Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Robots

1. Are you interested in robots?

Absolutely, robots are the cutting – edge items which are indispensable in this world. They help people handle a number of issues not only at home but also at work.

Từ vựng hay trong bài:

 • Cutting – edge (adj): the newest, most advanced stage in the development of something – Tiếng Việt: Hiện đại
 • Indispensable (adj): too important to be without – Tiếng Việt: Không thể thiếu
 • Handle (verb): to deal with a situation, a person, an area of work or a strong emotion – Tiếng Việt: Giải quyết

Dịch bài mẫu:

Chắc chắn rồi, robot là những vật cực kỳ hiện đại mà không thể thiếu được trong thế giới này. Chúng giúp người ta giải quyết rất nhiều vấn đề không chỉ trong nhà mà còn trong công việc.

2. Do you like robots to work at your home?

Yes, I love the idea of having a domestic robot helping me around the house like cleaning the floor or cutting the grass. It would be an awesome way to save my time and energy.

Từ vựng hay trong bài:

 • Domestic robot (noun): Robot that supports people to do household chores – Tiếng Việt: Robot trong nhà
 • Help around the house (verb): do housework – Tiếng Việt: làm việc nhà

Dịch bài mẫu:

Vâng, tôi thích ý tưởng có một con robot trong nhà để giúp tôi làm việc nhà như lau sàn hay cắt cỏ. Điều đó sẽ là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và năng lượng.

3. Do you want to take a car in which a robot is the driver?

Well you know nowadays, self-driving cars are certainly not a strange topic anymore. However, I gotta say I don’t really feel comfortable letting robots take the wheel. I think they are not 100% reliable, and may not handle dangerous situations like a slippery road as well as a human driver does. So for now I still prefer to drive manually.

Từ vựng hay trong bài:

 • Self – driving car (noun): driverless cars, or cars which are driven by humans – Tiếng Việt: ô tô tự lái
 • Take the wheel (verb): to drive – Tiếng Việt: lái xe
 • Slippery (adj): difficult to hold or to stand or move on, because it is smooth, wet or polished – Tiếng việt: trơn trượt
 • Drive manually (verb): to drive in the traditional way – Tiếng Việt: lái bằng tay

Dịch bài mẫu:

Tôi biết rằng ngày nay, ô tô tự lái chắc hẳn không phải là một thứ gì xa lạ nữa. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng tôi không thực sự cảm thấy thoải mái khi để một con robot lái xe. Tôi nghĩ rằng chúng không hoàn toàn tin tưởng 100%, và có thể không giải quyết được những tình huống nguy hiểm như đường trơn trượt tốt như lái xe là con người vẫn làm. Vì thế tôi vẫn thích lái xe bằng tay hơn.

4. Will robots replace human beings in the workplace completely?

Certainly not. Although now human labor is being replaced by automatic robots in manufacturing, there are always things that require the delicate touch of a human hand like producing handicraft products.

Từ vựng hay trong bài:

 • Manufacture (verb): to make goods in large quantities, using machines – Tiếng Việt: sản xuất
 • Delicate (adj): easily damaged or broken – Tiếng Việt: tinh xảo
 • Handicraft (noun): the activity of making attractive objects by hand – Tiếng Việt: thủ công

Dịch bài mẫu:

Chắc chắn là không. Mặc dù giờ đây lao động con người đang bị thay thế bởi các con robot tự động trong sản xuất nhưng vẫn còn những thứ yêu cầu bàn tay tinh xảo của con người như sản xuất những sản phẩm thủ công.

5. Would you like to buy a robot?

Owning a domestic robot is my dream and I desire to make my dream come true. It should be smart, portable and also energy – saving because I wouldn’t want to waste too much energy for it. It would be better that it doesn’t cost me an arm and a leg, too.

Từ vựng hay trong bài:                                     

 • Energy – saving (adj): in a way that saves energy – Tiếng Việt: tiết kiệm năng lượng
 • Cost an arm and a leg (idiom): (informal) to cost/pay a lot of money – Tiếng Việt: Tốn tiền

Dịch bài mẫu:

Sở hữu một con robot trong nhà là mơ ước của tôi và tôi khao khát làm cho mơ ước của mình trở thành hiện thực. Con robot này sẽ cần phải thông minh, di động và cũng phải tiết kiệm năng lượng vì tôi không muốn lãng phí quá nhiều năng lượng cho nó. Đặc biệt, nó còn cần phải rẻ nữa.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng