Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Dreams

1. How long can you remember your dreams when you wake up?

No, I can’t. Because they are so vague I only remember the odd things or images. I can never remember the entire dreams as they are too abstract.

Từ vựng hay

 • Vague (adj): mơ hồ.
 • Abstract (adj): trừu tượng

Dịch câu trả lời

Không. Tôi không thể vì chúng rất mơ hồ tôi chỉ nhớ được những thứ kỳ lạ hoặc hình ảnh đặc biệt trong giấc mơ thôi. Tôi không bao giờ nhớ hết được toàn bộ giấc mơ vì nó rất trừu tượng

2. Do you like hearing others’ dreams?

By all means. I suppose that dreams represent their current psychological stress or struggles that they express themselves in an environment considered safe.  Therefore, when I listen to them speaking about their dreams, I can get an insight into their body, mind and spirit.

Từ vựng hay:

 • By all means (expression): chắc chắn
 • Psychological stress (expression): áp lực tâm lý
 • Get an insight into (expression): hiểu rõ ràng

Dịch câu trả lời

Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ rằng giấc mơ đại diện cho áp lực tâm lý hiện tại của họ những những khó khăn mà họ chỉ có thể bộc lộ qua một nơi mà được coi là an toàn. Vì thế, khi nghe họ kể về những giấc mơ của mình, tôi có thể hiểu rõ ràng hơn cơ thể, tâm trí và tinh thần của họ.

3. Do you think dreams will affect life?

Well, this is an interesting question. I think we are all aware of how important dreams are. Dreams motivate us to move forward, overcome obstacles to fulfill ourselves.  Dream is something out of reach only when people have no passion and patience, as well as life purposes. Honestly, I feel pity for whoever lives without a dream as they’ll never know what they can do and how dreams can shape them.

Từ vựng hay:

 • Move forward (expression): bước về phía trước

Dịch nghĩa câu trả lời

Vâng, đây là một câu hỏi thú vị. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết giấc mơ quan trọng như thế nào. Ước mơ thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước, vượt qua những trở ngại để hoàn thành bản thân. Giấc mơ là một cái gì đó ngoài tầm với chỉ khi nào người ta không có niềm đam mê và kiên nhẫn, cũng như mục đích cuộc sống. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy thương hại cho bất cứ ai sống mà không có ước mơ vì họ sẽ không bao giờ biết những gì họ có thể làm và giấc mơ có thể định hình chúng như thế nào.

4. Do you often have dreams at night?

Yes I do. I have quite vivid dreams about things that are going on in my life at the time and I even have nightmares sometimes.

Từ vựng hay:

 • Vivid (a): sống động
 • Nightmare (n): ác mộng

Dịch nghĩa câu trả lời

Vâng tôi đồng ý. Tôi có những giấc mơ khá sống động về những điều đang xảy ra trong cuộc sống của tôi vào thời điểm đó và đôi khi tôi có những cơn ác mộng.

5. Have you had a bad dream before?

I had a really bad dream these days. I dreamt about how I performed poorly in today’s IELTS’ exam. I remember the topic was to describe a famous person in your country, which I had completely no idea about the one who impressed me a lot. Luckily, It was just a dream.

Từ vựng hay:

 • Perform (v): thể hiện
 • Describe (v): miêu tả

Dịch câu trả lời

Tôi đã có 1 giấc mơ rất tồi tệ gần đây, tôi mơ tôi thi không tốt trong kỳ thi của mình. Tôi nhớ trong giấc mơ tôi bốc được chủ đề; miêu tả 1 người nổi tiếng ở nước bạn, và tôi không có bất kỳ ý nào trong đầu để nói về người mà tôi thực sự ấn tượng. Thật may đó chỉ là mơ thôi.

6. What was the strangest dream you have had?

Well, the strangest dream I’ve had was having Pho with one of the most well known actors in Korea Lee Min Ho. During that period, I was obsessed with his handsome face. In those dreams, I talked and laughed with him as if he was my best friend, I was quite disappointed when I woke up. Actually, I do want more of these kinds of strange dreams.

Từ vựng hay:

 • Strange (adj): lạ
 • Obsess (v): ám ảnh

Dịch câu trả lời

Giấc mơ kỳ lạ nhất mà tôi từng mơ đó là tôi ăn phở với 1 trong số những diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc, anh Lee Min Ho, trong giấc mơ, tôi cười nói với anh giống như 1 người bạn thân, tôi hơi thất vọng lúc tỉnh giấc. Thật ra là, tôi muốn mơ những giấc mơ lạ như vậy nhiều nữa.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng