Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Holidays/ Vacations

1. Do you like holidays? Why / why not?

Yes, definitely. Holidays give me a chance to get away from work, relieve stress and enjoy life more. Also, holidays are also an occasion for family or friend gatherings.

Từ vựng hay trong bài:

 • Family or friend gathering (noun): [countable] a meeting of people for a particular purpose – Tiếng Việt: tụ tập gia đình hoặc bạn bè

Dịch tiếng Việt:

Chắc chắn rồi. Nghỉ lễ cho tôi cơ hội để tránh xa khỏi công việc, giải tỏa căng thẳng và tận hưởng cuộc sống. Hơn nữa, nghĩ lễ cũng là một dịp cho tụ tập gia đình hoặc bạn bè.

2. Do you prefer to travel or stay at home during holiday periods? Why?

Sometimes I spend my holiday with my family, but sometimes I also go on a trip with friends. Holiday can be a good chance for me to take a break from work but still get paid.

Từ vựng hay trong bài:

 • Take a break (verb phrase): to have a short period of time when you stop what you are doing and rest, eat, etc. – Tiếng Việt: nghỉ ngơi
 • Get paid (verb phrase): to be given money for work – Tiếng Việt: được trả lương

Dịch tiếng Việt:

Đôi khi tôi nghỉ lễ với gia đình, nhưng đôi khi tôi đi du lịch với bạn bè. Nghỉ lễ là cơ hội tuyệt vời cho tôi được nghỉ ngơi nhưng vẫn được trả lương.

3. What do most people do during their holidays in your country? Why?

Mostly, people will have parties, in which they can see and talk to the people they have not seen for a long time. But they also go on a trip to the countryside to enjoy the breathtaking and picturesque views.

Từ vựng hay trong bài:

 • Breathtaking (adj): very exciting or impressive (usually in a pleasant way) – Tiếng Việt: hút hồn
 • Picturesque (adj): (of a place, building, scene, etc.) pretty, especially in a way that looks old-fashioned – Tiếng Việt: đẹp như tranh

Dịch tiếng Việt:

Hầu hết mọi người sẽ tổ chức tiệc tùng và đây là dịp họ có thể gặp và nói chuyện với những người họ đã lâu không gặp. Nhưng họ cũng có thể đi du lịch đến vùng nông thôn để tận hưởng phong cảnh đẹp hút hồn và như tranh vẽ.

4. When do you prefer to take your holidays? Why?

I want to take my holiday in autumn, because the weather in my country in this season is just amazing. This kind of weather is suitable for both beach and mountain trips, and I can also avoid getting sunburned.

Từ vựng hay trong bài:

 • Sunburnt (adj): (of a person or of skin) having an attractive brown colour from being in the sun – Tiếng Việt: bị cháy nắng

Dịch tiếng Việt:

Tôi muốn đi nghỉ vào mùa thu bởi đây là khoảng thời gian thời tiết đẹp nhất ở nước của tôi. Thời tiết như này phù hợp cho cả chuyến đi biển hay đi núi, và tôi cũng có thể tránh bị cháy nắng.

5. Tell me about your ideal holiday.

My ideal holiday would take place on the beach in autumn because in this season I can avoid getting sunburned. Also, it would be great if my boyfriend accompanied me during this trip. This could give me a sense of safety and happiness. 

Từ vựng hay trong bài:

 • Accompany somebody (verb): (formal) to travel or go somewhere with somebody/something – Tiếng Việt: đi theo ai đó

Dịch tiếng Việt:

Kỳ nghỉ lý tưởng của tôi sẽ diễn ra ở bãi biển vào mùa thu bởi vào mùa này tôi có thể tránh bị cháy nắng. Hơn nữa, sẽ thật là tuyệt nếu bạn trai của tôi có thể đi cùng tôi trong suốt chuyến đi này. Việc này sẽ đem lại cho tôi cảm giác an toàn và hạnh phúc

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng