Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho đề thi Describe something you bought but rarely use now

You should say:

 • what it was
 • where you bought it
 • why you bought it
 • and explain why you didn’t use it that much

Bài mẫu tham khảo

I love the technological devices and gadgets and sometimes purchase them for the attraction rather than the need. One such device I bought that I have rarely used was the Sony gaming console. I purchased it in 2011 which cost me an arm and a leg but have not played games in it more than 10 times!

I bought it from a big Sony showroom from a nearby market. The time I bought it, I had the passion of purchasing it and did not think about the amount it would cost and how many times I would actually use it. It was like fulfilling a wish rather than purchasing a utilitarian device for daily use.

In fact, I had a long desire to buy it since I was a boy but after I bought it, I became too occupied with my studies and the new job. I noticed that over time, my addiction to playing games on a gaming device or on a computer has decreased. Moreover, my job, my university and my other interests occupy most of my time and hence I got very little time for playing the game. With time this device has become a backdated gaming console and I have lost interest in it.

I have still kept it in my room and every time I clean my room, I always regret wasting money on this unnecessary item.

Từ vựng hay trong bài

 • cost somebody an arm and a leg (idiom): very expensive – Tiếng Việt: Đắt đỏ
 • Passion (noun): a very strong feeling of love, hatred, anger, enthusiasm, etc. – Tiếng Việt: Đam mê
 • To fulfill a wish (verb phrase): to make a wish come true – Tiếng Việt: Biến ước mơ thành sự thật
 • Utilitarian (adj): designed to be useful and practical rather than attractive – Tiếng Việt: thiết thực
 • Backdated (adj): out of date – Tiếng Việt: lỗi thời
 • To squander (verb): to waste money, time, etc. in a stupid or careless way – Tiếng Việt: lãng phí thời gian, tiền của

Tạm dịch tiếng Việt

Tôi thích các thiết bị công nghệ, thỉnh thoảng tôi mua vì sự hấp dẫn của nó hơn là vì tôi cần nó. Cái thiết bị mà tôi mua nhưng hiếm khi dùng đó là bộ điều khiển Sony. Tôi mua năm  2011, giá mua thì cắt cổ nhưng tôi chơi không quá 10 lần với bộ điều khiển đó.

Tôi mua nó ở một cửa hàng Sony gần chợ. Lúc tôi mua nó, vì tôi quá thích và không nghĩ về số lượng tiền mà tôi sẽ mất và tôi sẽ dùng nó khoảng bao nhiêu lần. Nó giống như tôi chỉ thỏa mãn sự yêu thích của tôi thôi chứ không dành cho việc sử dụng hàng ngày.

Thực tế là, tôi đã mong muốn mua nó từ khi tôi là một câu bé nhưng sau khi tôi mua nó, tôi bị bận rộn với việc học và công việc mới. Tôi nhận ra việc nghiện chơi game của tôi đã giảm đi rồi. Hơn nữa, công việc, trường đại học và những sở thích khác đã chiếm hầu hết thời gian của tôi vì thế tôi có rất ít thời gian để chơi game.  Theo thời gian, bộ điều khiển này trở nên lỗi thời và tôi không còn hứng thú với nó nữa.

Tôi vẫn giữ nó trong phòng và mỗi lần tôi dụng phòng tôi luôn hối hận vì đã hoang phí tiền vào thứ không cần thiết.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng