Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho đề thi Describe an occasion you had problems when using an equipment

You should say:

 • What equipment it was
 • What problem you had
 • When you had this problem
 • And explain what you did about this problem (how you fixed or resolved the problem)

Câu trả lời mẫu

I am not a techie but naturally, I have some common gadgets such as a smartphone, a laptop and some cutting-edge household equipment. After a long time using them, no matter how carefully you use them, they will have some problems or even not work because of the wear and tear theory. Today, I’m going to tell you when I really couldn’t resolve a technical problem on my phone.

Right after graduating from university, I set aside enough money to buy my very first smartphone, which supported my work so effectively. I used it to surf the web, send attachments to customers, go online for entertainment in my free time or even keep contact with my friends and relatives. It became an indispensable item in my daily life.

Unfortunately one day, when I was watching a movie on Youtube, the touch screen turned dark. At first, I thought it was simply because this phone ran out of battery, but after charging for a while, it still didn’t work. After thinking twice, I guessed that the operating system suffered from some problems after I had carelessly dropped it a few minutes before. I was down in the dump because this gadget played an important role in my life and it was meaningful to me, too. I hoped it was a minor mistake and could be fixed.

However, I couldn’t bring it to the store at that time because I ran out of money and had to wait until the end of the month to have money to fix it. A week without it seemed to be a terrible and inconvenient period to me since I had no way to relax after work and had to bring my heavy laptop everywhere for work. Happily, I got my phone fixed and I’m happy to say that it’s been working well ever since then.

The lesson I could draw from this situation is that the durability of a product depends on users, so I try to be more careful with all technological items I have.

Từ vựng hay

 • Techie (noun): a person who is expert in or enthusiastic about technology, especially computers – Tiếng Việt: hiểu biết về công nghệ
 • Gadgets (noun): a small tool or device that does something useful – Tiếng Việt: thiết bị
 • Cutting-edge (adj): the newest, most advanced stage in the development of something – Tiếng Việt: mới, hiện đại
 • Wear and tear (idiom): the damage to objects, furniture, property, etc. that is the result of normal use – Tiếng Việt: hư hỏng
 • Technical problem: vấn đề kỹ thuật
 • Set aside (phrasal verb): to save or keep money, time, land, etc. for a particular purpose – Tiếng Việt: tiết kiệm tiền
 • Surf the web, send attachments: lướt web, gửi file đính kèm
 • The operating system: hệ thống hoạt động
 • Down in the dump (idiom): unhappy – Tiếng Việt: buồn
 • Durability (noun): the quality of being able to last for a long time without breaking or getting weaker – Tiếng Việt: độ bền
 • Run out of battery (phrase): hết pin
 • Thinking twice about something/ doing something (idiom): to think carefully before deciding to do something – Tiếng Việt: nghĩ kỹ

Dịch câu trả lời

Tôi không phải là người hiểu biết về công nghệ, nhưng tôi có những thiết bị thông dụng như điện thoại di động thông minh, máy tính, các thiết bị gia dụng hiện đại. Sau một thời gian dài sử dụng, dù tôi có cẩn thận như thế nào chúng vẫn bị một số vấn đề hoặc không hoạt động vì hỏng hóc. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe lần tôi tự mình sửa điện thoại của mình.

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã tiết kiệm đủ tiền để mua chiếc điện thoại thông minh đầu tiên. Nó đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Tôi dùng nó để lướt web và gửi thông tin cho khách hàng, giải trí, và thậm chí giữ liên lạc với bạn bè họ hàng. Nó trở thành vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của tôi.

Không may một ngày, khi tôi đang xem phim trên  youtube màn hình cảm ứng tối lại. Đầu tiên tôi nghĩ đơn giản nó bị hết pin. Nhưng sau khi sạc một lúc, nó không chạy. Sau khi nghĩ kỹ lại, tôi đoán hệ thống điều hành của máy có vấn đề vì trước đó tôi bất cẩn làm rơi máy. Tôi rất buồn vì cái máy này đóng vai trong quan trọng trong cuộc sống của tôi và rất có ý nghĩa với tôi. Tôi hi vọng nó chỉ là vấn đề nhỏ và có thể sửa được.

Tuy nhiên tôi không mang nó ra quán để sửa được, vì tôi bị hết tiền. Và tôi phải đợi đến cuối tháng để có tiền sửa nó. Một tuần không có điện thoại đối với tôi thật kinh khủng, bất tiện vì tôi không có gì để giải trí sau giờ làm việc rồi phải mang cái máy tính nặng trĩu của tôi khi đi làm. Hạnh phúc làm sao, máy điện thoại của tôi đã được sửa tôi có thể hạnh phúc nói rằng nó chạy tốt hơn bao giờ hết.

Bài học mà tôi rút ra đó là độ bền của một sản phẩm phụ thuộc vào người dùng nên tôi cố gắng sử dụng cẩn thận tất cả những sản phẩm công nghệ mà tôi có.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng