Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho đề thi Describe a good law in your country

You should say:

 • What law is it?
 • Why is it a good law?
 • Who does the law affect?
 • What would have happened without the law?

Bài mẫu tham khảo

One of the laws in my country that most Vietnamese people including myself consider to be highly effective is the mandatory motorcycle helmet law.

As you know, Vietnam has a high burden of road traffic injuries, being the country where motorcycles are by far the primary mode of transport across the nation with thousands of new motorcycles on the road each day, according to WHO. It has been estimated that more accidents in Vietnam occur among motorcycle drivers and passengers than any other mode of transport.

Therefore, back in 2007, the government released a resolution which made it mandatory for all motorcycles and passengers to wear a helmet on every type of road. According to this resolution, motorcycle drivers and passengers, if seen not wearing a helmet, can be stopped and given financial penalties by police.

Obviously, since this law was introduced in Vietnam, it has faced quite many challenges concerning the quality of helmets, the enforcement of it on children and people’s lack of awareness. However, it can’t be denied that this law has made traveling by road in Vietnam significantly safer. Research from the government has shown that the number of road traffic injuries and fatalities has witnessed a decrease as helmets lower the frequency and severity of head injuries resulting from traffic crashes.

Therefore, I think that this law should be enforced strictly and all law-breakers should be fined.

Source: IELTS Trang Bùi

Từ vựng hay

 • Mandatory (adj): required by law – Tiếng Việt: Bắt buộc
 • Burden (noun): a heavy load that is difficult to carry – Tiếng Việt: Gánh nặng
 • Road traffic injury (noun phrase): fatal or non-fatal injury incurred as a result of a road traffic crash – Tiếng Việt: Thương vong do va chạm giao thông đường bộ
 • To release a resolution (collocation): to make a formal statement public – Tiếng Việt: Ban hành quyết định
 • To wear a helmet (verb phrase): to have protective gear on your head to protect it from injuries – Tiếng Việt: Đội mũ bảo hiểm
 • Financial penalty (noun)  money paid for breaking a law – Tiếng Việt: Phạt hành chính
 • To introduce a law (collocation): to formally suggest a new law to be discussed and voted by a parliament – Tiếng Việt: Chính thức thảo luận và bỏ phiếu cho một luật mới
 • Enforcement (noun): the act of making people obey a particular law or rule – Tiếng Việt: Sự ép buộc
 • Fatality (noun): a death that is caused in an accident or a war, or by violence or disease – Tiếng Việt: Cái chết do rủi ro
 • Frequency (noun): the rate at which something happens or is repeated – Tiếng Việt: Tần suất
 • Severity (noun): the fact or condition of something being extremely bad or seriousTiếng Việt: Tính nghiêm trọng
 • Traffic crash (noun phrase): vehicle accident – Tiếng Việt: Va chạm giao thông
 • Law- breaker (noun): a person who violates the law – Tiếng Việt: Người vi phạm luật

Tạm dịch tiếng Việt

Một trong những luật ở đất nước tôi mà hầu hết người Việt trong đó có bản thân tôi coi là hiệu quả nhất chính là luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm xe mô tô, xe máy.

Như bạn biết, Việt Nam có gánh nặng lớn về số ca bị thương do tai nạn giao thông, là đất nước mà xe máy là phương tiện giao thông chủ yếu trên cả nước với hàng ngàn chiếc xe mới đi trên đường mỗi ngày, theo WHO. Ước tính rằng những vụ tai nạn tại Việt Nam xảy ra giữa những người đi xe máy và hành khách nhiều hơn hơn bất cứ phương tiện nào khác.

Vì vây, quay trở lại năm 2007, chính phủ đã ban hành quyết định bắt buộc tất cả những người điều khiển xe mô tô, xe máy và hành khách phải đội mũ bảo hiểm trên mọi nẻo đường. Theo quyết định đó, nếu người điều khiển xe máy và người ngồi sau bị cảnh sát nhìn thấy không đội mũ bảo hiểm thì có thể bị buộc dừng lại và xử phạt hành chính.

Rõ ràng là khi luật đó được thảo luận và bỏ phiếu  tại Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến chất lượng mũ bảo hiểm, sự bắt buộc đối với trẻ em và sự thiếu nhận thức của người dân. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng luật đó đã giúp cho giao thông đường bộ tại Việt Nam trở nên an toàn hơn nhiều. Các nhà nghiên cứu của chính phủ đã chỉ ra rằng con số thương vong do tai nạn giao thông giảm đi do mũ bảo hiểm hạn chế tần suất và nghiêm trọng của những thương tích vùng đầu gây ra bởi va chạm giao thông.

Vì thế, tôi nghĩ rằng luật này nên được siết chặt và tất cả những người vi phạm nên bị xử phạt.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng