Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Application

1. What apps do you often use?

Well, like anybody else, I use a popular social networking site namely Facebook on a regular basis in order to keep in touch with my relatives, my buddies and my co-workers as well. Most deadlines and assignments I receive every day are from Facebook.

Từ vựng hay:

 • social networking site (noun): sites that enables communication with people who share your interests using a website or other service on the internetTiếng Việt: trang mạng xã hội
 • on a regular basis (prepositional phrase): every day – Tiếng Việt:  hàng ngày
 • keep in touch with somebody (verb): to know what is happening in a particular subject or area – Tiếng Việt: giữ liên lạc với

Dịch tiếng Việt:

Như những người khác, hàng ngày tôi thường dùng 1 trang mạng xã hội rất phổ biến đó là Facebook để liên lạc với người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Chủ yếu các hạn chót và bài tập mà tôi nhận đều từ Facebook cả.

2. Which do you prefer, an information app or a chat app?

Well, I have an affection for information apps. I do realize if I pay too much attention to chatting with my friends online, it can make me interrupt from my work. Instead, I mostly spend my time on gaining my knowledge via online newspapers.

Từ vựng hay:

 • pay too much attention (verb phrase): to deal with somebody/something; to take care of somebody/something – Tiếng Việt: chú ý quá nhiều
 • interrupt (verb): to say or do something that makes somebody stop what they are saying or doing – Tiếng Việt: cản trở
 • gain knowledge (verb): to have more knowledge about something – Tiếng Việt: thu được kiến thức

Dịch tiếng Việt:

Tôi thích ứng dụng thông tin hơn. Thật sự tôi nghĩ nếu tôi giao lưu với bạn bè quá nhiều thì nó sẽ cản trở công việc của tôi. Thay vì thế, tôi dành hầu hết thời gian để thu kiến thức qua báo mạng.

3. Do you want to develop an app yourself?

Yes definitely. Thanks to developing an app on my own, I am able to earn a lot of money thanks to web visitors. These days, I have taken up a new habit that is writing blogs on WordPress to share a lot of knowledge I gain everyday for others.

Từ vựng hay:

 • web visitor (noun): people who visit a website – Tiếng Việt: người xem trang web

Dịch tiếng Việt:

Chắc chắn rồi. Nhờ việc phát triển ứng dụng của chính mình tôi có thể kiếm tiền từ người xem trang web đó. Dạo này, tôi mới có thói quen viết blog trên trang wordpress để chia sẻ kiến thức tôi học được mỗi ngày cho mọi người.

4. Do you often use apps on mobile phones?

Not really. My phone’s battery has gone bad these days, so I tend to use my laptop because of its big screen and long lasting battery. Hopefully, I can buy a new mobile phone in the near future in order to download apps for use because I think using apps on mobile phones will save my valuable time.

Từ vựng hay:

 • long lasting battery (noun): a device that is placed inside a car engine, clock, radio, etc. and that produces the electricity that makes it work for a long time – Tiếng Việt: pin bền

Dịch tiếng Việt:

Không hẳn, Pin điện thoại của tôi dạo này đang hỏng nên tôi thích dùng máy tính hơn vì nó có màn hình to và pin tốt. Hi vọng trong tương lai tới mình có thể mua một chiếc điện thoại mới để tải ứng dụng về dùng vì mình thấy dùng ứng dụng trên điện thoại sẽ tiết kiệm thời gian quý giá của mình.

5. What kinds of apps do you expect to have in the future?  

Well, I would like to set up an art app relating to artistic stuff. I’m a big fan of sharing my painting tips, so I think I would be useful for someone who loves art like me.

Từ vựng hay:

 • set up (phrasal verb): to create something or start it – TIếng Việt: thiết lập
 • a big fan of something (noun): to like something – Tiếng Việt: thích

Dịch tiếng Việt:

Tôi muốn lập một ứng dụng liên quan đề đồ nghệ thuật. Tôi cực kì thích chia sẻ những mẹo về mỹ thuật nên tôi nghĩ tôi sẽ giúp được những người thích nghệ thuật như mình

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng