Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Weather

1. What is the climate like in your hometown?

I live in Hanoi and the weather is very wet in winter and extremely hot in summer.

The climate in my hometown is generally hot and sunny/ hot and rainy, especially during the noon/ very dry and dusty/ cold and cloudy.

Lược dịch:

Tôi sống ở Hà Nội và thời tiết rất ẩm ướt vào mùa đông và cực kỳ nóng vào mùa hè

Khí hậu ở quê tôi nói chung là nóng và nắng/ nóng và mưa, đặc biệt là vào buổi trưa/ rất khô và bụi/ lạnh và nhiều mây.

2. Does it rain much in Central Vietnam?

No, it doesn’t and that is getting a problem here with the threat of drought conditions appearing on the horizon. We really need the rain and sometimes I spend days just hoping the sky will pour down what we so desperately need.

 • pour down (verb): mưa to, mưa như chút nước
  ENG: rain is falling heavily
 • desperately (adv): khốn khổ, khốn cùng
  ENG: in a way that shows you have little hope and are ready to do anything without worrying about danger to yourself or others

Lược dịch:

Không đâu và đó đang là một vấn đề ở đây với nguy cơ hạn hán xuất hiện ở phía chân trời. Chúng tôi rất cần những cơn mưa và đôi khi tôi dành cả ngày chỉ để mong mưa xuống bởi chúng tôi đang rất cần.

3. Do you like rainy days or sunny days?

I like sunny days better than rainy days. Rainy days make me feel sad, and make me feel like not going outside

Other answers:

Well, I suppose that it depends. If I have to work or have a lot to do that day, then I’d prefer it to be sunny outside. If I don’t have anything to do and I’m off work, which is rare, then I don’t mind the rain. When it rains and I don’t have anything to do, I can just curl up on the couch, watch movies, read a book, or nap then. Rainy days don’t bother me. So, I suppose it depends on my mood and how busy I am that particular day.

I like sunny days. Rainy days are boring and sometimes they can make you sad.

Từ vựng hay:

 • curl up (phr.v): nằm cuộn người
  ENG: to sit or lie in a position with your arms and legs close to your body
 • nap (n): giấc ngủ ngắn
  ENG: a short sleep, especially during the day

Lược dịch:

Tôi thích những ngày nắng hơn những ngày mưa. Những ngày mưa làm tôi buồn, và làm tôi cảm thấy không muốn ra ngoài

Vâng, tôi cho rằng nó phụ thuộc. Nếu tôi phải làm việc hoặc có nhiều việc phải làm vào ngày hôm đó, thì tôi muốn trời nắng hơn. Nếu tôi không có việc gì để làm và tôi đang nghỉ làm, điều này rất hiếm, thì tôi không ngại trời mưa. Khi trời mưa và tôi không có việc gì để làm, tôi chỉ có thể cuộn tròn trên ghế, xem phim, đọc sách hoặc chợp mắt sau đó. Những ngày mưa không làm phiền tôi. Vì vậy, tôi cho rằng nó phụ thuộc vào tâm trạng của tôi và mức độ bận rộn của tôi vào ngày cụ thể đó.

Tôi thích những ngày nắng. Những ngày mưa thật nhàm chán và đôi khi chúng có thể khiến bạn buồn.

4. When (in what month/season) does it rain most in your hometown?

My hometown is Hanoi and it rains mostly in summer, buckets of rain at a time. It is really refreshing when it comes down, and the sound of the rain is magical.

Từ vựng hay:

 • buckets of rain (n): mưa như trút nước
  ENG: rain heavily

Lược dịch:

Quê tôi ở Hà Nội, mưa chủ yếu vào mùa hè, có lúc mưa như trút nước. Trời đổ xuống thật sảng khoái, tiếng mưa thật kỳ diệu.

5. Do you think rain is good?

Of course, rain is good. Crops couldn’t grow without it, and then we would all starve to death.

Từ vựng hay:

 • starve to death (v): chết đói
  ENG: to die from lack of food

Lược dịch:

Tất nhiên, mưa là tốt rồi. Cây trồng không thể phát triển nếu không có nó, và sau đó tất cả chúng ta sẽ chết đói.

6. Does rain ever affect transportation in your hometown?

If it rains very heavily, then there are often traffic jams, because nobody wants to walk or ride bikes. They all take taxis or cars, and this causes traffic jams.

Lược dịch:

Nếu trời mưa to thì thường xảy ra tắc đường vì không ai muốn đi bộ hay đi xe đạp. Tất cả họ đều đi taxi hoặc ô tô, và điều này gây ra ùn tắc giao thông.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng