Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Art

1. Do you like art?

I have had a lifelong passion for art since I was a child. Besides the official art class in school, I also joined a drawing class in The Children’ House and my teachers were very pleased with my drawings. I also participated in some drawing competitions back then. Until now I still draw in my free time, although not as often as I used to do.

Từ vựng hay:

 • To have a passion for (v): to be enthusiastic about Sth: Có niềm đam mê với …
 • To participate in (v): to join in: Tham gia vào 

Dịch câu trả lời:

Tôi thực sự rất yêu thích nghệ thuật kể từ khi còn nhỏ. Bên cạnh môn Mỹ thuật ở trường, tôi cũng tham gia một lớp học vẽ ở The children’s house và giáo viên của tôi rất hài lòng với những bức vẽ của tôi. Tôi cũng tham gia vào một số cuộc thi vẽ sau đó. Đến nay, tôi vẫn thường vẽ trong thời gian giải trí nhưng cũng không thường xuyên cho lắm.

2. Do you think art classes are necessary? (Why?) / 3. How do you think art classes affect children’s development?

Yes, definitely. Learning arts, especially at a young age, can help stimulate children’s cognitive development and encourage them to think outside the box. Because they’re still little, their ideas are very fresh and lovely, which is worth appreciating.

Từ vựng hay:

 • Cognitive development (noun): the construction of thought processes, including remembering, problem solving, and decision-making, etc: Sự phát triển về nhận thức
 • Think outside the box (idiom): think creatively: Nghĩ sáng tạo 

Dịch câu trả lời:

Tôi nghĩ là có. Học nghệ thuật đặc biệt khi chúng ta còn trẻ có thẻ giúp phát triển nhận thức và kích thích sự sáng tạo. Bởi vì khi còn nhỏ thì những ý tưởng của chúng ta thường tươi mới và đáng yêu, rất đáng trân trọng.

4. What kind of paintings do people like?

In my opinion, people love hanging landscape paintings at home. Bringing in the beauty of Mother Nature somehow eases people’s mind after a long day at work. Another style of drawing that most people also like is portrait. It could be portraits of someone important to them or even their lovely pets.

Từ vựng hay:

 • Landscape (n) scenery, a large area of land: Phong cảnh 
 • Portrait (noun): A painting, drawing, photograph, or engraving of a person, especially one depicting only the face or head and shoulders: Chân dung

Dịch câu trả lời:

Theo tôi mọi người thường treo tranh phong cảnh ở nhà. Mang vẻ đẹp của tự nhiên vào căn nhà giúp mọi người thanh thản đầu óc sau những ngày dài làm việc. Một loại hình tranh mọi người thích nữa là vẽ tranh chân dung của một người nào đó quan trọng với họ hoặc của thú cưng của họ.

5. What benefits can you get from painting as a hobby?

I think the mediation efficiency is worth mentioning first. Colors in some ways reflect our thoughts and emotions very well and somehow stimulate our body to defense against our negativity inside. For me, in particular, I think what’s so interesting about painting is that you have no idea how harmonized colors can become until you actually try.

Từ vựng hay:

 • Mediation (n): psychological treatment to stay calm: Thiền
 • To be harmonized (n): to be well combined: Hoà hợp với

Dịch câu trả lời:

Tôi nghĩ ảnh hưởng đầu tiên của việc vẽ tranh là để tĩnh tâm. Màu sắc phản ảnh được suy nghĩ và cảm xúc rất tốt và có thể kích thích cơ thể chống lại những suy nghĩ tiêu cực. Đặc biệt đối với tôi, tôi nghĩ điều thú vị nhất với việc vẽ tranh chính là tôi chẳng có ý tưởng gì về việc phối màu cho đến khi tôi thử phối nó.

6. How often do you visit art galleries?

To tell you the truth, I have never visited art galleries before. Unless I have a guide to acknowledge me, art galleries would be quite boring for me.

Dịch câu trả lời:

Nói thật chứ tôi chưa đến thăm triển lãm nghệ thuật bao giờ. Triển lãm nghệ thuật thực sự là một nơi nhàm chán, trừ khi tôi có người hướng dẫn để cung cấp thông tin.

7. What kinds of things do you like to draw?

My main inspiration is Japanese manga. The drawing topic is extremely varied, however only manga seems to show great potency for my level. I have a big collection at home and as I sometimes go through it again, I can see how much I’ve improved.

Từ vựng hay:

 • To go through Sth (v): to check Sth again: trải qua

Dịch câu trả lời:

Nguồn cảm hứng của tôi là truyện tranh Nhật bản. Chủ đề vẽ rất đa dạng nhưng chỉ có tranh manga mới có thể thể hiện được khả năng vẽ vời tuyệt vời của tôi. Tôi sưu tầm rất nhiều tranh ở nhà và vì đôi khi tôi cứ xem đi xem lại chúng để thấy khả năng vẽ vời của mình đã tiến bộ như thế nào.

8. Is it easy to learn how to draw?

I think I must say it’s even challenging for a lot of people. I absolutely failed when it comes to drawing still life paintings like fruit and flowers. I think for those who succeed in drawing or arts in general, they first must have God-gifted talent, then come to the long-term commitment to arts that requires extreme practice and high patience.

Từ vựng hay:

 • Still life (n): a painting or drawing of an arrangement of objects: Tranh tĩnh vật 

Dịch câu trả lời:

Tôi nghĩ là việc học vẽ khá khó với nhiều người. Tôi cũng đã không thành công khi vẽ những bức tranh đồ vật như hoa quả. Tôi nghĩ những người giỏi vẽ hoặc nghệ thuật nói chung thường có những tài năng bẩm sinh và sau đó là những sự luyện tập khắt khe cũng như sự kiên nhẫn cao.

9. What forms of visual art are popular in your country?

Being a person who does not have any interest in art, this question is relatively tough to me. There are many visual art forms that I catch sight of in Vietnam such as painting, drawing, ceramics, photography, …. But I think modern people, including me, prefer visual arts in the form of videos, like films or documentaries  

 • catch sight of (verb phrase): to see something 

Lược dịch: 

Là một người không có hứng thú với nghệ thuật, câu hỏi này đối với tôi tương đối khó. Có rất nhiều loại hình nghệ thuật thị giác mà tôi bắt gặp ở Việt Nam như hội họa, vẽ, gốm sứ, nhiếp ảnh, …. Nhưng tôi nghĩ những người hiện đại, bao gồm cả tôi, thích nghệ thuật thị giác dưới dạng video, như phim hoặc phim tài liệu

10. Are there any differences between the art in your country and the art in Western countries?

As I read in an IELTS Reading passage, you know IELTS Reading widens our knowledge too, there are several distinctions that make Asian and Western arts unique in their own way. For example, for Asian people, nature is the absolute, and the human race is just a part of it. For Westerners, nature is something that can be achieved by people. Also, because of differences in religions, their artworks will not be the same. I mean Western artists create artworks within the paradigm of one religion – Christianity, while Asian masters demonstrate different beliefs.

 • widen the knowledge (verb): to get more knowledge 
 • Christianity (noun): the religion that is based on the teachings of Jesus Christ and the belief that he was the son of God
 • master (verb): a famous painter who lived in the past

Lược dịch:

Như tôi đã đọc trong một đoạn văn IELTS Reading, bạn biết IELTS Reading cũng mở rộng kiến thức của chúng ta, có một số điểm khác biệt làm cho nghệ thuật châu Á và phương Tây trở nên độc đáo theo cách riêng của chúng. Ví dụ, đối với người châu Á, thiên nhiên là tuyệt đối, và loài người chỉ là một phần của nó. Đối với người phương Tây, thiên nhiên là thứ mà con người có thể đạt được. Ngoài ra, vì sự khác biệt về tôn giáo, tác phẩm nghệ thuật của họ sẽ không giống nhau. Ý tôi là các nghệ sĩ phương Tây tạo ra các tác phẩm nghệ thuật theo tôn giáo của họ – Cơ đốc giáo, trong khi các nghệ sĩ bậc thầy châu Á thể hiện những niềm tin khác nhau.

11. Do you want to be an artist?

No, surely I do not wish to become an artist. We spend most of our daytime working, so job satisfaction is really crucial. But how can you feel happy when doing something which is not your cup of tea. Being an artist cannot give me a sense of job satisfaction because as I said, art is not right up my street

 • not ones’ cup of tea (idiom): not what somebody likes or is interested in
 • right up one’s street/ alley (idiom): very suitable for you because it is something that you know a lot about or are very interested in 

Lược dịch:

Không, chắc chắn tôi không muốn trở thành một nghệ sĩ. Chúng ta dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc, vì vậy sự hài lòng trong công việc thực sự rất quan trọng. Nhưng làm sao bạn có thể cảm thấy hạnh phúc khi làm một việc không phải sở thích của bạn. Là một nghệ sĩ không thể mang lại cho tôi cảm giác hài lòng với công việc vì như tôi đã nói, nghệ thuật không phải thứ tôi thích

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng