Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe some advice you received from a friend or family member which was useful to you

You should say:

 • what the situation was
 • who gave you the advice
 • what the advice was
 • and explain how useful you think the advice was.

Bài mẫu

The best piece of advice I ever got came from my Dad.

It happened in my junior year of college. At that time, I was just starting to think about what I wanted to do with my life. My dad helped me a huge amount.

Rather than just tell me what he thought I should do, though, he told me a story about his own life. Immediately after he got out of college, he took a job in Hanoi selling real estate. He ended up doing that for something like seven years. During the entire time he was doing it, he was pretty unhappy. Sure, he had a pretty happy home life and a good family, but his job wasn’t rewarding. He took it in order to make money, not to be happy. Eventually, he found something that interested him. We moved to Hai Phong, so he could start a brewery with one of his friends from college. The job was much more interesting. He didn’t come home at the end of the day relieved to be done with work. He actually enjoyed what he did. 

This story taught me an extremely valuable lesson: I shouldn’t just jump into a job because it paid well. I should take time to find a job that I would actually like. Money shouldn’t be the number one concern. It was due to this advice that I moved here, to Hai Phong.

Từ vựng hay

 • junior (n): sinh viên năm ba
  ENG: a student in the third year of a course that lasts for four years at a school or college
 • real estate (n): bất động sản
  ENG: property in the form of land or buildings
 • end up (v): kết thúc
  ENG: to finally be in a particular place or situation
 • rewarding (a): đáng làm, có thể kiếm ra tiền
  ENG: giving a reward, especially by making you feel satisfied that you have done something important or useful, or done something well
 • brewery (n): nhà máy bia
  ENG: a company that makes beer or a place where beer is made

Lược dịch:

Lời khuyên tốt nhất mà tôi từng nhận được đến từ bố tôi.

Chuyện xảy ra vào năm ba đại học của tôi. Vào thời điểm đó, tôi mới bắt đầu nghĩ về những gì tôi muốn làm với cuộc sống của mình. Bố tôi đã giúp tôi rất nhiều.

Tuy nhiên, thay vì chỉ cho tôi biết ông ấy nghĩ tôi nên làm gì, ông ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện về cuộc đời của chính ông ấy. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, bố tôi nhận công việc bất động sản tại Hà Nội. Bố tôi đã làm công việc trong khoảng bảy năm. Trong suốt thời gian ông ấy làm việc này, ông ấy thường không vui. Chắc chắn, ông ấy có một cuộc sống gia đình khá hạnh phúc và một gia đình tốt, nhưng công việc của ông ấy thì lại không đáng làm. Bố tôi làm công việc này để kiếm tiền chứ không phải tạo niềm vui. Cuối cùng, bố đã tìm thấy thứ gì đó khiến ông ấy thích thú. Chúng tôi chuyển đến Hải Phòng để ông ấy có thể thành lập một nhà máy bia với một trong những người bạn thời đại học của ông ấy. Công việc thú vị hơn nhiều. Bố tôi đã không về nhà vào cuối ngày vì để hoàn thành công việc. Bố tôi thực sự thích những gì ông ấy đã làm. 

Câu chuyện này đã dạy cho tôi một bài học vô cùng quý giá rằng tôi không nên làm một công việc chỉ vì nó được trả lương cao. Tôi nên dành thời gian để tìm một công việc mà tôi thực sự thích. Tiền không nên là mối quan tâm số một. Nhờ lời khuyên này mà tôi chuyển đến đây, đến Hải Phòng.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng