Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe your ideal job

You should say:

 • what the job is
 • where you will work at
 • what you will need to do this job
 • and explain why you want to do this job.

Bài mẫu:

Well, the ideal job that I am dying to do is being a caretaker, to be more specific, an island caretaker, which was once called the best job in the world.

Speaking of the location, I guess it depends. Wherever there is an island with a stunning view and sensational shoreline, I’m ready to devote myself to this job.

When it comes to the job requirements/criteria, basically, it calls for two main skills. First, I have to speak fluent English or a local language since I have to blend in smoothly with the local life. Besides, It will be necessary for me to be a skillful swimmer, which is fundamental if I want to survive near the ocean. More than that, creativity, passion, persistence, and courage are also highly desirable to really do my job well.

Being an island caretaker is my ideal job for the following reasons. Firstly, I am a big fan of the ocean and all kinds of water sports, like surfing, swimming, scuba diving, and snorkeling, and being an island caretaker is all about these things, and this job will really meet my recreational needs. Besides, I also think that the job is pretty easy. Writing a weekly blog will be the main thing I need to do. Beyond that, I may spoil myself as much as I like. Most importantly, the pay is incredibly attractive. If I stay and work for six months, I will receive $10,000. Wow, that would be fantastic.

Though I am fully aware that this job is impossible for me, I am still longing for this kind of job, which is the perfect combination of having fun and making money. 

In short, I always dream of becoming an island caretaker.

Từ vựng hay:

 • be dying for/to do something (a): khao khát
  ENG: to be extremely eager to have or do something
 • sensational (a): giật gân, gây xúc động
  ENG: very good, exciting, or unusual
 • devote something to something/someone (v): cống hiến
  ENG: to give all of something, especially your time, effort, or love, or yourself, to something you believe in or to a person
 • courage (n): sự can đảm, dũng cảm
  ENG: the ability to control your fear in a dangerous or difficult situation
 • snorkel (n): lặn
  ENG: the activity of swimming while using a snorkel
 • be longing for (a): khao khát
  ENG: a feeling of wanting something or someone very much

Lược dịch:

Công việc lý tưởng mà tôi muốn làm là trở thành người chăm sóc, cụ thể hơn, nhân viên chăm sóc đảo, công việc từng được gọi là công việc tốt nhất trên thế giới.

Nói về vị trí, tôi đoán nó phụ thuộc. Bất cứ nơi nào có một hòn đảo với cảnh quan tuyệt đẹp và bờ biển thơ mộng, tôi sẵn sàng cống hiến hết mình cho công việc này.

Khi nói đến các yêu cầu/tiêu chí công việc, về cơ bản, nó đòi hỏi hai kỹ năng chính. Đầu tiên, tôi phải nói thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng địa phương vì tôi phải hòa nhập nhuần nhuyễn với cuộc sống địa phương. Bên cạnh đó, tôi cần phải là một tay bơi cừ khôi, đó là điều cơ bản nếu tôi muốn sống sót gần đại dương. Hơn thế nữa, sự sáng tạo, đam mê, bền bỉ và dũng cảm cũng rất cần thiết để tôi thực sự làm tốt công việc của mình.

Trở thành nhân viên chăm sóc đảo là công việc lý tưởng của tôi vì những lý do sau. Thứ nhất, tôi là một người yêu thích đại dương và tất cả các loại thể thao dưới nước, như lướt sóng, bơi lội, lặn biển và lặn với ống thở, và trở thành người chăm sóc đảo là tất cả những điều này, và công việc này sẽ thực sự đáp ứng nhu cầu giải trí của tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ rằng công việc là khá dễ dàng. Viết blog hàng tuần sẽ là điều chính tôi cần làm. Ngoài ra, tôi có thể nuông chiều bản thân bao nhiêu tùy thích. Quan trọng nhất, mức lương là vô cùng hấp dẫn. Nếu tôi ở lại và làm việc trong sáu tháng, tôi sẽ nhận được 10.000 USD. Wow, đó sẽ là tuyệt vời.

Mặc dù tôi hoàn toàn nhận thức được rằng công việc này là không thể đối với tôi, nhưng tôi vẫn khao khát loại công việc này, đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa niềm vui và việc kiếm tiền.

Nói tóm lại, tôi luôn mơ ước trở thành một nhân viên chăm sóc đảo.

Nguồn: Sách IELTS Speaking recent actual test

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng