Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho đề thi Describe an outdoor sport you played for the first time

You should say:

 • what you did
 • where and when you did it
 • how you felt about it later
 • and say if you would recommend this activity to your friends.

Bài mẫu tham khảo

I’ve played just about every sport under the sun and I can say with absolute confidence that the most enjoyable was Rugby, especially when playing it for the first time. Some of the boys in the year above us played a daily lunchtime game of rugby on the main oval at school and one fateful day, my group of friends decided to join in.

We all loved it from the first minute. It was fast paced, it built camaraderie between it’s players quickly and rewarded personal attributes like bravery and commitment rather than physical traits. For many of us, it was our first real experience of any sort of physical confrontation and for a teenage boy, the confidence it inspired in you was life-changing.

From the very first time I got knocked over and got back up I felt different. I wasn’t scared anymore. It was the first time that I realized how quickly fear goes away once you understand something on a physical level. All of us were bowled over by this new experience and not long after you could find us training every lunchtime and playing rugby outside of school on the weekends.

I personally think that every young man should give rugby a try at least once, to experience something truly unique and learn something profound about himself.

Từ vựng hay trong bài

 • Enjoyable (adj): Enjoyable – Tiếng Việt: Thích thú
 • Rugby (noun): a game played by two teams of 13 or 15 players, using an oval ball which may be kicked or carried. Teams try to put the ball over the other team’s line. – Tiếng Việt: Bóng bầu dục
 • oval (adj): like an egg in shape – Tiếng Việt: Hình trái xoan
 • fateful (adj): having an important, often very bad, effect on future events – Tiếng Việt: định mệnh
 • camaraderie (noun): a feeling of friendship and trust among people who work or spend a lot of time together – Tiếng Việt: Tình đồng đội
 • physical traits (noun phrase): qualities connected with a person’s body rather than their mind – Tiếng Việt: đặc điểm thể chất
 • confrontation (noun): a situation in which there is anger between people or groups who disagree because they have different opinions – Tiếng Việt: đối đầu
 • inspire (verb): to give somebody the desire, confidence or enthusiasm to do something well – Tiếng Việt: lấy cảm hứng
 • bowl over (phrasal verb): to run into somebody and knock them down – Tiếng Việt: Cúi đầu
 • profound (adj): very great; felt or experienced very strongly – Tiếng Việt: sâu xa, thâm thúy

Tạm dịch Tiếng Việt

Tôi đã chơi gần như mọi môn thể thao dưới ánh mặt trời và tôi có thể tự tin tuyệt đối rằng thú vị nhất là Rugby, đặc biệt là khi chơi nó lần đầu tiên. Một số cậu bé trong khóa trên chúng tôi đã chơi một trận bóng bầu dục vào bữa trưa hàng ngày trên sân hình bầu dục chính ở trường và vào một ngày định mệnh, nhóm bạn của tôi quyết định tham gia.

Chúng tôi đều yêu thích nó ngay từ phút đầu tiên. Nó có nhịp độ nhanh, nó xây dựng tình bạn giữa những người chơi nhanh chóng và thể hiện tính cá nhân như sự dũng cảm và cam kết hơn là những đặc điểm thể chất. Đối với nhiều người trong chúng tôi, đó là trải nghiệm thực tế đầu tiên của chúng tôi về bất kỳ cuộc đối đầu thể xác nào và đối với một cậu bé tuổi đang lớn, sự tự tin mà nó truyền cảm hứng trong bạn sẽ giúp bạn thay đổi cuộc sống.

Ngay từ lần đầu tiên tôi bị đánh gục và đứng dậy, tôi đã cảm thấy khác biệt. Tôi không còn sợ nữa. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra nỗi sợ hãi biến mất nhanh như thế nào khi bạn hiểu được điều gì đó ở cấp độ vật lý. Tất cả chúng tôi đều bị cuốn hút bởi trải nghiệm mới này và không lâu sau khi bạn có thể thấy chúng tôi tập luyện vào mỗi giờ ăn trưa và chơi bóng bầu dục bên ngoài trường vào cuối tuần.

Cá nhân tôi nghĩ rằng mỗi chàng trai trẻ nên thử bóng bầu dục ít nhất một lần, để trải nghiệm điều gì đó thực sự độc đáo và tìm hiểu điều gì đó sâu sắc về bản thân.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng