Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho đề thi Describe an occasion you borrowed something from friends or family members

You should say:

 • What you borrowed
 • When you borrowed it
 • Whom you borrowed it from
 • And explain why you borrowed it

Bài mẫu tham khảo

Well this task card reminds me of several occasions when I had to borrow something useful and important from others, but I would go with the story of borrowing a book from my close friend, which came first in my mind.

I decided to take the IELTS test for my studying purpose and struggled with finding a real page turner that can help IELTS learners gain a deep understanding about this exam as well as have a good source to practice with actual tests. Fortunately, my close friend is a high IELTS scorer and she recommended me to use a book called The official guide to IELTS published by Cambridge publisher. Then, I asked her to borrow her old book because I knew that she would never use it again and I myself can take advantage of her old notes

The target readers of this book are learners at intermediate level. It includes two main parts, with the first part including all basic information, sharing, tips and short exercises to combat different question types in all four skills. I was quite impressed by some videos illustrating the IELTS Speaking procedure this book has. The second part is a combination of eight full tests for students to practice before sitting a real exam.

I read it from cover to cover and realized it was one of the most reliable and useful books I have ever read in my life. I couldn’t put it down since I could not only increase my confidence but also widen my knowledge. I see my time management skills improve much and hope that I can pass this exam with flying colors

All in all, I greatly appreciate her kindness which helps me a lot in the preparation process for this test. There is no word to describe how useful this book is to me.

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Từ vựng hay

 • Struggle with something (verb): to try very hard to do something when it is difficult or when there are a lot of problems – Tiếng Việt: xoay sở
 • Page turner (noun): a book that is very exciting – Tiếng Việt: sách hay
 • Actual tests (noun phrase): real tests – Tiếng Việt: bài kiểm tra thật 
 • Target readers (noun phrase): Tiếng Việt: độc giả được hướng đến
 • Sit a real exam (phrase): to take a formal written, spoken or practical test, especially at school or college, to see how much you know about a subject, or what you can do – Tiếng Việt: thi thật
 • Read it from cover to cover (idiom): to read everything in a book – Tiếng Việt: đọc từ đầu đến cuối
 • Put something down (phrasal verb): to land something – Tiếng Việt: đặt xuống
 • Time management skills: kỹ năng quản lý thời gian
 • Pass this exam with flying colors (idiom): to pass the exam very well; with a very high mark – Tiếng Việt: đỗ với điểm số cao

Tạm dịch Anh-Việt

Câu hỏi này gợi nhớ đến rất nhiều dịp mà tôi phải mượn những thứ quan trọng và hữu ích từ người khác. tôi sẽ kể câu chuyện xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi đó là tôi mượn sách của người bạn thân nhất của tôi,

Tôi quyết định thi IELTS để phục vụ cho việc học, tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sách hay có thể giúp người học IELTS hiểu rõ về kì thi này cũng như nguồn tài liệu hay để luyện đề. May mắn thay, bạn thân của tôi đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS, cô ấy giới thiệu cho tôi quyển ‘ Hướng dẫn thi IELTS chính thức’ được xuất bản bới Cambridge. Sau đó tôi hỏi mượn cô ấy vì tôi biết cô ấy sẽ không dùng lại nữa và tôi có thể tận dụng những ghi chép của cô ấy.

Người đọc mà quyển sách này muốn hướng tới đó là những người đang ở trình độ trung cấp. Nó bao gồm 2 phần chính, với phần đầu tiên là những thông tin cơ bản, chia sẻ bí quyết, và các bài tập ngắn để xử lí các dạng câu hỏi khác nhau của cả 4 kỹ năng. Tôi khá ấn tượng bởi một số video minh họa các bước trong bài thi nói IELTS. Phần thứ hai là sự kết hợp của 8 bài thi cho học sinh luyện tập trước khi thi thật.

Tôi đọc từ đầu đến cuối và nhận ra cuốn sách này là một trong những cuốn sách hữu ích nhất mà tôi từng đọc trong đời. Tôi không thể đặt nó xuống vì tôi không chỉ tăng sự tự tin mà còn mở rộng kiến thức. Tôi có thể thấy kỹ năng điều chỉnh thời gian của mình cải thiện rất nhiều và tôi hi vọng tôi có thể qua kì thi này với điểm số cao.

Nói chung là, tôi thực sự cảm kích sự tốt bụng của cô ấy, nó đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình ôn thi. Thật sự không có từ nào để miêu tả sự hữu ích của quyển sách này đối với tôi.

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng