Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho đề thi Describe an experience you solved the problem via internet

You should say:

 • What the problem is
 • When you faced this problem
 • How internet helped you to solve the problem
 • How you felt after solving it

Bài mẫu tham khảo

Everyone uses the internet to solve problems, but in my experience students use it more than anyone else to find quick solutions and so it was with me on the day of my dissertation defense not even a year ago. I was terrified of failure after all of the long hours I’d spent in front of the computer, over six months, preparing the most in-depth research paper I’d ever attempted.

I got to the university early and surprised all of my classmates by wearing a new Ao Dai I’d made just for this occasion. I was determined to put my best foot forward and show everyone else the results of my labor. Unfortunately, a few hours before my presentation was scheduled to begin, I decided to take a nap.

One of my classmates eventually woke me up, but I only had fifteen minutes to get my notes and slides in order, throwing me into a bit of a panic. All of a sudden I realized that I’d left my USB at home! Luckily, when I called my husband he knew exactly what to do. He logged into my laptop and uploaded all of the files I’d prepared to my Google Drive, following my instructions to the letter, while calming me down through the process.

When I went into the presentation room, all I had to do was log into the WiFi and work directly out of the internet browser. Once everything was said and done, the instructors informed me that I had passed and the relief I felt was palpable and overwhelming.

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Từ vựng hay trong bài

 • dissertation on something (noun): a long piece of writing on a particular subject, especially one written for a university degree – Tiếng Việt: luận án
 • in-depth (adj): very detailed, careful and complete – Tiếng Việt: chuyên sâu
 • determined [not before noun] having made a definite decision to do something and not letting anyone prevent you – Tiếng Việt: xác định
 • put my best foot forward (idiom): to make a great effort to do something, especially if it is difficult or you are feeling tired – Tiếng Việt: Cố gắng hết sức
 • unfortunately (adv): used to say that a particular situation or fact makes you sad or disappointed, or gets you into a difficult position – Tiếng Việt: Không may
 • panic (noun): a sudden feeling of great fear that cannot be controlled and prevents you from thinking clearly – Tiếng Việt: sự sợ hãi
 • All of a sudden (idiom): quickly and unexpectedly – Tiếng Việt: đột nhiên
 • following your instructions to the letter: làm theo hướng dẫn một cách chính xác
 • inform (verb): to tell somebody about something, especially in an official wayTiếng Việt: thông báo
 • relief (noun): the feeling of happiness that you have when something unpleasant stops or does not happen – Tiếng Việt: giải thoát, nhẹ nhõm
 • palpable (adj): that is easily noticed by the mind or the senses – Tiếng Việt: có thể sờ thấy
 • overwhelming (adj):  great or very strong; so powerful that you cannot resist it or decide how to react – Tiếng Việt: tràn ngập, áp đảo  

Bản dịch tiếng Việt

Mọi người đều sử dụng internet để giải quyết vấn đề, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, sinh viên sử dụng nó nhiều hơn bất kỳ ai khác để tìm giải pháp nhanh chóng và vì vậy, đó là với tôi vào ngày bảo vệ luận án của tôi thậm chí một năm trước. Tôi đã rất sợ thất bại sau tất cả những giờ dài mà tôi đã trải qua trước máy tính, trong hơn sáu tháng, chuẩn bị bài nghiên cứu chuyên sâu nhất mà tôi đã cố gắng.

Tôi đến trường sớm và làm ngạc nhiên tất cả các bạn cùng lớp bằng cách mặc một chiếc áo dài mới mà tôi đã làm cho dịp này. Tôi quyết tâm cố gắng hết sức và cho mọi người thấy kết quả lao động của mình. Thật không may, một vài giờ trước khi bài thuyết trình của tôi được lên kế hoạch bắt đầu, tôi quyết định ngủ trưa.

Một trong những người bạn cùng lớp của tôi cuối cùng đã đánh thức tôi dậy, nhưng tôi chỉ có mười lăm phút để ghi chú và trình chiếu theo thứ tự, nó đã khiến tôi có một chút hoảng loạn. Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng tôi đã để USB ở nhà! May mắn thay, khi tôi gọi cho chồng, anh ấy biết chính xác phải làm gì. Anh ấy đăng nhập vào máy tính xách tay của tôi và tải lên tất cả các tệp mà tôi đã chuẩn bị vào Google Drive, làm theo hướng dẫn của tôi để gửi thư, đồng thời giúp tôi bình tĩnh trong suốt quá trình.

Khi tôi đi vào phòng thuyết trình, tất cả những gì tôi phải làm là đăng nhập vào WiFi và làm việc trực tiếp với trình duyệt internet. Khi mọi thứ đã được nói và thực hiện, các giảng viên thông báo cho tôi rằng tôi đã vượt qua và sự nhẹ nhõm mà tôi cảm thấy có thể sờ thấy và áp đảo.

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng