Câu hỏi và câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Quiet place

Question 1: Are there many quiet places in your city?

Answer: Yes, my city does have quite a few peaceful spots. Parks, especially, offer a serene escape from the hustle and bustle of urban life. Additionally, we have some quaint cafes tucked away in less frequented alleys, providing a perfect ambiance for solitude and reflection.

Từ vựng hay trong bài:

 • Serene: Calm, peaceful, and untroubled.
  Nghĩa Tiếng Việt: thanh bình
 • Quaint: Attractively unusual or old-fashioned.
  Nghĩa Tiếng Việt: lạ
 • Tucked away: Hidden or difficult to find
  Nghĩa Tiếng Việt: khó tìm

Lược dịch:

Vâng, thành phố của tôi có khá nhiều nơi yên bình. Đặc biệt, các công viên mang đến một lối thoát thanh bình khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống đô thị. Ngoài ra, chúng tôi có một số quán cà phê cổ kính nằm ẩn mình trong những con hẻm ít người lui tới, mang đến bầu không khí hoàn hảo cho sự tĩnh lặng và suy ngẫm.

Question 2: Why do people sometimes prefer to be alone?

Answer: There are various reasons why individuals seek solitude. Some find solace in it, as it allows them to recharge and rejuvenate. Others value the introspective time it provides, enabling deeper self-reflection and clarity of thought. It’s also an opportunity for uninterrupted focus, which can be especially important for creative pursuits or problem-solving.

Từ vựng hay trong bài:

 • Solace: Comfort or consolation in a time of distress or sadness.
  Nghĩa Tiếng Việt: an ủi
 • Rejuvenate: To make someone look or feel young and energetic again
  Nghĩa Tiếng Việt: trẻ hoá, làm trẻ lại
 • Introspective: Looking inward, examining one’s own thoughts and feelings.
  Nghĩa Tiếng Việt: hay tự xem xét nội tâm, hay nội quan

Lược dịch:

Có nhiều lý do khác nhau khiến các cá nhân tìm kiếm sự cô độc. Một số tìm thấy niềm an ủi trong đó vì nó cho phép họ nạp lại năng lượng và làm mới tinh thần. Những người khác đánh giá cao khoảng thời gian nội tâm mà nó mang lại, giúp họ có thể tự suy ngẫm sâu sắc hơn và suy nghĩ rõ ràng hơn. Đây cũng là cơ hội để bạn tập trung không bị gián đoạn, điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với các hoạt động sáng tạo hoặc giải quyết vấn đề.

Question 3: Is there much noise around your home?

Answer: Fortunately, my home is situated in a relatively tranquil neighborhood, shielded from the clamor of the main thoroughfare. Occasionally, we might hear the distant hum of traffic, but it’s generally a peaceful environment conducive to relaxation and concentration.

Từ vựng hay trong bài:

 • Tranquil: Free from disturbance; calm.
  Nghĩa Tiếng Việt: yên bình, yên tĩnh
 • Thoroughfare: A main road for public use or a passage through somewhere
  Nghĩa Tiếng Việt: đường lớn, đại lộ
 • Conducive: Making a certain situation or outcome likely or possible.
  Nghĩa Tiếng Việt: có lợi, có ích, tạo điều kiện thuận lợi

Lược dịch:

May mắn thay, nhà tôi nằm trong một khu phố tương đối yên tĩnh, được che chắn khỏi tiếng ồn ào của con đường chính. Thỉnh thoảng, chúng ta có thể nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào từ xa, nhưng nhìn chung đó là một môi trường yên bình có lợi cho việc thư giãn và tập trung.

Gợi ý sách liên quan

Question 4: Does this noise affect you in any way?

Answer: The ambient noise levels seldom have a direct impact on me. However, during times when I need to focus or engage in deep work, I do find it beneficial to create a quieter atmosphere. This is when noise-canceling headphones become invaluable, as they allow me to control my auditory environment.

Từ vựng hay trong bài:

 • Ambient: Relating to the immediate surroundings.
  Nghĩa Tiếng Việt: môi trường xung quanh
 • Invaluable: Extremely useful or precious.
  Nghĩa Tiếng Việt: vô giá

Lược dịch:

Cường độ tiếng ồn xung quanh hiếm khi ảnh hưởng trực tiếp đến tôi. Tuy nhiên, trong những lúc tôi cần tập trung hoặc làm việc sâu, tôi thấy việc tạo ra bầu không khí yên tĩnh hơn sẽ rất có lợi. Đây là lúc tai nghe chống ồn trở nên vô giá vì chúng cho phép tôi kiểm soát môi trường âm thanh của mình.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng