hay không.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng