Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe your favourite season or time of the year

You should say:

 • when this time is
 • what the weather is like at this time
 • what you usually do at this time
 • and explain why it is your favorite time of the year.

Bài mẫu:

I think my favorite time of the year is spring. The main reason I like it is because it’s not too cold and not too hot.

In some places I’ve lived, such as Da Lat and HCMC, it rains most of the spring. But I was mainly thinking of when I lived in Hanoi, it’s so beautiful all spring. The sky is blue and the weather is nice and warm. The flowers start to bloom and the leaves on the trees turn green. 

Since Hanoi has many parks, my family and I would often go for picnics in the parks where we would play badminton, eat, rest, and look at all the plants and flowers. My favorite park was Yen So. It had so many different kinds of plants, trees, flowers, farms, you name it. 

Another thing I like to do during springtime is to get up early and climb mountains. There was one mountain near our house called Ba Vi, it wasn’t so high but there were no steps, only a few rough trails

Another thing I like about spring is that’s when all the animals are born. That’s when you can see all of the little baby squirrels, dogs, cats, snakes, and spiders.

The air always seems fresher in the spring, the sky is blue, the grass greener, and the people are friendly – or at least I think so.

Từ vựng hay:

 • bloom (v): nở hoa
  ENG: When a flower blooms, it opens or is open, and when a plant or tree blooms it produces flowers
 • you name it (idiom): liệt kê
  ENG: used to say there are many things to choose from
 • rough (a): gồ ghề
  ENG: not even or smooth, often because of being in bad condition
 • trail (n): đường mòn
  ENG: a path through a countryside, mountain, or forest area, often made or used for a particular purpose
 • at least (idiom): ít nhất, tối thiểu
  ENG: as much as, or more than, a number or amount

Lược dịch:

Tôi nghĩ rằng thời gian yêu thích của tôi trong năm là mùa xuân. Lý do chính tôi thích nó là vì nó không quá lạnh và không quá nóng.

Ở một số nơi tôi đã sống, chẳng hạn như Đà Lạt và TP.HCM, trời mưa hầu hết mùa xuân. Nhưng tôi chủ yếu là nghĩ về khi tôi sống ở Vũng Tàu, mùa xuân thật đẹp. Bầu trời trong xanh và thời tiết đẹp và ấm áp. Những bông hoa bắt đầu nở và những chiếc lá trên cây chuyển sang màu xanh.

Vì Hà Nội có nhiều công viên nên tôi và gia đình thường đi dã ngoại ở công viên nơi chúng tôi sẽ chơi cầu lông, ăn uống, nghỉ ngơi và ngắm nhìn tất cả các loại cây và hoa. Công viên yêu thích của tôi là Yên Sở. Nơi đây có rất nhiều loại thực vật, cây cối, hoa, trang trại, bạn có thể liệt kê ra.

Một điều khác mà tôi thích làm trong mùa xuân là dậy sớm và leo núi. Gần nhà có một ngọn núi tên là Ba Vì, không cao lắm nhưng cũng không có bậc thang, chỉ có vài con đường mòn gồ ghề. 

Một điều khác tôi thích về mùa xuân là khi tất cả các loài động vật được sinh ra. Đó là khi bạn có thể nhìn thấy tất cả những chú sóc con, chó, mèo, rắn và nhện. 

Không khí dường như luôn trong lành hơn vào mùa xuân, bầu trời trong xanh, cỏ xanh hơn và con người thân thiện – ít nhất là tôi nghĩ vậy.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng