Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe an occasion when you got angry

You should say:

 • when that was
 • where that was
 • what happened then
 • and explain how you felt about that

Bài mẫu: 

Well, the occasion when I was angry was several months ago when I was about to board a flight at the airport.

I was waiting in the lounge to fly to HCMC. Before the departure time, we heard an announcement that our flight would be delayed due to the snowstorm /lightning /dense fog.

We had been waiting for departure for several hours in the lounge. During the waiting period, the airline staff just told us that nobody could do anything about the air control, and with that excuse, our time had just been meaninglessly wasted. Eventually, our flight took off eight hours behind schedule. That’s my most unforgettable experience of getting angry.

At the beginning, I was sympathetic as flight delay was somewhat common, and we, all passengers, were quite cooperative. Yet, five hours later, we got angry simply because we were put aside without any concern on the part of the staff. At the very least, they should have taken care of us, like arranging accommodation, offering compensation, arranging an alternate fight, or providing some refreshments, but no one did. Many who were held up had important personal plans, such as working, signing a contract, or attending a meeting. We tried to communicate with the airline officers, but we were told that there was nothing they could do. That made us feel so hopeless, and we were all totally pissed off by their neglect, sloppy management, slow reaction, indifference, and buck-passing. Then, we felt nothing but desperate, and eventually, the flight took off, eight hours later than the set time.

That was all about the occasion when I really got angry.

Từ vựng hay:

 • take off (phr.v): cất cánh
  ENG: If an aircraft, bird, or insect takes off, it leaves the ground and begins to fly
 • sympathetic (a): thông cảm
  ENG: used to describe someone who shows, especially by what they say, that they understand and care about someone else’s suffering
 • cooperative (a): hợp tác
  ENG: willing to help or do what people ask
 • refreshment (n): đồ ăn thức uống
  ENG: (small amounts of) food and drink
 • piss off (phr.v): rời đi/ làm phiền
  ENG: to leave or go away; used especially as a rude way of telling someone to go away/ to annoy someone
 • indifference (n): thờ ơ
  ENG: lack of interest in someone or something
 • buck-passing (n): trốn tránh trách nhiệm
  ENG: practice of blaming someone and avoiding responsibility
 • desperate (v): tuyệt vọng, thất vọng
  ENG: feeling that you have no hope and are ready to do anything to change the bad situation you are in

Lược dịch:

Dịp mà tôi tức giận là vài tháng trước, khi tôi chuẩn bị lên chuyến bay ở sân bay.

Tôi đang đợi trong phòng chờ để bay đến TP.HCM. Trước giờ khởi hành, chúng tôi nghe thông báo rằng chuyến bay của chúng tôi sẽ bị hoãn do bão tuyết/sét/sương mù dày đặc.

Chúng tôi đã đợi khởi hành trong vài giờ trong phòng chờ. Trong thời gian chờ đợi, nhân viên hãng hàng không chỉ nói với chúng tôi rằng họ không thể làm gì để kiểm soát không khí, và với lý do đó, thời gian của chúng tôi đã bị lãng phí một cách vô nghĩa. Cuối cùng, chuyến bay của chúng tôi đã cất cánh chậm hơn tám giờ so với lịch trình. Đó là kinh nghiệm nổi giận khó quên nhất của tôi.

Lúc đầu, tôi rất thông cảm vì việc trễ chuyến bay là chuyện bình thường và chúng tôi, tất cả các hành khách, đều khá hợp tác. Tuy nhiên, năm giờ sau, chúng tôi đã nổi giận chỉ vì chúng tôi bị gạt sang một bên mà không có bất kỳ sự quan tâm nào từ phía nhân viên. Ít nhất, lẽ ra họ phải lo cho chúng tôi, như sắp xếp chỗ ở, đề nghị bồi thường, sắp xếp một trận đấu thay thế, hoặc cung cấp một số đồ ăn nhẹ, nhưng không ai làm. Nhiều người bị trì hoãn có các kế hoạch cá nhân quan trọng, chẳng hạn như làm việc, ký kết hợp đồng hoặc tham dự một cuộc họp. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với các nhân viên hàng không, nhưng chúng tôi được thông báo rằng họ không thể làm gì được. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy vô vọng, và tất cả chúng tôi hoàn toàn tức giận vì sự lơ là, quản lý cẩu thả, phản ứng chậm chạp, thờ ơ và né tránh trách nhiệm của họ. Sau đó, chúng tôi không cảm thấy gì ngoài tuyệt vọng, và cuối cùng, chuyến bay đã cất cánh, muộn hơn 8 tiếng so với thời gian đã định.

Đó là tất cả về dịp tôi thực sự tức giận.

Nguồn: Sách IELTS Speaking recent actual test

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng