Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho đề thi Describe a book you recently read

You should say:

 • What kind of book it is
 • What it is about
 • What sort of people would enjoy it
 • And explain why you enjoyed it

Bài mẫu tham khảo

When talking about my all-time favorite book, the first one that comes to mind is definitely “The Diary of a wimpy kid”.

It is the New York Times best seller story book written by author Jeff Kiney. The target reader of this book is for American children at the age from 12 to 15 years old. The first time I read this book I felt it was a real page turner because it is so hilarious and fascinating. This book reminds me of my childhood and I see myself in the character of Greg, who is a mischievous boy and he’s really into making jokes or playing tricks. He has his own diary in which he writes all his stories at school or at home and expresses his emotions and thoughts. He wishes to become popular at school so he tries his best to do anything to make his dream come true but in the end he is stuck in troubles. 

What I find the most interesting about him is that he is such a loyal and reliable friend. Despite bickering with his closest friend, he is still willing to give Rowley a hand when he encounters difficulties and needs support. They always have each other standing by whenever they face challenges.

So far, I have completed twelve books of the Diary of a wimpy kid and I find it hard to put it down. If my friend asks me about any good English books, I would highly recommend this book to them.

Từ vựng hay trong bài

 • Target reader (noun phrase): the particular group of people to which a book is directed – Dịch: người đọc được hướng tới
 • Hilarious (adj): extremely funny – Dịch:  Hài hước
 • Fascinating (adj): extremely interesting and attractive – Dịch: Thú vị
 • Real page-turner (noun phrase): an exciting book that you want to read it quickly – Dịch: Một cuốn sách hấp dẫn
 • To see oneself in the character of (expression): to see the similarity between oneself and the character of a book/ a song/ a film – Dịch: Nhìn thấy bản thân tôi ở nhân vật
 • Mischievous (adj): enjoying playing tricks and annoying people – Dịch: Nghịch ngợm
 • To make jokes (verb phrase): to laugh at st although it is serious or important – Dịch: Làm trò đùa
 • To play tricks (verb phrase): to confuse someone or cause problem for them – Dịch: Chơi khăm
 • Loyal (adj): remaining faithful to somebody/something and supporting them or it – Dịch: Trung thành
 • Reliable (adj): that can be trusted to do something well; that you can rely on – Dịch: Đáng tin cậy
 • To encounter difficulty (verb phrase): experience problem/ difficulty – Dịch: Đối mặt với khó khăn
 • To face challenge (verb phrase): to have to deal with a difficult situation – Dịch: Đối mặt với thử thách
 • Put it down (phrasal verb): to stop holding something and place it on a table, shelf, etc – Dịch: Đặt xuống (ý chỉ cuốn sách hay muốn đọc mãi)

Tạm dịch tiếng Việt

Khi nói về cuốn sách mà tôi luôn yêu thích, cuốn sách đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chắc chắn là “Nhật ký của cậu bé nhút nhát”

Đó là cuốn truyện bán chạy nhất ở New York Times được viết bởi tác giả Jeff Kinney. Người đọc hướng tới của cuốn sách này là trẻ em Mỹ ở độ tuổi 12 tuổi tới 15 tuổi. Lần đầu tiên tôi đọc cuốn sách này tôi cảm thấy nó là một cuốn sách muốn đọc đi đọc lại bởi vì nó rất thú vị và hài hước.

Cuốn truyện này gợi nhớ tuổi thơ ấu của tôi và tôi nhìn thấy bản thân tôi trong nhân vật Greg, là một cậu bé nghịch ngợm và cậu ấy rất thích làm trò đùa hay chơi khăm. Cậu ấy có một cuốn nhật ký của riêng mình nơi mà cậu ấy viết lại hết những câu chuyện ở trường hay ở nhà và bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Cậu ấy ước trở nên nổi tiếng ở trường vì vậy cậu ấy cố gắng hết mình để làm bất cứ điều gì làm cho ước mơ của mình thành sự thật nhưng cuối cùng cậu ấy lại gặp rắc rối.

Điều tôi cảm thấy thú vị về cậu ấy và cậu ấy là một người bạn trung thành và đáng tin tưởng. Mặc dù đôi khi cãi vặt với bạn thân nhất của mình, cậu ấy vẫn sẵn sàng giúp Rowley khi bạn gặp khó khăn và cần sự ủng hộ.

Cho tới bây giờ, tôi đã đọc được 12 quyển của Nhật ký cậu bé nhút nhát và tôi thấy thật khó để đặt cuốn sách xuống. Nếu bạn tôi hỏi tôi về bất cứ cuốn sách tiếng anh nào, tôi sẽ giới thiệu cho họ ngài cuốn truyện này

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng