Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho đề thi Describe an activity you do to keep healthy

You should say:

 • What it is
 • When you started it
 • Whether you enjoy it
 • And explain why you think it can help you to keep healthy

Bài mẫu tham khảo

When talking about a way to have good health, the first thing that comes into my mind is to drink a cup of warm water with lemon in the morning.

I have started developing this habit since I came across an article from the guardian.com website, which is a popular newspaper on the Internet. According to the article, if people build up the habit of kicking off the new day with a glass of lemon juice, it might be wholly beneficial to their physical and mental health.

I could start off by saying that by drinking lemon juice, each individual will flush out harmful toxins in the body and enhance your digestive system. They may feel less hungry, and this helps them to lose weight caused by overeating. In addition, lemon water is rich in vitamin C, which boosts our immune system to fight off common diseases such as cold. When a person drinks about one liter of water per day, it can also prevent the skin from aging and make it more radiant. Last but not least, drinking lemon juice can ward off stress and depression, leading to the increase in the productivity of working or studying.

Thanks to that article, since I have got into this routine, I feel healthier and revitalized and I recommend this way to my friends. 

Từ vựng hay

 • Build up the habit (verb phrase): To create or develop a habit – Tiếng Việt: Hình thành thói quen
 • Kick off the new day: Bắt đầu ngày mới
 • Wholly beneficial (adj): improving a situation; having a helpful or useful effect – Tiếng Việt: Hoàn toàn có ích
 • Flush something out (verb phrase): to clean something by causing water to pass through it – Tiếng Việt: Thải ra chất độc
 • Digestive system(noun): The system which helps the process of digestion – Tiếng Việt: Hệ thống tiêu hóa
 • Overeating (noun): the act of eating more than you need or more than is healthy – Tiếng Việt: Ăn quá nhiều
 • Boost your immune system: Tăng cường hệ thống miễn dịch
 • Fight something/ somebody off (verb): to resist somebody/something by fighting against them/it – Tiếng Việt: Chống lại
 • Rich in something (adj): having a lot of money or property – Tiếng Việt: Giàu
 • Radiant (adj): giving a warm bright light – Tiếng Việt: Sáng
 • Depression (noun): a medical condition in which a person feels very sad and anxious and often has physical symptoms such as being unable to sleep, etc. – Tiếng Việt: Sự buồn chán
 • Aging (noun): the process of growing old – Tiếng Việt: Lão hóa
 • Ward offs: (phrasal verb): to protect or defend yourself against danger, illness, attack, etc. – Tiếng Việt:chống lại, bảo vệ 
 • Productivity (adj): the rate at which a worker, a company or a country produces goods, and the amount produced, compared with how much time, work and money is needed to produce them – Tiếng Việt: Năng suất
 • Get into a routine (verb phrase): To get used to a thing that you do regularly – Tiếng Việt: Theo thói quen này
 • Revitalize (verb): to make something stronger, more active or more healthy – Tiếng Việt: Tràn đầy sức sống

Tạm dịch tiếng Việt

Khi nói về cách để có một sức khỏe tốt, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là uống một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng.

Tôi bắt đầu hình thành thói quen này từ lúc tôi tình cờ đọc một bài báo từ the guardian.com, đó là một trang báo nổi tiếng trên mạng. Theo bài báo, nếu mọi người hình thành thói quen bắt đầu một ngày mới với một cốc nước chanh, nó sẽ rất có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của họ.

Tôi có thể bắt đầu bởi nói rằng khi uống nước chanh, mỗi người sẽ thải được chất độc trong cơ thể và tăng cường hệ tiêu hóa. Họ có thể cảm thấy ít đói hơn và điều này sẽ giúp họ giảm cân gây ra bởi việc ăn quá nhiều. Thêm vào đó, nước chanh giàu vitamin C, điều này tăng cường hệ miễn dịch để chồng lại những bệnh thông thường như cảm lạnh. Khi bạn uống 1 lít nước một ngày, nó có thể ngăn ngừa da khỏi bị lão hóa và làm da trở nên sáng hơn. Cuối cùng, uống nước chanh có thể loại bỏ căng thẳng và buồn chán, dẫn tới sự tăng lên về độ hiệu quả và học tập.

Cám ơn bài báo đó, kể từ khi tôi có thói quen này, tôi cảm thấy khỏe và tràn đầy sức sống hơn và tôi giới thiệu cách này cho bạn bè của tôi.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng