Câu hỏi và câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Public transport

Question 1: What’s the most popular means of transportation in your hometown?

Answer: In my hometown, the most prevalent mode of transportation is undeniably the bus system. It’s not only the most accessible option for a majority of residents but also the backbone of the public transit network.

Từ vựng hay trong bài:

 • Prevalent: Widely existing or occurring; widespread.
  Nghĩa Tiếng Việt: phổ biến
 • Backbone: The fundamental support or most important part of something.
  Nghĩa Tiếng Việt: trụ cột, xương sống

Lược dịch:

Ở quê tôi, phương tiện giao thông phổ biến nhất không thể phủ nhận là hệ thống xe buýt. Đây không chỉ là lựa chọn dễ tiếp cận nhất đối với đa số người dân mà còn là xương sống của mạng lưới giao thông công cộng.

Question 2: How often do you take buses?

Answer: I rely on buses quite extensively for my daily commute. On average, I take a bus at least twice a day, once in the morning to get to work, and then again in the evening for the return journey.

Từ vựng hay trong bài:

 • Rely: Depend on with full trust or confidence; count on.
  Nghĩa Tiếng Việt: phụ thuộc

Lược dịch:

Tôi phụ thuộc vào xe buýt khá nhiều để đi lại hàng ngày. Trung bình, tôi đi xe buýt ít nhất hai lần một ngày, một lần vào buổi sáng để đi làm và một lần nữa vào buổi tối để trở về.

Question 3: Can you compare the advantages of planes and trains?

Answer: Certainly, both planes and trains offer distinct advantages. Planes are unparalleled in terms of speed and efficiency, making them the preferred choice for long-distance travel. On the other hand, trains provide a more leisurely and scenic journey, allowing passengers to appreciate the landscape in a way that air travel simply doesn’t allow.

Từ vựng hay trong bài:

 • Unparalleled: Having no parallel or equal; exceptional.
  Nghĩa Tiếng Việt: vô song, không thể sánh kịp, không gì bằng, tuyệt vời, chưa từng có
 • Leisurely: Acting or done at leisure; unhurried.
  Nghĩa Tiếng Việt: rỗi rãi, ung dung, nhàn nhã, làm trong lúc rảnh rang

Lược dịch:

Chắc chắn, cả máy bay và tàu hỏa đều mang lại những lợi thế khác biệt. Máy bay vượt trội về tốc độ và hiệu quả, khiến chúng trở thành lựa chọn ưu tiên cho những chuyến đi đường dài. Mặt khác, tàu hỏa mang đến một hành trình thoải mái và ngắm cảnh đẹp hơn, cho phép hành khách chiêm ngưỡng cảnh quan theo cách mà việc di chuyển bằng đường hàng không không cho phép.

Question 4: Is driving to work popular in your country?

Answer: Yes, driving to work is a popular choice in my country, especially in areas with limited public transportation options. It offers a level of convenience and flexibility that is highly valued by many commuters.

Từ vựng hay trong bài:

 • Convenience: The state of being able to proceed with something with little effort or difficulty; ease.
  Nghĩa Tiếng Việt: sự thuận tiện

Lược dịch:

Có, lái xe đi làm là một lựa chọn phổ biến ở đất nước tôi, đặc biệt là ở những khu vực có ít phương tiện giao thông công cộng. Nó mang lại sự thuận tiện và linh hoạt được nhiều người đánh giá cao.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng