Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe one of your neighbours

You should say:

 • how long you have known this neighbor
 • what sort of person they are
 • how often you see them
 • and explain what kind of relationship you have with them.

Bài mẫu:

I would like to talk to you about a neighbor who lives next door to me.

I just moved into a new apartment so I didn’t know anyone. But this neighbor is an old woman and she was very friendly when I first met her. She saw me move in all my things and I think she felt sorry for me or something because she offered to buy me some vegetables at the market. She said that she gets them very cheap and that I would have to pay a lot in the store. At first, I told her not to buy anything for me as I didn’t want to bother her but she insisted and kept assuring me that she wanted to buy vegetables for me. So, finally, I agreed. I was so surprised when she showed up at my door later as I was arranging my new apartment. She had an armful of onions! She told me that they are very healthy, so I gave her some money for the onions. Then, she went home and I continued cleaning and unpacking. Later that day or the next day, I don’t remember, she knocked on my door again. She had made a special dish from her hometown and she brought me a bowlful. I thanked her and she seemed very happy that she could do things for me.

I think she is a very motherly type of person and it makes me feel good that even though I live away from my family. I have a caring person like her as a neighbor.

Từ vựng hay:

 • bother (v): làm phiền, quấy rầy
  ENG: to make someone feel worried or upset
 • insist on Ving (v): khăng khăng
  ENG: to say firmly or demand forcefully, especially when others disagree with or oppose what you say
 • assure (v): đảm bảo
  ENG: to tell someone confidently that something is true, especially so that they do not worry
 • an armful of (n): một nắm tay
 • motherly (a): có những đức tính của người mẹ
  ENG: A motherly woman treats other people with a lot of kindness and love and tries to make certain they are happy

Lược dịch:

Tôi muốn nói với bạn về người hàng xóm sống cạnh nhà tôi.

Tôi mới chuyển đến một căn hộ mới nên tôi không quen biết ai. Những người hàng xóm này là một người phụ nữ đã có tuổi và cô ấy rất thân thiện khi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên. Cô ấy thấy tôi dọn đồ đạc của tôi và tôi nghĩ cô ấy cảm thấy thương tiếc cho tôi hay gì đó vì cô ấy đã đề nghị mua cho tôi một ít rau ở chợ. Cô ấy nói rằng cô ấy mua chúng rất rẻ còn nếu là tôi thì sẽ phải trả rất nhiều tiền trong cửa hàng. Lúc đầu, tôi nói với cô ấy rằng đừng mua bất cứ thứ gì cho tôi vì tôi không muốn làm phiền cô ấy nhưng cô ấy khăng khăng và luôn chắc chắn với tôi rằng cô ấy muốn mua rau cho tôi. Vì vậy, cuối cùng, tôi đã đồng ý. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy xuất hiện trước cửa nhà tôi sau đó khi tôi đang sắp xếp căn hộ mới của mình. Cô ấy có một nắm hành tây! Cô ấy nói với tôi rằng chúng rất tốt, vì vậy tôi đã trả cô ấy một ít tiền để mua hành. Sau đó, cô ấy về nhà và tôi tiếp tục dọn dẹp và mở đồ đạc. Sau hôm đó hay ngày hôm sau, tôi không nhớ nữa, cô ấy lại gõ cửa nhà tôi. Cô ấy đã làm một món ăn đặc sản của quê hương cô ấy và cô ấy đã mang lại cho tôi một chén đầy. Tôi cảm ơn cô ấy và cô ấy có vẻ rất vui vì có thể làm mọi việc cho tôi.

Tôi nghĩ cô ấy là kiểu người có đức tính của người mẹ và điều đó khiến tôi cảm thấy tốt mặc dù tôi sống xa gia đình. Tôi thực sự có một người hàng xóm quan tâm chu đáo như cô ấy

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng