Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho đề thi ​​Describe a time when you changed your plan/ mind

​​You should say:

 • When this happened
 • What made you change the plan
 • What the new plan was
 • And how you felt about the change

Bài mẫu tham khảo

I would like to tell you about a time that I had to change my plan, which still left a lasting memory on me.

Last month, I was going to have a picnic with my friends at a camping site on the outskirts

of the city. In fact, we planned to have a picnic to refresh ourselves and to relax after the nerve-racking exams. Everything needed such as food, drinks and even a change of clothes was well prepared. I felt I was on cloud nine about this trip and I couldn’t sleep, and ended up chatting with my friends all night.

However, on the next day, unfortunately, due to bad weather, we had to cancel our plan. It was raining cats and dogs, there were clouds in the sky and I felt really down in the dumps. As a result, we made a decision to put off our plans. Instead, we threw a party at my friend’s house. We made some favorite dishes together, and then played cards. We all enjoyed this party a lot, which helped us to chill out and get ready for the new semester.

All in all, I can learn a lesson that we can adapt to the changes easily and make fun together despite some difficulties. This memory is still fresh in my mind now.

Từ vựng hay trong bài

 • Leave a lasting memory on me (idiom): Để lại ấn tượng sâu sắc
 • Have a picnic (phrasal verb): To organise an occasion when people pack a meal and take it to eat outdoors, especially in the countryside – Tiếng Việt: Đi cắm trại
 • Camping site (compound noun): Khu cắm trại
 • Nerve-racking (adj): making you feel very nervous and worried – Tiếng Việt: Căng thẳng
 • To be on the cloud nine (idiom): (old-fashioned, informal) extremely happyTiếng Việt: Trên chín tầng mây, rất vui 
 • To rain cats and dogs (idiom): (informal) to be raining heavily – Tiếng Việt: Mưa to
 • Down in the dumps (idiom): very unhappy – Tiếng Việt: Cảm thấy rất buồn
 • Chat with sb (phrasal verb): to talk in a friendly, informal way to somebody – Tiếng Việt: Tán gẫu với ai
 • Cancel plan (phrase): Hoãn kế hoạch
 • Put off (phrasal verb): to cancel a meeting or an arrangement that you have made with somebody – Tiếng Việt: Thay đổi
 • Throw a party (verb phrase): to hold a social occasion, often in a person’s home, at which people eat, drink, talk, dance and enjoy themselves – Tiếng Việt: Tổ chức một bữa tiệc
 • Chill out (phrasal verb): (informal) to spend time relaxing; to relax and stop feeling angry or nervous about something – Tiếng Việt: Thư giãn
 • The memory is still fresh in my mind: Kỷ niệm vẫn còn mới mẻ trong tâm trí tôi

Tạm dịch câu trả lời

Tôi muốn nói về một lần mà tôi thay đổi kế hoạch của mình, một việc mà giờ vẫn còn để lại một kỷ niệm không thể quên trong tôi

Tháng trước, tôi sắp sửa có một chuyến picnic với bạn của mình ở khu cắm trại ở vùng ngoại ô của thành phố. Thực tế mà nói, tôi dự định sẽ có một buổi picnic để thư giãn bản thân sau những kỳ thi căng thẳng. Mọi thứ cần thiết như là đồ ăn, đồ uống hay thậm chí trang phục đều được chuẩn bị tốt. Tôi cảm thấy tôi vô cùng hạnh phúc về chuyến đi này đến mức mà tôi không thể nào ngủ được, và cuối cùng là tôi chat với bạn của mình cả đêm.

Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, thật không may là do thời tiết xấu, chúng tôi phải hủy chuyến đi. Trời mưa nặng hạt, mây đen xám xịt trên trời và tôi cảm thấy thật sự rất buồn. Do vậy, chúng tôi quyết thay đổi kế hoạch. Thay vào đó, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc tại nhà bạn tôi. Chúng tôi làm một vài đồ ăn ngon cùng nhau và chơi bài. Chúng tôi đều rất thích bữa tiệc, nó giúp chúng ta thư giãn và sẵn sàng cho một kỳ học mới.

Tóm lại, tôi có thể học được một bài học rằng chúng ta có thể thích nghi với những thay đổi một cách dễ dàng, và có niềm vui cùng với nhau bất chấp khó khăn. Kỷ niệm này giờ vẫn còn y nguyên trong tâm trí của tôi.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng