Cách thức trả lời cho dạng câu hỏi Giving and supporting opinions trong IELTS Speaking part 3

Loại câu hỏi này là loại câu hỏi phổ biến nhất trong giao tiếp bình thường. Chúng ta thường được hỏi ý kiến về một con người, một sự việc…Trong IELTS Speaking cũng vậy, dạng câu hỏi này rất hay gặp và chủ đề trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Bài ngày hôm nay sẽ giúp các bạn phần nào định hướng câu trả lời nhằm đáp ứng các tiêu chí chấm điểm của bài nói IELTS và đạt band cao.

1) Thế nào là câu hỏi đưa ra ý kiến?

Đó là dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh trình bày ý kiến, quan điểm của bản thân về một vấn đề được nêu ra trong câu hỏi. Chủ đề rất đa dạng và phong phú, vậy nên mặc dù câu hỏi này rất phổ biến và xem ra có vẻ khá đơn giản để trả lời nhưng thực chất, nếu bạn không có kiến thức về chủ đề hoặc không có kĩ thuật trả lời dạng câu hỏi trên, bạn sẽ rất lúng túng để có thể đạt điểm cao trong dạng câu hỏi này. Chính vì sự đa dạng và phong phú trong câu hỏi nên chúng ta sẽ chia nhỏ loại câu hỏi đưa ra ý kiến thành các dạng nhỏ hơn như sau

a) Dạng câu hỏi liệt kê

 • What are the reasons why our earth is getting warmer?
 • Do you think what kinds of subjects do students need at school?
 • Why do people care about their health?

Dạng câu hỏi này đòi hỏi bạn nêu ra ít nhất là 2 khía cạnh (nguyên nhân, kết quả, …) đang được đề cập đến trong câu hỏi.

b) Dạng câu hỏi ngầm ủng hộ/ phản đối một sự việc

 • Do you think students need to study soft skills at school?
 • Do students need outdoor activities?
 • Should children watch violent films?

Với dạng câu hỏi này, bạn lựa chọn đồng ý hoặc phản đối với vấn đề được nêu ra và đưa ra lí do vì sao bạn đồng ý hoặc phản đối.

c) Dạng câu hỏi yêu cầu nêu 2 trường hợp

 • Do you believe it is acceptable that we speak frankly?
 • Do you think that children should be made to wear uniform to school?
 • Should public transport be free of charge?

Dạng câu hỏi số 3 này được áp dụng khi hỏi về ý kiến cá nhân nhưng bạn không nghiêng về một mặt nào cố định mà đồng ý với cả hai mặt của vấn đề.

Tiếp tục đọc bài, bạn sẽ được cung cấp mẫu trả lời với cả 3 câu hỏi trên nhé

2) Cách trả lời câu hỏi về đưa ra ý kiến

a) Cách trả lời dạng liệt kê

 • What kinds of…
 • What are the reasons for / results of…

Dạng liệt kê là dạng yêu cầu thí sinh liệt kê các nguyên nhân, giải pháp, sự vật..cho một vấn đề được nêu ra. Cách trả lời chung của dạng này như sau

Bước 1: Dẫn dắt câu trả lời

Trong bước này, chúng ta sẽ có câu mở đầu để giới thiệu khái quát các sự việc được liệt kê phía sau. Tức là chúng ta có thể trả lời kiểu như : “về việc này, theo tôi, có rất nhiều nguyên nhân đáng được nêu ra như sau”. Sau đây là một số cách trả lời bằng tiếng anh để bạn tham khảo:

 • Well, there is a variety of reasons for…
 • There are many factors relating to the results of…
 • Speaking of A, I guess people would take a variety of factors into consideration such as..
 • We have a wide range of…such as..

Khi nói đến sự liệt kê, chúng ta thường phải dùng các cụm từ chỉ số lượng để nói, sau đây là một số cụm từ hữu ích

 • Many
 • Loads of…
 • Heaps of…
 • A variety of…
 • A wide range of…

Bước 2: Liệt kê

Ở bước 2, chúng ta bắt đầu trả lời phần trọng tâm câu hỏi đó là việc liệt kê các nguyên nhân, nhân tố, kết quả…Thông thường, chúng ta nên liệt kê khoảng 2-3 luận điểm rồi support cho từng ý một. Chúng ta support các ý bằng cách: Giải thích hoặc nêu ví dụ hoặc dùng cả 2. Sau đây là một số cụm từ các bạn có thể tham khảo

 • Such as + các sự việc
 • Like + các sự việc
 • Including + các sự việc
 • As follows: firsly…,secondly…

Bước 3: Kết luận

Chúng ta tóm lại ý chính hoặc đưa ra cảm nhận của bản thân. Bạn có thể dùng một số cụm từ chỉ kết luận sau

 • In short, clause       
 • In conclusion, clause
 • To sum up, clause
 • In a word, clause

Ví dụ

What are the factors determining the success or failure of a movie?

Bước 1: Dẫn dắt câu trả lời

To be honest, There are many factors relating to the success or failure of a movies but now, I can list some elements as follows

Bước 2: Liệt kê

Firstly, it’s mainly because of a good scenario and plot. A movie with an attractive plot will be certainly popular and loved by people. If a movie with a poor scenario,undoubtedly,  it will make viewers weary and sleepy.

Secondly, a good movie contains special effects like graphics and sound effects. Sometimes, we need these techniques to add some emotions to viewers, so they will be attracted to the film. 

Last but not least, a good movie makes audiences be inspired by its message. It’s educational, constructive and interesting. After watching a movie, the viewers still remember it with each action sequence and realise the massages of the directors.

Bước 3: Kết luận

In conclusion, there may be a lot of factors that make a movie success according to each person. However, there are 3 elements: a good scenario, techniques and massages which make up an impressed movie.

b) Cách trả lời dạng câu hỏi ngầm ủng hộ/ phản đối một sự việc

 • Should people…
 • Do A need to…

Dạng câu hỏi này yêu cầu thí sinh dựa vào hiểu biết thực tế để nêu ra ý kiến liệu mình ủng hộ/ phản đối sự việc được nêu ra để bàn luận hay không. Nếu hành động trong đề bài là tích cực, được mọi người ủng hộ thì mình sẽ ủng hộ và ngược lại. Sau đây là cách trả lời

Bước 1: Trả lời ủng hộ/ không ủng hộ

Thông thường với dạng này sẽ là câu hỏi ngắn yes, no. Vì vậy, nếu đồng ý, bạn trả lời yes, không đồng ý thì no. Sau đây là vài cách trả lời bạn nên tham khảo:

 • Definitely yes/no. I (don’t) think so
 • Absolutely yes/no. I (don’t) think so
 • Of course yes/no. I (don’t) think so

Bước 2: Lý do hoặc nêu giả thiết trái ngược

Ở bước này, bạn nêu lý do tại sao bạn đồng tình hoặc phản đối. Bạn hãy nêu từ 2-3 lý do và chú ý phải có kèm support, minh họa… Nếu không, bạn có thể dùng cách nêu giả thiết trái ngược với đề bài để rồi nêu những hậu quả không mong muốn. Bạn có thể dùng một số cụm từ tiếng anh sau để giải thích lý do

 • Mainly/ Simply Because…
 • The reason why..is..
 • Due to the fact that..

Dùng cụm từ sau để nêu giả thiết trái ngược

 • Without A, B will…
 • If ..not,…
 • Imagine ..not,…

Bước 3. Kết luận

Ở đây, chúng ta nêu ra quan điểm hoặc thái độ cá nhân với vấn đề được đề cập. Sau đây là cụm từ để chỉ sự kết luận bạn nên tham khảo:

 • In short, clause       
 • In conclusion, clause
 • To sum up, clause
 • In a word, clause

Should we hold sporting events?

Bước 1: Trả lời

Definitely yes

Bước 2: Lý do

We should encourage people to join and hold sporting events mainly because it provides participants with equal opportunities to compete, encourage interation among cultures, deepen understandings and friendship among nations through competitions.

Besides, sporting events encourage people to live a healthy life. It means, when people watch sporting events, they will appreciate sports and they practise it everyday to have strong muscles, good moods…

Bước 3: Kết luận

In short, we should hold sporting events because of its tremendous benefits.

c) Cách trả lời dạng câu hỏi yêu cầu nêu 2 trường hợp

Dạng câu này khá khó để xác định mô tuýp bởi đây còn tùy ý kiến mỗi người. Nếu một vấn đề mà ta thấy nó không hoàn toàn tiêu cực và cũng không hoàn toàn tích cực, chúng ta sẽ xếp vào loại câu hỏi nêu 2 trường hợp này. Với dạng trên, ta có những bước trả lời như sau

Bước 1: Dẫn dắt câu trả lời

Bạn nên có câu mở đầu để giới thiệu câu trả lời trọng tâm. Vì vậy, bạn có thể trả lời đại loại như: “ Nó còn tùy thuộc”. Sau đây là một số mẫu tiếng anh về cách trả lời tùy thuộc như sau:

 • Well, it all depends
 • It depends on each situation
 • I think it’s different in each situation

Bước 2: Nêu mặt lợi của vấn đề

Với dạng câu trả lời tùy thuộc, ta sẽ phải đưa ra cả mặt trái lẫn phải của vấn đề. Ở đây, bạn hãy liệt kê từ 2-3 điểm tốt về sự việc đang được đề cập. Sau đây là cụm từ tiếng anh nên dùng:

 • In terms of A, + điểm tích cực của A
 • Speaking of A, + điểm tích cực của A
 • About A, + điểm tích cực của A

Ở bước này, ta cũng nên đưa ra lời giải thích hoặc ví dụ minh họa nhằm thuyết phục người nghe.

Để giải thích, ta có một số mẫu câu sau:

 • Mainly/ Simply Because…
 • The reason why..is..
 • Due to the fact that..

Để đưa ví dụ, ta có một số mẫu câu sau:

 • For example, Clause
 • For instance, Clause
 • Take…as a telling example.

Bước 3: Nêu mặt tiêu cực của vấn đề

Vì chúng ta đang trả lời là tùy thuộc nên bắt buộc ta phải đưa cả ý kiến trái chiều của vấn đề nhằm chứng tỏ rõ hơn luận điểm của chúng ta. Cũng như trên, ta chỉ cần đưa từ 2-3 tiêu cực để giải thích. Sau đây là một số cụm từ tiếng anh diễn tả sự so sánh trái ngược với những gì đã viết ở trên:

 • Compared with A, B tend to…
 • In comparison with A ,..
 • As against A/ As opposed to A, B is more..
 • By contrast, A  is more/less + adj + than B…

Cũng như phần nêu mặt tích cực, sau mỗi luận điểm chính, ta lại phải dùng lời giải thích hoặc nêu ví dụ để làm sáng tỏ.

Bước 4: Kết luận

Đây là bước cuối cùng nhưng lại quan trọng bởi nó đóng vai trò như một câu ra hiệu kết thúc phần trình bày của bạn và kết luận làm bạn thâu tóm ý chính muốn truyền tải trong bài tới người nghe.

Ví dụ: Should pets be raised at home?

Bước 1: Trả lời thẳng

To be honest, I think, it all depends

Bước 2

Mặt lợi 1 + giải thích 1

Pets should be raised at home because of their enormous benefits to humans. Pets act as companions for people who live alone, especially the elderly. When their children grow up, they will have their own family, settle down in other city. So, the elderly will live alone and nobody can share their stories and feelings with them but a dog, a cat and so on.

Mặt lợi 2 + giải thích 2

Besides, keeping pets can promote a sense of caring and responsibility in children. If A child has a pet at his home, he will know how to love and take care of the pet. So, he will be certain to know how to love his parents, cousins, relatives,…

Bước 3

Tiêu cực 1+ giải thích 1

There are a number of negative aspects associated with pet owners, one of which is that pets can transmit contagious diseases and cause many health problems such as allergies, asthma and skin irritations. At times, pets contain virus in their body and by accident, we are sick by touching them.

Tiêu cực 2 + giải thích 2

In addition, pets can cause serious distress to neighbors and residents by barking, attacking, biting or straying. Some pets are dangerous and difficult to get closed to them. We have be very careful if we want to make friend with a pet that we have never met before in our neighborhood.

Bước 4: Kết luận

Pets are lovely and easy to make friend with. However, they also have some disadvantages like virus on their body or their danger. In short, whether pets are raised at home or not depends on each owner.

Như các bạn có thể thấy, để trả lời câu hỏi về việc đưa ra ý kiến bản thân nghe có vẻ đơn giản nhưng lại hết sức cầu kì nếu mình xem xét kĩ. Bằng cách phân loại nhỏ như trên, hy vọng các bạn thấy dễ dàng hơn trong việc trả lời câu hỏi loại này.

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng