Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho đề thi Describe the game you played when you were young

You should say:

 • What type of the game it was
 • How you played it
 • Who you played it with
 • And explain why you don’t play it anymore

Bài mẫu tham khảo

Regarding games, especially indoor ones, noughts and crosses are forever one of my favorites when I was a child and even now when I have already become a grown-up. This is a game in which players are required form five consecutive noughts or five consecutive crosses in order to win the game.

My friends and I used to play this game a lot. The game was our first choice when we had to stay indoors if it was raining. Also, I’m sure our parties wouldn’t have been so exciting if it hadn’t been for it. Needless to say, this was our favorite way to kill time during the breaks between lessons and after school. We used to gather at someone’s home and play for hours.

The rules for this game are not very complicated and I’m sure that everyone can get to know how to play it. There are two players in which one person uses the symbol ‘noughts’ and the other uses ‘crosses’. Players take turns to place their symbols in a cell of the grid in order to create a row, a column or diagonal of five successive symbols in order to win the game.

There are some reasons why I was into this game when I was a child. Firstly, it was because this game gave me a lot of fun and chances to communicate with my friends. But I have to confess that I also liked showing everyone how clever I was because this game also requires intelligence from players.

Từ vựng hay

 • Noughts and crosses (noun): a game in which two players use two symbols “O” and “X” to mark alternately one square of crossed lines, the winner being the first to get three of his or her symbols in a row – Tiếng Việt: Cờ caro
 • Grown-up (noun): an adult person – Tiếng Việt: Một người trưởng thành
 • Consecutive (adj): following one after another in a series, without interruption – Tiếng Việt: tục
 • To kill the time (verb phrase): to spend time doing something that is not important while you are waiting for something else to happen – Tiếng Việt: Giết thời gian
 • Break (noun): a short period of rest – Tiếng Việt: Thời gian nghỉ
 • Grid (noun): a pattern of straight lines, usually crossing each other to form square – Tiếng Việt: Lưới, ô vuông
 • Diagonal (adj): (of a straight line) at an angle; joining two opposite sides of something at an angle – Tiếng Việt: Đường chéo
 • Successive (adj): following immediately one after the other – Tiếng Việt: Liên tục 

Tạm dịch tiếng Việt

Nói về những trò chơi, đặc biệt những trò chơi trong nhà, cờ caro là trò tôi thích nhất khi tôi còn nhỏ và thậm chí bây giờ khi tôi đã lớn hơn. Đó là trò mà người chơi phải vẽ được năm dấu gạch chéo hoặc năm dấu tròn liên tục để giành chiến thắng trong trò chơi.

Bạn tôi và tôi thường chơi trò này thường xuyên luôn. Trò chơi này luôn là sự lựa chọn hàng đầu của chúng tôi khi chúng tôi phải chơi trong lớp vì trời mưa chẳng hạn. Hơn nữa, đây cũng là trò chơi khiến cho những cuộc hội ngộ của chúng tôi trở nên thú vị hơn nhiều. Chẳng cần phải nói, nó là cách ưa thích của chúng tôi để giết thời gian trong mỗi giờ ra chơi giữa các tiết học và kể cả sau giờ học nữa. Chúng tôi thường tập trung ở nhà ai đó và chơi hàng giờ luôn.

Luật của trò chơi này không quá phức tạp và tôi chắc rằng ai cũng có thể biết cách chơi nó. Có hai người chơi, một sử dụng ký hiệu gạch chéo và người kia sử dụng ký hiệu tròn. Những người chơi sẽ lần lượt vẽ ký hiệu của mình lên các ô vuông được tạo ra bằng các đường ngang dọc để có thể hình thành được đường ngang, đường dọc hoặc đường chéo gồm 5 biểu tượng như trên. Thế là họ thành người thắng cuộc.

Có khá nhiều lý do vì sao tôi thích trò chơi này khi tôi còn nhỏ. Đầu tiên, trò này rất thú vị và có nhiều cơ hội để giao tiếp với bạn bè. Nhưng tôi cũng phải thú thật rằng tôi còn thích trò này vì nó là cơ hội để tôi khoe mẽ sự thông minh của mình vì trò này yêu cầu trí thông minh nữa

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng