Câu hỏi và câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Musical instruments

Question 1: Which musical instrument do you like listening to most? Why?

Answer: I’m particularly fond of the piano. It has this enchanting quality that allows it to convey a wide range of emotions. The harmonious blend of notes always strikes a chord with me, pun intended. Whether it’s a soothing melody or a lively composition, the piano has a unique ability to stir deep feelings within me.

Từ vựng hay trong bài:

 • Enchanting: Delightfully charming or captivating.
  Nghĩa Tiếng Việt: mê hoặc
 • Harmonious: Having a pleasing arrangement of parts; balanced.
  Nghĩa Tiếng Việt: hài hoà, hoà hợp
 • Strike a chord: Evoke a strong emotional response.
  Nghĩa Tiếng Việt: được người khác ủng hộ, tán thành

Lược dịch:

Tôi đặc biệt thích đàn piano. Nó có chất lượng mê hoặc cho phép nó truyền tải nhiều loại cảm xúc. Sự pha trộn hài hòa của các nốt nhạc luôn gây ấn tượng với tôi, tôi có ý định chơi chữ đó. Dù là một giai điệu êm dịu hay một bản nhạc sôi động, piano đều có khả năng độc đáo khơi dậy những cảm xúc sâu sắc trong tôi.

Question 2: Have you ever learned to play a musical instrument?

Answer: Yes, I’ve had the privilege of learning to play the guitar during my teenage years. It was a truly enriching experience. The process of mastering chords and creating melodies opened up a whole new world of creativity for me. It also taught me discipline and patience, qualities that extend beyond music into various aspects of life.

Từ vựng hay trong bài:

 • Privilege: A special advantage or benefit.
  Nghĩa Tiếng Việt: đặc quyền
 • Enriching: Making something more meaningful or rewarding.
  Nghĩa Tiếng Việt: làm phong phú, làm tốt lên

Lược dịch:

Vâng, tôi đã có vinh dự được học chơi guitar trong những năm tuổi thiếu niên. Đó thực sự là một trải nghiệm phong phú. Quá trình làm chủ hợp âm và tạo giai điệu đã mở ra cho tôi một thế giới sáng tạo hoàn toàn mới. Nó cũng dạy tôi tính kỷ luật và tính kiên nhẫn, những phẩm chất vượt ra ngoài âm nhạc và thâm nhập vào nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

Question 3: Do you think children should learn to play an instrument at school?

Answer: Absolutely, I believe it’s immensely beneficial for children to have the opportunity to learn an instrument at school. It not only fosters a deep appreciation for music but also enhances cognitive skills, improves coordination, and boosts their confidence. Moreover, it provides a creative outlet and a means of self-expression.

Từ vựng hay trong bài:

 • Foster: Encourage or promote the development of.
  Nghĩa Tiếng Việt: thúc đẩy, khuyến khích
 • Cognitive: Relating to the mental processes of perception, memory, and reasoning.
  Nghĩa Tiếng Việt: liên quan đến nhận thức

Lược dịch:

Hoàn toàn có thể, tôi tin rằng việc trẻ em có cơ hội học một nhạc cụ ở trường sẽ vô cùng có lợi. Điều này không chỉ nuôi dưỡng sự trân trọng sâu sắc đối với âm nhạc mà còn nâng cao kỹ năng nhận thức, cải thiện khả năng phối hợp và tăng cường sự tự tin của trẻ. Hơn nữa, nó cung cấp một phương tiện sáng tạo và cách thể hiện bản thân của trẻ.

Question 4: How easy would it be to learn to play an instrument without a teacher?

Answer: Learning to play an instrument without a teacher is certainly possible, thanks to the abundance of online resources and tutorials available. However, it does require a higher degree of self-discipline and dedication. Without personalized guidance, one must be proactive in seeking out proper techniques and practicing diligently.

Từ vựng hay trong bài:

 • Abundance: A very large quantity of something.
  Nghĩa Tiếng Việt: dư thừa, nhiều
 • Proactive: Taking the initiative by acting rather than reacting to events.
  Nghĩa Tiếng Việt: chủ động

Lược dịch:

Chắc chắn bạn có thể học chơi một nhạc cụ mà không cần giáo viên nhờ vào nguồn tài nguyên và hướng dẫn trực tuyến dồi dào. Tuy nhiên, nó đòi hỏi mức độ tự giác và cống hiến cao hơn. Nếu không có sự hướng dẫn cá nhân, người chơi phải chủ động tìm kiếm các kỹ thuật phù hợp và luyện tập chăm chỉ.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng